Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Aktualności

Logo programu Swiss Contribution w tle zdjęcia systemu solarnego na dachu, rozbiórki dachu z azbestu, odnowionego dworca

NIK o realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury

28 kwietnia 2017 11:00

NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie przez administrację publiczną funduszy ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury. Polska otrzymała najwyższą - w wysokości 489 mln franków szwajcarskich – pomoc spośród 10 państw, którym przyznano wsparcie. Wzrost kursu franka spowodował wygospodarowanie dodatkowych środków, przez co kontrolowanym jednostkom samorządu terytorialnego udało się zrealizować więcej inwestycji niż pierwotnie planowano. NIK jedynie zaleca dołożenie starań, aby przyspieszyć realizację niezakończonych inwestycji, tak aby do połowy czerwca rozdysponować wszystkie przyznane fundusze.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury

Droga zniszczona przez osuwanie się gruntu

NIK o zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom

26 kwietnia 2017 09:00

Organy administracji publicznej i państwowa służba geologiczna nieskutecznie i nie w pełni prawidłowo działały na rzecz zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Brakuje kompletnych danych ogólnokrajowych nt. osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Nie ma systemu bieżącego uzyskiwania i gromadzenia informacji w tej materii z różnych źródeł, w tym od samorządów. Nie powstały narzędzia analityczne do prognozowania, oceny i redukcji ryzyka wystąpienia osuwisk.

więcej treści z artykułu: NIK o zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom

Logo Ministerstwa Skarbu Państwa, w tle banknoty stuzłotowe

NIK o gospodarowaniu funduszami celowymi w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa

25 kwietnia 2017 08:00

Wszystkie cztery fundusze celowe, których dysponentem był Minister Skarbu Państwa służyły realizacji celów ustawowych. Środki gromadzone na rachunkach pozwalały na zaspokojenie roszczeń. Niecelowe natomiast było pokrywanie przez Ministra Skarbu wydatków równolegle ze środków Funduszu Skarbu Państwa i z części budżetowej 36 – Skarb Państwa. Skutkowało to brakiem przejrzystości gospodarki finansowej Ministerstwa.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu funduszami celowymi w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa

Dłoń nabierająca wodę do szklanki z kuchennego kranu

NIK o jakości i cenie wody Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

23 kwietnia 2017 10:00

NIK sprawdzi, czy woda, która dociera do naszych kranów, jest bezpieczna, i czy jej cena jest adekwatna do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Kontrolę poprzedziła debata ekspertów. Płynące z niej wnioski zostaną włączone do programu ogólnopolskiego badania systemu zaopatrywania ludności w wodę.

więcej treści z artykułu: NIK o jakości i cenie wody

Parlament Europejski w NIK

Parlament Europejski w NIK Zawiera galerię zdjęć

21 kwietnia 2017 11:00

Polska należy do największych beneficjentów środków unijnych. NIK co roku bada wydatkowanie funduszy UE w naszym kraju. W latach 2010-2016 Izba zrealizowała kilkadziesiąt kontroli dotyczących tych funduszy. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego spotkała się z kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli, aby skorzystać z wiedzy NIK o problemach związanych z wydatkowaniem środków unijnych.

więcej treści z artykułu: Parlament Europejski w NIK

Statuetka Nagrody „Przyjaciela Zwierząt” obok zdjęcia z gali wręczenia nagrody

Nagroda „Przyjaciela Zwierząt” wręczona w NIK Zawiera galerię zdjęć

20 kwietnia 2017 08:00

Podczas uroczystej gali w Najwyższej Izbie Kontroli prezes Krzysztof Kwiatkowski wręczył statuetkę „Przyjaciela Zwierząt” Annie Studzińskiej, wieloletniej szefowej kieleckiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wśród zebranych gości był m.in. polski przedstawiciel Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski oraz Poseł Krzysztof Czabański (członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt). Przybyli także licznie działacze społeczni i dyrektorzy schronisk.

więcej treści z artykułu: Nagroda „Przyjaciela Zwierząt” wręczona w NIK

Przyjaciel Polski odznaczony przez Prezydenta

Przyjaciel Polski odznaczony przez Prezydenta Zawiera galerię zdjęć

19 kwietnia 2017 09:50

W Najwyższej Izbie Kontroli miało miejsce wręczenie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej panu Bujarowi Leskajowi, Przewodniczącemu Narodowego Urzędu Kontroli Republiki Albanii. W uroczystości udział wzięli Ambasador Albanii Shpresa Kureta, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP pan Andrzej Dera, Wiceminister Spraw Zagranicznych pani Renata Szczęch, i Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Przyjaciel Polski odznaczony przez Prezydenta

Plan zagospodarowania przestrzennego, w tle mapka z wbitymi kolorowymi pinezkami

NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

18 kwietnia 2017 10:00

Funkcjonujący system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zapewnia racjonalnego gospodarowania przestrzenią, jako dobrem publicznym. Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców. Skutki wadliwie zarządzanej przestrzeni to m.in.: niekontrolowana urbanizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacja ładu przestrzennego oraz niska ocena atrakcyjności polskich miast dla inwestorów.

więcej treści z artykułu: NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

Koszyczek z pisankami na młodej zielonej trawie

Życzenia wielkanocne od Prezesa NIK Zawiera wideo

14 kwietnia 2017 10:00

W tym wyjątkowym czasie - święta radości i życia - składam wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę, aby przeżywali Państwo te Święta w atmosferze nadziei i duchu tradycji. Aby ten czas wniósł wiele radości, pokoju i dobra do naszych domów oraz miejsc pracy - mówi prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Życzenia wielkanocne od Prezesa NIK

Logo NIK, logo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i logo ETO w tle różne rodzaje tabletek i kapsułek

NIK o suplementach diety na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Zawiera wideo

12 kwietnia 2017 10:18

Polski rynek suplementów diety jest jednym z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Tymczasem nie zawsze wiadomo, co dokładnie spożywają konsumenci, gdyż wprowadzanie do obrotu i sprzedaż suplementów w Polsce są praktycznie poza skuteczną kontrolą - wskazywała w opublikowanym w lutym br. raporcie NIK. Teraz w nawiązaniu do ustaleń kontroli konferencję pod hasłem Zdrowie pod kontrolą zorganizowali wspólnie Najwyższa Izba Kontroli, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

więcej treści z artykułu: NIK o suplementach diety na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052