Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

Kolaż: Flaga NATO, Logo i siedziba Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

NIK audytorem Korpusu NATO w Szczecinie

28 czerwca 2017 14:27

NIK przejmuje rolę audytora Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Ten związek taktyczny NATO zrzesza obecnie 25 krajów (Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania). Ma on kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego państwa, a także całego regionu, umiejscawiając konkretne siły Sojuszu w tej części Europy.

więcej: NIK audytorem Korpusu NATO w Szczecinie

NIK o udzielaniu ulg podatkowych i zamówień publicznych w Ciechanowcu

27 czerwca 2017 09:00

NIK negatywnie oceniła udzielanie w gminie Ciechanowiec ulg podatkowych w ponad 40 proc. zbadanych spraw. Umarzanie oraz rozłożenie na raty zaległości podatnikom obarczone było licznymi naruszeniami prawa oraz brakiem należytej staranności. Niepokojąca była również skala błędów i nieprzestrzegania porządku prawnego w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych. Ze względu na charakter i skalę nieprawidłowości NIK zawiadomiła prokuraturę oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

więcej: NIK o udzielaniu ulg podatkowych i zamówień publicznych w Ciechanowcu

NIK o realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa

26 czerwca 2017 08:00

Pierwszy etap budowy mostu energetycznego Polska-Litwa zakończył się w przewidzianym terminie i w ramach zakładanych kosztów. Osiągnięto zaplanowane cele: możliwość przesyłu energii elektrycznej o mocy 500 MW i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Także wybór wykonawców i dostawców oraz nadzór nad inwestycją były prowadzone prawidłowo.

więcej: NIK o realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052