Najwyższa Izba Kontroli
pomagamy w naprawianiu państwa

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r., cz. 85/32 - województwo zachodniopomorskie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

Nr ewidencyjny: P/09/177/LSZ
Data publikacji: 2010-06-16 08:58
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE
  71-615 SZCZECIN, ul. J. Matejki 6B
 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KOSZALINIE
  75-411 KOSZALIN, ul. Partyzantów 7-9
 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W SZCZECINIE
  72-002 DOŁUJE, Przejście Graniczne LUBIESZYN
 • WOJEWÓDZKI OŚRODEK INFORMATYKI TERENOWY BANK DANYCH W SZCZECINIE
  70-502 SZCZECIN, Wały Chrobrego 4
 • ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE
  70-502 SZCZECIN, Wały Bolesława Chrobrego 4
 • ZAKŁAD OBSŁUGI ADMINISTRACJI URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE
  70-502 SZCZECIN, Wały Bolesława Chrobrego 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że...

W 2013 roku kontrolerzy NIK sprawdzą m.in. profilaktykę narkomanii, politykę jądrową, sieci energetyczne, parki narodowe, jednostkę GROM, fotoradary, policję drogową, finansowanie zapobiegania nowotworom, wykorzystanie nowych stadionów oraz nadzór nad służbami specjalnymi.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052