Najwyższa Izba Kontroli
pomagamy w naprawianiu państwa

Realizacji niektórych zadań z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego przez podmiot zarządzający Portem Lotniczym Lublin

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

Nr ewidencyjny: S/13/015/LLU
Data publikacji: 2013-12-20 12:14
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Port Lotniczy Lublin SA w Lublinie
    ul. Hempla 6. 20-008 Lublin

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że...

W 2013 roku kontrolerzy NIK sprawdzą m.in. profilaktykę narkomanii, politykę jądrową, sieci energetyczne, parki narodowe, jednostkę GROM, fotoradary, policję drogową, finansowanie zapobiegania nowotworom, wykorzystanie nowych stadionów oraz nadzór nad służbami specjalnymi.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052