Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

Miska z jedzeniem i karteczkami z oznaczeniami popularnych dodatków do żywności E132, E111 itp.

Debata w NIK o dodatkach do żywnościZawiera galerię zdjęć Zawiera galerię zdjęć

11 grudnia 2017 10:00

Czy powszechnie wykorzystywane przez producentów dodatki do żywności pozostają bez wpływu na zdrowie konsumentów? Czy istnieje w Polsce sprawny nadzór nad tymi substancjami? NIK przygotowuje kontrolę, która ma przekazać opinii publicznej odpowiedź na te pytania. Poprzedziła ją debata ekspertów, w której wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, instytucji nadzoru, świata nauki, mediów oraz organizacji pracodawców.

więcej: Debata w NIK o dodatkach do żywności

NIK o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej

08 grudnia 2017 08:30

Miasto Poznań skutecznie doprowadziło do uruchomienia w 2016 r. dużej spalarni odpadów komunalnych. Wybudowana w innowacyjnej formule partnerstwa publiczno-prywatnego inwestycja, wyróżniona prestiżowymi nagrodami międzynarodowymi, przyczyniła się do zlikwidowania problemu składowania odpadów na obszarze działania Związku Międzygminnego aglomeracji poznańskiej. Jednocześnie NIK stwierdza, że Związek ten, po przejęciu obowiązków tworzących go gmin związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w początkowym okresie działalności, część zadań realizował nieprawidłowo. Uchybienia dotyczyły m.in. zlecania odbioru odpadów bez przetargu.

więcej: NIK o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej

ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

07 grudnia 2017 09:00

INTOSAI świętuje 40. rocznicę ustanowienia Deklaracji z Limy , dokumentu, który został określony w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako kluczowy w określeniu niezależności organów kontroli na świecie. W dn. 5-7 grudnia odbyły się uroczystości związane z 40. rocznicą uchwalenia Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli – fundamentalnego dokumentu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

więcej: ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Ankieta - Adopcje w Polsce
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052