Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

Krowy wyprowadzane z naczepy ciężarówki

NIK o nadzorze nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich

24 października 2017 08:15

W ocenie NIK podczas uboju i transportu zwierząt gospodarskich nie zawsze przestrzegano przepisów o ochronie zwierząt. Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Transportu Drogowego ujawniły nieprawidłowości w co piątej ubojni oraz w co setnym pojeździe przewożącym zwierzęta. Nadzór nad transportem specjalistycznym zwierząt gospodarskich oraz ich ubojem w rzeźniach sprawowano właściwie. Ograniczony był natomiast nadzór nad przestrzeganiem prawa o ochronie zwierząt w gospodarstwach - ubój gospodarczy pozostawał tam praktycznie poza kontrolą, a nadzór nad transportem zwierząt przez rolników był marginalny. Wciąż także nie uregulowano kwestii przyznawania certyfikatów kwalifikacji dla uśmiercających zwierzęta ani przepisów dotyczących uboju bez ogłuszania (tzw. uboju rytualnego).

więcej: NIK o nadzorze nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich

Rodacy Bohaterom. Kresowi kombatanci z wizytą w Polsce Zawiera galerię zdjęć

23 października 2017 08:30

Pamiętając o przełomowych wydarzeniach historycznych, Najwyższa Izba Kontroli zaprosiła kombatantów mieszkających na Kresach do wspólnego udziału w uroczystościach związanych z rocznicami wrześniowymi. NIK wraz ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen gościła w Polsce Kresowiaków - żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych.

więcej: Rodacy Bohaterom. Kresowi kombatanci z wizytą w Polsce

Prezes NIK na VII Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach

20 października 2017 08:30

Po raz siódmy przedstawiciele nauki, biznesu i samorządu spotkali się w stolicy Śląska na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To bodaj największe w Europie wydarzenie odbywające się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego, poświęcone firmom tego sektora, które na trzydniowy cykl debat, spotkań i warsztatów ściąga do Katowic tysiące gości z kraju i z zagranicy. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, członek Rady Programowej Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zabrał głos w dyskusji na temat „Kontrola w firmie. Czy jest się czego bać?”

więcej: Prezes NIK na VII Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Ankieta - Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052