Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

45. posiedzenie Zarządu EUROSAI

NIK na Zarządzie EUROSAI

16 lutego 2017 09:00

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski uczestniczy w nadzwyczajnym 45. posiedzeniu zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), organizacji zrzeszającej najwyższe organy kontroli współpracujące w celu wzmocnienia kontroli sektora publicznego i zarządzania finansami publicznymi w Europie. Celem dwudniowego spotkania jest uzgodnienie Planu Strategicznego na lata 2017-2023.

więcej: NIK na Zarządzie EUROSAI

Spotkanie Prezesa ETO z Radą do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt Zawiera galerię zdjęć

15 lutego 2017 08:30

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Klaus-Heiner Lehne i polski przedstawiciel w ETO, Janusz Wojciechowski spotkali się z członkami Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, powołanej w 2015 r. przez prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego. Przedstawiono działania Rady na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz listę wdrożonych już oraz proponowanych przez Radę zmian w prawie.

więcej: Spotkanie Prezesa ETO z Radą do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

NIK o zapasach paliw

13 lutego 2017 08:00

Funkcjonujący w Polsce system zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz obowiązkowych zapasów gazu ziemnego zapewnia utrzymywanie ustawowych ilości zapasów paliw niezbędnych do funkcjonowania gospodarki w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa lub zakłóceń na rynku paliw. System wyposażony jest także w opracowywane przez przedsiębiorców procedury postępowania na wypadek zakłóceń w przywozie paliw lub awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym paliw.

więcej: NIK o zapasach paliw

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Wykaz szkodliwych suplementów diety
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052