Przejdź do treści

Strona główna Najwyższej Izby Kontroli

Pracownik na wózku inwalidzkim podczas szkolenia w zakładzie stolarskim

NIK o aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych w województwie łódzkim

22 lutego 2018 12:15

Samorządy powiatowe i urzędy pracy województwa łódzkiego w większości prawidłowo realizowały zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych wg algorytmu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bolączką był brak wystarczających środków na aktywizację zawodową tych osób. W konsekwencji urzędy pracy i powiaty nie mogły zrealizować wszystkich wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne i potencjalnych pracodawców. Dodatkowo samorządy nie przeprowadzały kalkulacji określających rzeczywistą skalę potrzeb finansowych osób niepełnosprawnych. Dlatego właściwie nie wiadomo, jakie środki są potrzebne.

więcej: NIK o aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych w województwie łódzkim

Wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS - wspólne sprawozdanie ETO, NIK i NOK Chorwacji

21 lutego 2018 15:30

NIK wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz Państwowym Urzędem Kontroli Republiki Chorwacji przedstawiły sprawozdanie z kontroli koordynowanej dotyczącej wspólnej inicjatywy wsparcia projektów w regionach europejskich, tzw. instrumentu JASPERS. Zdaniem kontrolerów pomoc zapewniana przez JASPERS miała pozytywny wpływ na jakość wniosków o unijne dofinansowanie. Przyczyniła się także do szybszego zatwierdzania przez Komisję Europejską projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków europejskich.

więcej: Wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS - wspólne sprawozdanie ETO, NIK i NOK Chorwacji

NIK o policyjnych samochodach służbowych

20 lutego 2018 10:00

Policja ma za mało służbowych pojazdów i ta sytuacja nie zmienia się od lat. W miarę możliwości i dostępnych środków policyjna flota była unowocześniana i uzupełniana, jednak skala potrzeb jest wciąż duża. Problemem jest zaawansowany wiek i wyeksploatowanie radiowozów – jedna czwarta przejechała ponad 200 tys. km, a co siódmy pojazd powinien zostać wycofany z użytkowania. Niepokoi także fakt, że zdecydowana większość policjantów nie przeszła przeszkolenia z technik doskonalenia jazdy, a znaczny ich odsetek nie może kierować pojazdami uprzywilejowanymi, z uwagi na brak wymaganego zezwolenia. W tej sytuacji policyjne statystyki są co najmniej alarmujące i zmuszają do konstruktywnego działania – w latach 2015–2016 średnio co trzeci policyjny pojazd uległ uszkodzeniu. W połowie przypadków z winy samych funkcjonariuszy.

więcej: NIK o policyjnych samochodach służbowych

więcej aktualności

RSS (Rich Site Summary), więcej aktualności

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa Izba Kontroli
Co warto
wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty - pobierz informator
Jak Polska wydaje unijne pieniądze
Wyniki kontroli NIK

Odwiedź nas

NIK w serwisie facebook.com    NIK w serwisie twitter.com

NIK w serwisie youtube.com    NIK w serwisie Google+

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052