Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

Dokument z napisem leczenie bólu, dookoła tabletki, strzykawka i stetoskop

(Nie)leczenie bólu

25 maja 2017 07:30

Nałożony na szpitale obowiązek leczenia i monitorowania skuteczności leczenia bólu u wszystkich pacjentów – nie tylko tych po operacjach – zwrócił uwagę na problem, ale go nie rozwiązał. Większość skontrolowanych przez NIK szpitali nadal ani nie wprowadziła regulacji dot. leczenia bólu, ani nie dokumentuje tych procedur. Pozbawia to pacjentów gwarancji, że zachowane będzie ich prawo do leczenia bólu, odpowiednio do stopnia jego natężenia. Nie we wszystkich szpitalach chorzy są też rzetelnie informowani o możliwych terapiach, korzyściach i zagrożeniach związanych z uśmierzaniem bólu.

więcej: (Nie)leczenie bólu

NIK o profilaktyce zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia

24 maja 2017 07:50

W Polsce nie ma kompleksowego, spójnego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowanie działań, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów. Dostęp do świadczeń profilaktycznych był niewystarczający, niektóre regiony były odcięte od profilaktycznych badań przesiewowych, a tam, gdzie takie możliwości były - problemem była niska zgłaszalność na badania. W efekcie badaniami profilaktycznymi objęto ograniczoną liczbę pacjentów, nieprzekraczającą nawet połowy uprawnionych.

więcej: NIK o profilaktyce zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia

Kondolencje po tragedii w Manchesterze

23 maja 2017 09:58

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski złożył delegacji Narodowego Urzędu Kontroli Wielkiej Brytanii obecnej na Kongresie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI kondolencje w związku z tragedią, do jakiej doszło wczoraj w trakcie koncertu w Manchesterze.

więcej: Kondolencje po tragedii w Manchesterze

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052