Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

Ilustracja: Trzy drzewa w kształcie ludzkiej głowy z coraz mniejszą ilością liści w kolorze do zielonego do czerwonego

Alzheimer - choroba całych rodzin [panel ekspertów] Zawiera wideo Zawiera wideo

20 września 2017 12:10

Konieczne jest jak najszybsze wdrożenie procedur umożliwiających wczesne wykrywanie symptomów choroby oraz standardów postępowania leczniczego i opiekuńczego wobec osób chorych – w przeddzień Światowego Dnia Chorych na Alzheimera NIK przedstawia konkluzje z wiosennego panelu ekspertów. Goście NIK podkreślali m.in., że działania nie mogą ograniczać się jedynie do wsparcia chorych, bo Alzheimer to choroba całych rodzin. I to właśnie rodziny chorych na Alzheimera ponoszą społeczne, ekonomiczne i psychiczne koszty opieki.

więcej: Alzheimer - choroba całych rodzin [panel ekspertów]

NIK o zdrowym żywieniu w szkołach

19 września 2017 07:00

W skontrolowanych szkołach, w roku szkolnym 2015/2016, odsetek uczniów z nieprawidłową masą ciała - z nadwagą i otyłością oraz z niedowagą - wyniósł aż 22 proc., czyli dotyczył co piątego dziecka. W ciągu czterech lat (od 2012 do 2016 roku) wzrósł on o ponad pięć punktów procentowych. Chociaż w szkołach prowadzone były ogólnopolskie programy promujące zdrowe żywienie i działania edukacyjne kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe wśród uczniów, nie zatrzymały one tej niebezpiecznej tendencji. Skuteczność programów osłabiała m.in. dostępność niezdrowych produktów w części sklepików szkolnych, czy też podawanie uczniom w szkole obiadów niejednokrotnie przekraczających normy żywienia dla dzieci i młodzieży (ze zbyt wysoką zawartością białka, tłuszczów, węglowodanów oraz nadmierną ilością sodu).

więcej: NIK o zdrowym żywieniu w szkołach

Prezes NIK o wyzwaniach stojących przed samorządami

18 września 2017 14:32

- Sprawne poruszanie się po przepisach regulujących rozwój samorządów terytorialnych pozostaje ogromnym wyzwaniem – uważa prezes Krzysztof Kwiatkowski. Szef NIK na zaproszenie Unii Metropolii Polskich oraz Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi wziął w udział w konferencji „Audyt samorządów – czyli jak się odnaleźć w gąszczu zmian”.

więcej: Prezes NIK o wyzwaniach stojących przed samorządami

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052