Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

Poszukiwani, nieodnalezieni Zawiera wideo Zawiera wideo

28 lipca 2015 09:00

Każdego roku kilkanaście tysięcy osób uznaje się w Polsce za zaginione. Od trzech lat liczba zaginięć wzrasta. Części osób nie udaje się odnaleźć, bo poszukiwania rozpoczynają się zbyt późno. W sytuacjach, w których decydującą rolę gra czas, poślizg w podjęciu działań bywa nie do naprawienia. O słabych stronach systemu poszukiwania osób zaginionych opowiada Marek Bieńkowski.

więcej: Poszukiwani, nieodnalezieni

NIK o finansowaniu obiektów sportowych

23 lipca 2015 10:00

Krakowska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdziła, czy środki wydane przez samorządy na budowę i rozbudowę obiektów sportowych przyniosły większą aktywność sportową mieszkańców gmin i powiatów oraz czy płynące z tego korzyści społeczne i zdrowotne przewyższają koszty związane z utrzymaniem obiektów.

więcej: NIK o finansowaniu obiektów sportowych

NIK o Internecie szerokopasmowym

23 lipca 2015 05:30

Trwa budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na rok przed ostatecznym terminem zakończenia inwestycji wybudowano i odebrano nieco ponad 20 proc. planowanej sieci. Unijne dofinansowanie wykorzystano w 37 proc. Odpowiedzialny za inwestycje Minister Infrastruktury uspokaja, że budowa zostanie zakończona zgodnie z planem.

więcej: NIK o Internecie szerokopasmowym

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Ułatwienia dostępu

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052