Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Aktualności

Skrzynki z rybami na nabrzeżu portu

NIK o funkcjonowaniu centrów pierwszej sprzedaży ryb

28 lutego 2017 10:15

Funkcjonowanie skontrolowanych centrów pierwszej sprzedaży ryb pozytywnie wpłynęło na rozwój portów i przystani morskich, w których te centra były zlokalizowane. Pozyskanie środków europejskich przyniosło korzyści w postaci nowo wybudowanych, bądź wyremontowanych centrów. Dzięki nowej infrastrukturze do wyładunku i przechowywania ryb poprawiła się jakość produktów m.in. poprzez skrócenie czasu wyładunku i transport ryb w warunkach chłodniczych. Zaczęły powstawać też organizacje producenckie, reprezentujące interesy ekonomiczne rybaków.

więcej treści z artykułu: NIK o funkcjonowaniu centrów pierwszej sprzedaży ryb

Ilustracja: Dymiący komin i smog nad miastem poniżej mapa Europy

Kontrola "Europejski smog"

24 lutego 2017 10:45

Polska Najwyższa Izba Kontroli i holenderski Trybunał Obrachunkowy wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i kilkunastoma Najwyższymi Organami Kontroli z Europy oraz Izraela kontrolują wspólnie problem zanieczyszczenia powietrza oraz skuteczności działań podejmowanych na rzecz jego ograniczenia. Ta największa od kilkunastu lat kontrola w Europie, z uwagi na liczbę zaangażowanych instytucji i zakres spraw, które będą analizowane, jest koordynowana wspólnie przez polski i holenderski NOK. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski i Prezes Trybunału Obrachunkowego Holandii, Arno Visser spotkali się w celu omówienia wszystkich szczegółów tej kontroli.

więcej treści z artykułu: Kontrola "Europejski smog"

Kolumna samochodów, funkcjonariusz ochrony, światła policyjnego radiowozu - poniżej logo BOR, MSWiA oraz Policji

NIK skontroluje Biuro Ochrony Rządu

22 lutego 2017 09:00

W połowie maja 2017 roku NIK rozpocznie zapisaną w planie pracy kontrolę dot. przeciwdziałania terroryzmowi i zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Podczas kontroli sprawdzone zostaną m.in.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Komenda Główna Policji i Biuro Ochrony Rządu. Przeprowadzenie kontroli, która sprawdzi jak ochraniane są najważniejsze osoby w państwie zaplanowano już w ubiegłym roku.

więcej treści z artykułu: NIK skontroluje Biuro Ochrony Rządu

Banknoty stuzłotowe

NIK o wykorzystaniu mechanizmu zapewnień finansowania lub dofinansowania

22 lutego 2017 08:00

Niewątpliwą zaletą mechanizmu udzielania zapewnień jest możliwość realizacji dużych bądź skomplikowanych przedsięwzięć dzięki elastycznemu podejściu do zasady roczności budżetu. Jednocześnie nie można pominąć wad systemu: znikomego wpływ na racjonalizację wydatkowania środków publicznych i przyspieszenie absorpcji środków europejskich, braku kryteriów, w tym zasad i terminów rozpatrywania wniosków o zapewnienie.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu mechanizmu zapewnień finansowania lub dofinansowania

Ręka trzymająca pęk świeżo wyrwanej marchwi

NIK o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

21 lutego 2017 08:00

Fundusze promocji produktów rolno – spożywczych, mające na celu wspieranie spożycia i eksportu krajowych produktów, spełniają swoją gospodarczą rolę. Przyczyniły się do wzrostu wykorzystania środków z budżetu UE na programy informacyjne i promocyjne, dzięki którym polskie wyroby są popularyzowane w Europie oraz w całym świecie. Mankamentem są wysokie i rosnące z roku na rok koszty obsługi funduszy promocji. Kontrolerzy NIK zwracają także uwagę na brak ogólnej strategii promocji polskiej żywności, która zapewniłaby spójność działań prowadzonych przez poszczególne branże.

więcej treści z artykułu: NIK o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

45. posiedzenie Zarządu EUROSAI

NIK na Zarządzie EUROSAI

16 lutego 2017 09:00

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski uczestniczy w nadzwyczajnym 45. posiedzeniu zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), organizacji zrzeszającej najwyższe organy kontroli współpracujące w celu wzmocnienia kontroli sektora publicznego i zarządzania finansami publicznymi w Europie. Celem dwudniowego spotkania jest uzgodnienie Planu Strategicznego na lata 2017-2023.

więcej treści z artykułu: NIK na Zarządzie EUROSAI

Prezes ETO Klaus Heiner-Lehn

Spotkanie Prezesa ETO z Radą ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt Zawiera galerię zdjęć

15 lutego 2017 08:30

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Klaus-Heiner Lehne i polski przedstawiciel w ETO, Janusz Wojciechowski spotkali się z członkami Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt, powołanej w 2015 r. przez prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego. Przedstawiono działania Rady na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz listę wdrożonych już oraz proponowanych przez Radę zmian w prawie.

więcej treści z artykułu: Spotkanie Prezesa ETO z Radą ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Duże zbiorniki na paliwo

NIK o zapasach paliw

13 lutego 2017 08:00

Funkcjonujący w Polsce system zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz obowiązkowych zapasów gazu ziemnego zapewnia utrzymywanie ustawowych ilości zapasów paliw niezbędnych do funkcjonowania gospodarki w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa lub zakłóceń na rynku paliw. System wyposażony jest także w opracowywane przez przedsiębiorców procedury postępowania na wypadek zakłóceń w przywozie paliw lub awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym paliw.

więcej treści z artykułu: NIK o zapasach paliw

Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona” Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

12 lutego 2017 09:00

- Najwyższa Izba Kontroli jest znana i szanowana w Europie i poza nią ze względu na doskonałe raporty, doświadczenie, bagaż fachowej wiedzy, a wreszcie historię sięgającą niemal stu lat – powiedział podczas konferencji prasowej w NIK Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne

więcej treści z artykułu: Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

Wizyta szefa ETO w Polsce

Wizyta szefa ETO w Polsce Zawiera galerię zdjęć

10 lutego 2017 11:15

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne wybrał Najwyższą Izbę Kontroli jako cel swojej pierwszej oficjalnej wizyty zagranicznej. NIK i ETO od lat blisko ze sobą współpracują. Obecnie obie instytucje intensywnie przygotowują się do równoległej kontroli jakości powietrza w Polsce i Europie. Po rozmowach w Najwyższej Izbie Kontroli Klaus-Heiner Lehne spotka się także z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego Jerzym Kwiecińskim.

więcej treści z artykułu: Wizyta szefa ETO w Polsce

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052