Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Aktualności

Polski cmentarz pod Monte Cassino

Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego za granicą

23 sierpnia 2017 08:00

W latach 2012–2015 państwo wydało na ochronę dziedzictwa narodowego za granicą 64,8 mln zł, jednak wciąż brak całościowych szacunków, pozwalających odnieść wydane środki do rzeczywistych potrzeb. W skontrolowanych projektach osiągnięto założone efekty, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk dot. odbioru poszczególnych zadań, np. prac konserwatorskich i remontowych. Jednak NIK zwraca uwagę, że współpraca pomiędzy resortami i instytucjami, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji, miała charakter ograniczony. Z tego powodu powstawały np. oddzielne, niezintegrowane ze sobą ewidencje obiektów polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Tymczasem ograniczona współpraca, brak spójnej strategii i zintegrowanej ewidencji zasobów uniemożliwia całościowe określenie potrzeb i sformułowanie celów działania państwa w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego za granicą.

więcej treści z artykułu: Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego za granicą

Dłonie w rękawizkach gumowych układają fiolki z próbkami krwi

NIK o dostępności i finansowaniu diagnostyki laboratoryjnej Zawiera wideo

21 sierpnia 2017 06:55

Badania laboratoryjne są najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji medycznej. Tymczasem nakłady ponoszone na ten cel w Polsce są wielokrotnie niższe niż w krajach wysokorozwiniętych. Niestety w Polsce nadal wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a ograniczenie dostępu do nich wynika m.in. ze sposobu finansowania. Niewykonanie badań laboratoryjnych we wczesnym stadium choroby, powoduje, że wraz z jej zaawansowaniem rosną koszty leczenia pacjenta. NIK zwraca również uwagę, że nie stworzono rejestru i wyceny badań laboratoryjnych oraz powszechnie obowiązującego systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych, powiązanego z oceną jakości badań.

więcej treści z artykułu: NIK o dostępności i finansowaniu diagnostyki laboratoryjnej

Samochód z tablicą nauki jazdy

NIK o działalności WORD w Częstochowie

18 sierpnia 2017 11:00

Złe gospodarowanie majątkiem własnym i niewłaściwe zarządzanie zasobami ludzkimi w latach 2008-2016 zarzuca częstochowskiemu WORD-owi NIK. Wskutek braku części procedur i naruszania innych WORD doznał wówczas m.in. uszczerbku finansowego na kwotę przekraczającą milion złotych. Strata ta była konsekwencją przede wszystkim decyzji o zakupie obciążonego hipotecznie budynku hotelowego za cenę przewyższającą jego wartość.

więcej treści z artykułu: NIK o działalności WORD w Częstochowie

Prezes NIK złożył kondolencje Hiszpanom

Prezes NIK złożył kondolencje Hiszpanom

18 sierpnia 2017 10:30

Krzysztof Kwiatkowski przekazał szefowi najwyższego organu kontroli Hiszpanii wyrazy współczucia i solidarności po zamachach terrorystycznych, do jakich doszło w Barcelonie i Cambrils.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK złożył kondolencje Hiszpanom

Obchody Święta Wojska Polskiego

Prezes NIK na obchodach Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia 2017 14:30

Na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego. Podczas uroczystej defilady wojskowej odbyła się prezentacja najnowocześniejszego sprzętu, którym posługują się polscy żołnierze.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK na obchodach Święta Wojska Polskiego

Mężczyzna w garniturze rozkłada ręce pomiędzy którymi unosi się znak paragrafu

Dlaczego obywatele nie korzystają z darmowej pomocy prawnej [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

14 sierpnia 2017 09:00

Olbrzymi potencjał - mizerne efekty. Tak można podsumować pierwsze półtora roku działania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Teraz finansowanej przez państwo sieci poradnictwa obywatelskiego przyjrzy się dokładnie opolska delegatura NIK. Planowaną kontrolę poprzedziła debata ekspertów.

więcej treści z artykułu: Dlaczego obywatele nie korzystają z darmowej pomocy prawnej [panel ekspertów]

Dwaj hodowcy pszczół w strojach ochronnych otwierają ul

NIK o wsparciu pszczelarstwa

10 sierpnia 2017 08:00

W Polsce brakuje kompleksowej, jednolitej strategii wspierania pszczelarstwa wskazującej przyszłość branży. Regulacje prawne są rozproszone, a wydatki na rozwój pszczelarstwa co prawda rosną, ale nie zawsze adekwatnie do potrzeb. Głównym narzędziem pomocy są krajowe programy wsparcia pszczelarstwa, dzięki którym od 2013 roku przybyło w Polsce 10 tys. pszczelarzy i ponad 160 tys. pszczelich rodzin. NIK zwraca jednak uwagę, że brakuje koordynowanych działań na rzecz walki z chorobami pszczół oraz na rzecz takiego stosowania środków ochrony roślin, aby nie zagrażały one pszczołom. Rzadko także porusza się kwestię pokoleniowej zmiany pszczelarzy, chociaż coraz istotniejszym problemem jest „starzenie się” sektora pszczelarskiego.

więcej treści z artykułu: NIK o wsparciu pszczelarstwa

Rysunek Oskara Popławskiego, lat 8 ze Świetlicy w Brwinowie - dzieci na kolorowym kole, napis Świetlica naszym drugim domem

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

08 sierpnia 2017 07:00

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci, nazywane zwykle świetlicami środowiskowymi, mają pomagać w szczególności rodzinom, napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. W ocenie NIK świadczą pomoc adekwatną do potrzeb dzieci i mimo skromnych warunków prawidłowo realizują swoje zadania: ich praca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy, współpracy i solidarności. Jednak placówki te funkcjonują tylko w 18 proc. gmin w Polsce, co znacznie ogranicza ich dostępność.

więcej treści z artykułu: Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Ręka trzymająca klucze z breloczkiem ze literami MdM, w tle nowy blok

NIK o programie "Mieszkanie dla młodych"

07 sierpnia 2017 07:20

Wprowadzone od 1 września 2015 r. zmiany w rządowym Programie "Mieszkanie dla Młodych" znacząco zwiększyły zainteresowanie Programem. Kluczowe okazało się objęcie dopłatami zakupu lokali z rynku wtórnego. Umożliwiło to zakup pierwszego mieszkania większej liczbie młodych Polaków. NIK zwraca jednak uwagę, że ani wówczas, ani do czasu zakończenia kontroli wciąż nie zdecydowano się na wprowadzenie progów dochodowych, warunkujących otrzymanie dofinansowania. W efekcie, wbrew założeniom, z dopłat – obok osób, dla których Program był jedyną drogą do zakupu mieszkania – korzystali także ci, których stać było na mieszkanie nawet bez pomocy państwa. NIK zauważa, że aktualny poziom przyznanego już dofinansowania i rosnące zainteresowanie Programem wskazują, że nie ma ryzyka niewykorzystania jego środków.

więcej treści z artykułu: NIK o programie "Mieszkanie dla młodych"

Różnorodne ikony (ramię robota, fabryka, grupa ludzi, turbiny wiatrowe)Innowacje wokół napisu INNOWACJE, w tle człowiek w garniturze wskazuje w kierunku napisu

NIK o realizacji Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

03 sierpnia 2017 08:00

Program wspierający napływ inwestycji zagranicznych do Polski miał przyczynić się do wzrostu innowacyjności i podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Trudno jednak ocenić, czy cele te są realizowane, bowiem inwestorzy (beneficjenci Programu) zostali zobowiązani jedynie do utworzenia ustalonej w umowach liczby miejsc pracy i poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych. Nie musieli natomiast wykazywać na przykład, czy transferują nowoczesną technologię lub umożliwiają dostęp do niej polskim przedsiębiorcom.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052