Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

NIK o opiece okołoporodowej na oddziałach położniczych

27 lipca 2016 07:45

Choć standardy opieki okołoporodowej są jasno wyznaczone, część oddziałów położniczych ma problemy z ich przestrzeganiem. Nie wszystkie dysponują odpowiednim sprzętem, nie wszędzie obsada kadrowa jest wystarczająca, aby zapewnić matce i dziecku poczucie bezpieczeństwa. Wciąż też zdarzają się szpitale, które nie gwarantują rodzącym prawa do intymności. Po części powodem takiej sytuacji są przepisy, które pozwalają na szereg odstępstw od obowiązujących norm.

więcej: NIK o opiece okołoporodowej na oddziałach położniczych

NIK kontrolerem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji Zawiera wideo

26 lipca 2016 14:05

Przedstawiciel NIK został wybrany przez Wysoką Radę Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji na jednego z dwóch kontrolerów zewnętrznych tej instytucji. Dr Jacek Mazur zajmie się oceną zarządzania finansowego i wykorzystania budżetu EUI.

więcej: NIK kontrolerem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt poparł wniosek NIK

25 lipca 2016 10:00

Prezes Krzysztof Kwiatkowski na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt przedstawił posłom stanowisko NIK w sprawie finansowania sterylizacji psów i kotów. Najwyższa Izba Kontroli postuluje, by przepisy jednoznacznie dopuszczały możliwość finansowania przez gminy kastracji i sterylizacji zwierząt domowych posiadających właścicieli, jeśli wyrażą oni na to zgodę.

więcej: Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt poparł wniosek NIK

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), Newsletter, więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052