Najwyższa Izba Kontroli
pomagamy w naprawianiu państwa

Sprawdzenie realizacji wniosków wynikających z wystąpień po kontroli P/08/113 w zakresie funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

Nr ewidencyjny: K/10/003/LGD
Data publikacji: 2010-06-18 15:55
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
    80-810 Gdańsk, ul.Okopowa 21/27
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
    80-803 Gdańsk,Trakt Św. Wojciecha 293

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że...

W 2014 roku kontrolerzy NIK sprawdzą m.in.: koordynację polityki rodzinnej w Polsce, wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami, opiekę medyczną nad osobami w wieku podeszłym, lokalizację i budowę lądowych farm wiatrowych, ochronę cyberprzestrzeni RP.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052