Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

Logo NIK, w tle banknoty fraków szwajcarskich, kalturator

Kolegium i prezes NIK jednomyślni: Izba sprawdzi, jak państwo chroniło frankowiczów

29 marca 2017 14:00

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli przyjęło wniosek prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Departamentu Budżetu i Finansów NIK o wprowadzenie do bieżącego Planu Pracy NIK kontroli związanej z tzw. kredytami frankowymi. Pozwoli ona nie tylko na ocenę, czy państwo dostatecznie chroni kredytobiorców, ale przyczyni się także do zweryfikowania obowiązujących w tym zakresie przepisów.

więcej: Kolegium i prezes NIK jednomyślni: Izba sprawdzi, jak państwo chroniło frankowiczów

NIK o zatrudnianiu osadzonych

29 marca 2017 07:30

W systemie zatrudniania osób pozbawionych wolności wystąpiły poważne trudności w zakresie pracy odpłatnej, wykonywanej przez osadzonych. Wynikły one ze zmiany przepisów prawa. NIK ocenia jednak pozytywnie wysiłki, jakie podjęła Służba Więzienna w celu utrzymania i pozyskania miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności. Jako nieskuteczne NIK ocenia natomiast działania instytucji gospodarki budżetowej, czyli publicznych podmiotów powołanych w celu zapewnienia pracy osobom pozbawionym wolności. W instytucjach tych, pomimo poprawy sytuacji ekonomicznej, liczba pracujących osadzonych spadała.

więcej: NIK o zatrudnianiu osadzonych

NIK i ETO o kontroli jakości powietrza i ochronie zwierząt

28 marca 2017 15:30

O sprawdzaniu dwóch ważnych dla obywateli Unii obszarów: ochrony jakości powietrza – największej od kilkunastu lat kontroli w Europie – oraz dobrostanu zwierząt rozmawiali Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski i członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusz Wojciechowski. Robocze spotkanie w tych sprawach odbyło się w siedzibie NIK.

więcej: NIK i ETO o kontroli jakości powietrza i ochronie zwierząt

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052