Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

Zdjęcia z konroli NIK: Budynej ŚDS, sale, prace

NIK o środowiskowych domach samopomocy w warmińsko-mazurskim

15 grudnia 2017 08:00

Sieć środowiskowych domów samopomocy w warmińsko-mazurskim, udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zaspokaja obecnie potrzeby lokalnej społeczności. Liczba oferowanych w nich miejsc w ostatnim czasie wzrosła, co usytuowało województwo na pierwszym miejscu w kraju. Zastrzeżenia NIK dotyczą natomiast trybu rozdysponowania przez wojewodę dotacji na prowadzenie i rozwój domów samopomocy. Kryteria przy udzielaniu samorządom dofinansowania na tworzenie nowych ośrodków lub nowych miejsc w domach już istniejących były niejednolite. Ponadto nadzór wojewody i samorządów nad funkcjonowaniem domów i wykorzystaniem przez nie otrzymanych dotacji był niewystarczający.

więcej: NIK o środowiskowych domach samopomocy w warmińsko-mazurskim

NIK o udzielaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego

14 grudnia 2017 06:50

Polska nie określiła i nie prowadziła spójnej polityki koncesyjnej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Kolejnych koncesji udzielano w sposób dalece nieefektywny, z opóźnieniami i nadmierną uznaniowością. W efekcie nadal nie ma m.in. wiarygodnych danych dotyczących potencjału złóż gazu łupkowego, co utrudnia prowadzenie realistycznej polityki surowcowej i nie jest bez znaczenia dla perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

więcej: NIK o udzielaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego

Kierownictwo NIK upamiętniło ofiary stanu wojennego

13 grudnia 2017 09:30

Kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli upamiętniło 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, składając na warszawskim Żoliborzu kwiaty przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana „Solidarności”.

więcej: Kierownictwo NIK upamiętniło ofiary stanu wojennego

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Ankieta - Adopcje w Polsce
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052