Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

U progu rewolucji demograficznej - Kolegium NIK o opiece medycznej nad osobami w podeszłym wiekuZawiera galerię zdjęć Zawiera wideoZawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

26 listopada 2015 09:10

Podczas posiedzenia seminaryjnego Kolegium NIK lekarze, politycy i kontrolerzy dyskutowali o słabościach opieki medycznej nad osobami w podeszłym wieku. Już wkrótce z powodu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa konieczne okazać się może przeorganizowanie opieki zdrowotnej w naszym kraju.

więcej: U progu rewolucji demograficznej - Kolegium NIK o opiece medycznej nad osobami w podeszłym wieku

NIK o funkcjonowaniu grupy kapitałowej PKP

24 listopada 2015 07:42

NIK negatywnie oceniła zarówno organizację, jak i funkcjonowanie Grupy PKP w latach 2010-2012 i pierwszym półroczu 2013. Spółka „matka” – PKP S.A nieskutecznie zarządzała holdingiem Grupa PKP, bowiem do października 2012 r. nie wypracowała strategii działalności Grupy ani nie zawierała ze spółkami zależnymi umów, ustalających ich wzajemne obowiązki i uprawnienia. Brak dostatecznego nadzoru ze strony PKP S.A., w tym brak koordynacji i przepływu informacji w skontrolowanych spółkach Grupy PKP (PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., PKP Intercity S.A., PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., PKP Informatyka Sp. z o.o., KZŁ Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o., CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o., PKL S.A., Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o., KPT-W Natura TOUR Sp. z o.o.), wpływał niekorzystnie na działalność spółek wchodzących w skład Grupy.

więcej: NIK o funkcjonowaniu grupy kapitałowej PKP

NIK o nadawaniu uprawnień kierowcom

19 listopada 2015 08:01

Wprowadzane w ostatnich latach zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców nie wpłynęły na razie znacząco na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Egzamin na prawo jazdy zdaje zaledwie co trzeci kursant, a polscy młodzi kierowcy są w czołówce państw Unii Europejskiej jako sprawcy wypadków. Rygoryzm egzaminów nie przekłada się na poprawę umiejętności kierowców, ale korzystnie wpływa na sytuację finansową WORD-ów, które utrzymują się głównie z opłat egzaminacyjnych.

więcej: NIK o nadawaniu uprawnień kierowcom

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), Newsletter, więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Ankieta o przemocy w rodzinie - zapraszamy do wypełnienia
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Ułatwienia dostępu

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052