Najwyższa Izba Kontroli
pomagamy w naprawianiu państwa

NIK o kontroli Krajowego Biura Wyborczego

NIK o kontroli Krajowego Biura Wyborczego

31 marca 2015 10:20 Zawiera wideo

Najwyższa Izba Kontroli skierowała dzisiaj do Krajowego Biura Wyborczego (KBW) wystąpienie pokontrolne dotyczące wykorzystania środków z budżetu państwa na obsługę informatyczną wyborów samorządowych w roku 2014. KBW ma teraz 21 dni na sformułowanie zastrzeżeń i przesłanie ich do NIK. Rozpatrzeniem zastrzeżeń zajmie się kolegium Izby.

więcej: NIK o kontroli Krajowego Biura Wyborczego

NIK o legalizacji i kontroli dystrybutorów na stacjach paliw

NIK o legalizacji i kontroli dystrybutorów na stacjach paliw

30 marca 2015 09:30

Urzędy miar niezwykle rzadko – bo raz na kilka, kilkanaście lat – sprawdzają, czy dystrybutory na poszczególnych stacjach paliw w woj. łódzkim i świętokrzyskim działają prawidłowo. Prawie w ogóle nie badają dystrybutorów LPG, co oznacza, że rynek sprzedaży gazu jest praktycznie poza jakąkolwiek kontrolą. W dodatku urzędnicy mogą przeprowadzać na stacjach tylko zapowiedziane kontrole. Praktycznie nie mają więc szans obnażyć skali potencjalnych nieprawidłowości. Tymczasem z badań Inspekcji Handlowej wynika, że na 14 proc. stacji sprzedawane paliwo jest nieprawidłowo odmierzane – oczywiście na niekorzyść kierowców.

więcej: NIK o legalizacji i kontroli dystrybutorów na stacjach paliw

Polacy coraz lepiej oceniają NIK

Polacy coraz lepiej oceniają NIK

24 marca 2015 12:34

Według najnowszych badań CBOS 49 proc. dorosłych Polaków dobrze ocenia pracę NIK. Przeciwnego zdania jest 14 proc. respondentów. Reszta to osoby, którym trudno powiedzieć, jak Izba pracuje. Od marca 2013 roku dobre oceny Izby wzrosły o 16 punktów procentowych.

więcej: Polacy coraz lepiej oceniają NIK

więcej aktualności

RSS, Newsletter, więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052