Najwyższa Izba Kontroli
pomagamy w naprawianiu państwa

Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

23 lipca 2014 17:50 Zawiera wideo

W 2013 roku dzięki działaniom naprawczym podjętym po kontrolach NIK uzyskano ponad 190 milionów złotych realnych korzyści finansowych. Podczas swoich kontroli ujawniliśmy także ponad 2,5 mld publicznych pieniędzy, wydatkowanych z naruszeniem prawa - mówił Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, prezentując w Sejmie Sprawozdanie z działalności Izby. Prezes Kwiatkowski przedstawił także pierwsze efekty przyjętych priorytetów pracy Izby - zintensyfikowania prac nad realizacją wniosków de lege ferenda oraz ściślejszej współpracy NIK z prokuraturą.

więcej: Prezes NIK o działalności Izby w 2013 roku

NIK o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok

NIK o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok

23 lipca 2014 09:46 Zawiera wideo

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń wykonania polityki pieniężnej. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na rok 2013, a Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2013 r.

więcej: NIK o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok

NIK sprawdzi dostępność języka migowego w urzędach

NIK sprawdzi dostępność języka migowego w urzędach

21 lipca 2014 15:00 Zawiera wideo

Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania Najwyższa Izba Kontroli postanowiła sprawdzić, czy prawo zapewnia wystarczający poziom wsparcia dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Ogólnopolską kontrolę, do której przygotowuje się Delegatura NIK w Poznaniu, poprzedził panel ekspertów.

więcej: NIK sprawdzi dostępność języka migowego w urzędach

więcej aktualności

RSS, Newsletter, więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052