Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

Lekarz rozmawia ze zmartwioną pacjentką

Pakiet onkologiczny

26 lipca 2017 07:00

Zmiany organizacyjne wprowadzone w 2015 roku przez pakiet onkologiczny skróciły czas oczekiwania na badania dla pacjentów z wystawioną kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego. NIK wskazuje jednak, że pakiet onkologiczny w znaczący sposób nie poprawił sytuacji pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu, bowiem kartę DiLO uzyskała tylko część pacjentów, którzy ze względu na rozpoznanie kwalifikowali się do jej otrzymania.

więcej: Pakiet onkologiczny

Działania nadleśnictw zapobiegające katastrofom w lasach

24 lipca 2017 09:00

Tylko 56 proc. ogółu dróg leśnych jest w dobrym lub zadowalającym stanie technicznym, a aż 76 proc. ogółu dojazdów pożarowych nie spełnia wszystkich aktualnych wymagań, niezbędnych dla prowadzenia skutecznych akcji przeciwpożarowych. Nadal 44 proc. dojazdów pożarowych jest w złym lub średnim stanie technicznym. W opinii NIK przyczyną tego stanu rzeczy są wieloletnie zaniedbania, których nie można wyeliminować w ciągu kilku lat.

więcej: Działania nadleśnictw zapobiegające katastrofom w lasach

Wizyta gości NIK - ukraińskich deputowanych w polskim parlamencie Zawiera galerię zdjęć

21 lipca 2017 13:10

Delegacja parlamentu Ukrainy podsumowała wizytę w Polsce poświęconą systemowi kontroli państwowej. Deputowani byli zgodni co do konieczności implementacji wielu polskich rozwiązań, określając Najwyższą Izbę Kontroli mianem „wbudowanego w system konstytucyjny najważniejszego think-tanku państwowości”. Ich zdaniem osiągane przez Polskę sukcesy są w znacznej mierze związane z gotowością władzy do systemowego wykorzystywania rezultatów pracy NIK, prowadzącej do poprawy jakości państwa.

więcej: Wizyta gości NIK - ukraińskich deputowanych w polskim parlamencie

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052