Najwyższa Izba Kontroli
pomagamy w naprawianiu państwa

NIK o opiece paliatywnej i hospicyjnej na terenie województwa dolnośląskiego

NIK o opiece paliatywnej i hospicyjnej na terenie województwa dolnośląskiego

25 maja 2015 14:15

Pacjenci oddziałów paliatywnych i hospicyjnych dolnośląskich placówek leczniczych mają zapewnioną właściwą opiekę zarówno medyczną, jak i psychologiczną. Placówki dysponują liczną i dobrze wykwalifikowaną kadrą, są odpowiednio wyposażone w sprzęt i urządzenia medyczne. Zapewniają także pacjentom dobre warunki lokalowe: obiekty są w należytym stanie technicznym, estetyczne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

więcej: NIK o opiece paliatywnej i hospicyjnej na terenie województwa dolnośląskiego

NIK o BHP w szkołach publicznych województwa lubuskiego

NIK o BHP w szkołach publicznych województwa lubuskiego

25 maja 2015 09:45

Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół na terenie województwa lubuskiego nie organizowała uczniom zajęć z zachowaniem wszystkich reguł higieny pracy umysłowej. Powszechne było nierównomierne obciążanie uczniów trudnymi przedmiotami: łączenie ich w kilkugodzinne bloki, albo planowanie tych zajęć na ostatnich godzinach lekcyjnych. NIK zwraca też uwagę, że pięciominutowe przerwy są zbyt krótkie, przepełnione sale – niekomfortowe, a płatne szafki uczniowskie – nieetyczne. Podobną kontrolę Izba planuje przeprowadzić w całej Polsce.

więcej: NIK o BHP w szkołach publicznych województwa lubuskiego

Współpraca kontrolerów z Grupy Wyszehradzkiej

Współpraca kontrolerów z Grupy Wyszehradzkiej

22 maja 2015 09:10

Szefowie najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii (tzw. grupa V4+2) zastanawiali się wspólnie w Promnicach pod Katowicami, jak skuteczne są ich urzędy oraz co zrobić, by mogły jeszcze efektywniej wpływać na poprawę funkcjonowania kontrolowanych przez siebie instytucji.

więcej: Współpraca kontrolerów z Grupy Wyszehradzkiej

więcej aktualności

RSS, Newsletter, więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052