Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

NIK o policyjnych izbach dzieckaZawiera galerię zdjęć Zawiera galerię zdjęć

20 października 2016 16:00

Prawa nieletnich przebywających w policyjnych izbach dziecka nie zawsze były przestrzegane. NIK zwraca uwagę na przypadki ograniczania im kontaktu z rodzicami i obrońcą. Często w izbach dziecka naruszane były także prawa do swobody i tajemnicy komunikowania się oraz do intymności. W wielu placówkach nieletni nie mogli swobodnie zgłaszać próśb, skarg i wniosków. Nieprawidłowości te są spowodowane m.in. brakiem spójnych przepisów prawa oraz wystarczająco szczegółowych zasad określających funkcjonowanie policyjnych izb dziecka. Zastrzeżenia NIK dotyczą także warunków lokalowych. Niemal połowa skontrolowanych placówek nie spełnia wymagań dla tego rodzaju obiektów.

więcej: NIK o policyjnych izbach dziecka

Prezes NIK na spotkaniu Komitetu Kontaktowego Zawiera wideo

20 października 2016 13:07

Szefowie najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej (tzw. Komitetu Kontaktowego) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego spotkali się w Bratysławie, by rozmawiać o polityce energetycznej i klimatycznej UE oraz o współpracy z organami kontroli: Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Szef NIK Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował wnioski z kontroli wdrażania polityki energetycznej w Polsce oraz przedstawił informacje ze współpracy z urzędami kontroli państw stowarzyszonych z Unią Europejską.

więcej: Prezes NIK na spotkaniu Komitetu Kontaktowego

NIK o leczeniu pacjentów z udarem mózgu

20 października 2016 08:00

Aż jedna trzecia pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu trafia do szpitali nieposiadających oddziałów udarowych i leczona jest w oddziałach neurologicznych bądź na zwykłych oddziałach wewnętrznych. Dzieje się tak pomimo, że w Polsce istnieje rozbudowana sieć 174 szpitali posiadających dobrze przygotowane oddziały lub pododdziały udarowe, zapewniające szybką i jednoznaczną diagnozę, dające dostęp do skuteczniejszych metod leczenia i natychmiastowej rehabilitacji neurologicznej. Badania NIK dowodzą, że leczenie w specjalistycznej placówce, z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych metod zwiększa nawet czterokrotnie szanse pacjenta na przeżycie udaru i powrót do normalnego funkcjonowania.

więcej: NIK o leczeniu pacjentów z udarem mózgu

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), Newsletter, więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052