Najwyższa Izba Kontroli
pomagamy w naprawianiu państwa

Gospodarowanie środkami publicznymi przez wybrane wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Nr ewidencyjny: P/09/156
Data publikacji: 2010-01-12 00:00
Dział tematyczny: środowisko

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne):

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że...

W 2014 roku kontrolerzy NIK sprawdzą m.in.: koordynację polityki rodzinnej w Polsce, wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami, opiekę medyczną nad osobami w wieku podeszłym, lokalizację i budowę lądowych farm wiatrowych, ochronę cyberprzestrzeni RP.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052