Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

NIK o szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo

27 października 2016 06:00

System szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo jest nieskuteczny. Wadliwe są przede wszystkim procedury naboru, które nie gwarantują, że szkoleniem zostaną objęci uczniowie o najwyższym potencjale sportowym. NIK wskazuje również, że spada efektywność szkolenia: tylko połowa młodych zawodników poprawia swoje osiągnięcia, duża część rezygnuje z startów w zawodach lub nie uzyskuje w nich zaplanowanych wyników, a jeszcze inni w ogóle odchodzą ze szkół sportowych.

więcej: NIK o szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo

NIK o zarządzaniu cmentarzami komunalnymi Zawiera galerię zdjęć

26 października 2016 07:30

Skontrolowane samorządy często lekceważyły kwestie zarządzania cmentarzami komunalnymi. Większość ograniczała się do spraw podstawowych: zapewnienia miejsc pochówku i kontroli czystości. Pozostałe zadania zlecano na zewnątrz, nie sprawdzając ani jak, ani nawet czy zostały wykonane. W efekcie – wbrew prawu – zarządzający cmentarzami zyskiwali uprawnienia szersze niż powinni mieć. Sami ustalali np. ceny za miejsca pochówku lub równocześnie z cmentarnymi usługami komunalnymi - mimo ustawowego zakazu – prowadzili komercyjne usługi pogrzebowe.

więcej: NIK o zarządzaniu cmentarzami komunalnymi

Prezesi o współpracy NIK i ETO

24 października 2016 10:00

W Bratysławie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z nowo wybranym prezesem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klausem-Heinerem Lehnem. Obaj szefowie najwyższych organów kontroli byli zgodni, że nadal konieczne jest ścisłe współdziałanie NIK i ETO, zwłaszcza w kontekście prowadzenia wspólnych kontroli oraz dyskusji ws. możliwości wyrażenia poparcia dla NOK Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Spotkanie nowo wybranego prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z prezesem Najwyższej Izby Kontroli było jednym z pierwszych spotkań z szefami europejskich organów kontroli.

więcej: Prezesi o współpracy NIK i ETO

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), Newsletter, więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052