Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

ETO kontroluje i chwali Polskę

ETO kontroluje i chwali Polskę

19 stycznia 2018 12:03

350 dni – tyle średnio spędzają na kontrolach w naszym kraju audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Polska jest jednym z czterech państw Wspólnoty najczęściej odwiedzanych przez unijnych kontrolerów. Pozostaje też liderem prawidłowego wydatkowania środków UE. Podczas konferencji w NIK polski członek ETO Janusz Wojciechowski podsumował zeszłoroczne raporty Trybunału.

więcej: ETO kontroluje i chwali Polskę

NIK realizuje projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie Zawiera galerię zdjęć

18 stycznia 2018 08:30

Ambasador Republiki Azerbejdżanu Hasan Hasanov Aziz oglu spotkał się z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim, by omówić szczegóły współpracy bliźniaczej między Najwyższą Izbą Kontroli a Izbą Obrachunkową Azerbejdżanu. Projekt ten ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracyjnego azerskiego najwyższego organu kontroli. NIK podjęła się tego zadania na zlecenie Komisji Europejskiej.

więcej: NIK realizuje projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie

NIK o pomocy konsularnej udzielanej obywatelom polskim za granicą

16 stycznia 2018 08:00

Konsulaty zapewniły sprawne i niezwłoczne udzielanie pomocy obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Podejmowały skuteczne działania w zakresie ochrony ich praw i interesów oraz umożliwiły dostęp do informacji dotyczącej pomocy w sytuacjach niespodziewanych i nadzwyczajnych. W MSZ nie zapewniono warunków pozwalających na skuteczną windykację należności z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez konsulów obywatelom polskim na powrót do kraju, co spowodowało, że pod koniec 2016 r. kwota należności wynosiła niemal 9 mln zł. Decyzje dotyczące umarzania i udzielania ulg w spłacie należności były obarczone wadami prawnymi. W ocenie NIK nadzór Ministra Spraw Zagranicznych w tym zakresie był nieskuteczny. Izba podkreśla, że skala stwierdzonych nieprawidłowości wynikała nie tylko z niewłaściwych działań prowadzonych w okresie objętym kontrolą NIK, ale była także skutkiem zaniedbań do których doszło w latach wcześniejszych.

więcej: NIK o pomocy konsularnej udzielanej obywatelom polskim za granicą

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052