Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Aktualności

Miska z jedzeniem i karteczkami z oznaczeniami popularnych dodatków do żywności E132, E111 itp. obok zdjęcia z panelu ekspertów w NIK

Dodatki do żywności - nieszkodliwe czy niebezpiecznie nadużywane? [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

16 lutego 2018 08:00

NIK przygotowuje kontrolę dotyczącą wykorzystywania w żywności chemicznych dodatków. Odpowiedzieć ma ona na pytania opinii publicznej o jakość sprzedawanych w Polsce produktów spożywczych. Kontrolę poprzedził panel ekspertów, w którym wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, instytucji nadzoru, świata nauki, mediów oraz organizacji zrzeszających producentów żywności.

więcej treści z artykułu: Dodatki do żywności - nieszkodliwe czy niebezpiecznie nadużywane? [panel ekspertów]

Kolaż: Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników konferencji, poniżej zdjęie bezdomnych psów

NIK pomaga rozwiązać problem bezdomnych zwierząt

16 lutego 2018 08:00

W Krakowie odbyła się kolejna konferencja NIK poświęcona problemowi bezdomnych zwierząt. W organizację spotkania dla lokalnych samorządowców, policjantów i innych służb zaangażował się Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, a przedsięwzięcie objęło patronatem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. NIK konsekwentnie informuje o ustaleniach swoich kontroli, z których wynika, że inwestycja w rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt nie tylko poprawi ich dobrostan, ale przełoży się także na ograniczenie wydatków ponoszonych obecnie przez samorządy.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga rozwiązać problem bezdomnych zwierząt

Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK

Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

14 lutego 2018 13:25

Polscy i brytyjscy kontrolerzy wspierają wiedzą i doświadczeniem młodych stażem audytorów z Kosowa. Wszystko to w ramach projektu Komisji Europejskiej, która chce rozwinąć potencjał zawodowy Kosowian w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych. Audytor Generalny Kosowa Besnik Osmani zadeklarował podczas wizyty studyjnej w Warszawie, że chciałby przedłużyć i rozszerzyć współpracę z Polakami.

więcej treści z artykułu: Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK

Naukowiec przygląda się probówce z płynem, obok buteleczki z tabletkami

NIK o realizacji programu STRATEGMED

12 lutego 2018 08:30

Cele i wskaźniki programu strategicznego badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED opracowano nieprawidłowo, a sam Program realizowano niezgodnie z przyjętym harmonogramem i planem finansowym. Wadliwa była też jego struktura – brakowało bezpośredniej zależności między celami szczegółowymi, a celem głównym. Realizacja Programu nie była objęta właściwym monitoringiem ani analizą ryzyka. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie prowadziło systematycznej jego ewaluacji oraz nie przeprowadziło w badanym okresie kontroli merytorycznej projektów. NIK ocenia, że osiągnięcie zasadniczego postępu w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych - celu głównego STRATEGMED - będzie trudne lub wręcz niemożliwe.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji programu STRATEGMED

Prezesi NIK: Krzysztof Kwiatkowski, Janusz Wojciechowski, Mirosław Sekuła i Jacek Jezierski w trakcie debaty prowadzonej przez Filipa Łobodzińskiego

Przyszłość kontroli państwowej w Polsce Zawiera wideo

09 lutego 2018 09:30

W ramach obchodów 99. rocznicy utworzenia Najwyższej Izby Kontroli odbył się w NIK Panel Prezesów. O roli i misji naczelnego organu kontroli państwa w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości dyskutowali wspólnie z obecnym szefem Izby Krzysztofem Kwiatkowskim jego poprzednicy: Janusz Wojciechowski, Mirosław Sekuła i Jacek Jezierski. Spotkanie stało się okazją do próby zarysowania kierunków, w jakich kontrola państwowa może z czasem zmierzać.

więcej treści z artykułu: Przyszłość kontroli państwowej w Polsce

Logo NIK i napis 99 lat, w tle obraz przedstawiający siedzibę NIK

99 lat Najwyższej Izby Kontroli Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

07 lutego 2018 08:00

7 lutego 1919 roku w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej utworzona została instytucja odpowiedzialna za nowoczesną kontrolę państwową. Kolejna rocznica powstania NIK stała się okazją do przypomnienia i promocji zasad, na straży których Izba stoi od 99 lat: uczciwego, przejrzystego i rzetelnego państwa, wykonującego sumiennie obowiązki na rzecz swoich obywateli. O misji i roli NIK w zmieniającej się rzeczywistości dyskutowali w dniu obchodów czterej dotychczasowi szefowie tej instytucji. Debata odbyła się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego – prezesa NIK w latach 1992-1995 i twórcy nowoczesnej ustawy o kontroli państwowej z 1994 roku.

więcej treści z artykułu: 99 lat Najwyższej Izby Kontroli

Grafika przedstawiająca komórkę rakową i wykresy

Jak skuteczniej zapobiegać i leczyć? NIK o walce z nowotworami (cz. 2) Zawiera wideo

05 lutego 2018 08:00

Nawet jednej trzeciej zachorowań na nowotwory można by uniknąć, gdybyśmy bardziej dbali o swoje zdrowie przypomina NIK w swojej megainformacji, opublikowanej w przeddzień Światowego Dnia Walki z Rakiem. NIK proponuje w niej m.in. włączenie w walkę z rakiem lekarzy medycyny pracy oraz wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu dot. edukacji zdrowotnej, tak, aby możliwie jak najszybciej wzmocnić skuteczność profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów.

więcej treści z artykułu: Jak skuteczniej zapobiegać i leczyć? NIK o walce z nowotworami (cz. 2)

Ilutracja przedstawiająca komórkę rakową

Jak skuteczniej zapobiegać i leczyć? NIK o walce z nowotworami

02 lutego 2018 07:00

Skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej. A według najnowszych prognoz istnieje ryzyko, że stan ten będzie się pogarszał. Prawdopodobnie do 2025 roku zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad 25 proc., a nowotwory staną się wówczas główną przyczyną zgonów w Polsce.

więcej treści z artykułu: Jak skuteczniej zapobiegać i leczyć? NIK o walce z nowotworami

Tablica urzędowa z napisem Prokuratura

NIK zawiadamia prokuraturę ws. uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli

01 lutego 2018 08:00

Prezes NIK skierował zawiadomienie do prokuratury w związku z udaremnieniem kontrolerowi NIK przeprowadzenia czynności kontrolnych w spółce Nowy Szpital w Olkuszu. Sankcje karne grożą każdemu, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, jednak do takich zdarzeń dochodzi niezmiernie rzadko i w ostatnich latach kontrolerzy NIK nie spotkali się z podobnymi sytuacjami.

więcej treści z artykułu: NIK zawiadamia prokuraturę ws. uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli

Zdjęcie wyrobiska Piaseczno po kopalni siarki, powyżej mapa terenu wyrobiska

NIK o zagospodarowaniu terenów pogórniczych Kopalni Siarki Machów

31 stycznia 2018 07:00

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła rekultywację i zagospodarowanie byłego wyrobiska Piaseczno po kopalni siarki w województwie świętokrzyskim. Pomimo wydania na ten cel w latach 2010-2016 blisko 48 mln zł oraz trzykrotnego przedłużania terminu zakończenia prac, wciąż nie usunięto skutków działalności górniczej oraz nie przywrócono możliwości korzystania z pokopalnianych terenów. Było to spowodowane sporami kompetencyjnymi i ciągiem błędnych decyzji.

więcej treści z artykułu: NIK o zagospodarowaniu terenów pogórniczych Kopalni Siarki Machów

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052