Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Aktualności

Pracownik na wózku inwalidzkim podczas szkolenia w zakładzie stolarskim

NIK o aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych w województwie łódzkim

22 lutego 2018 12:15

Samorządy powiatowe i urzędy pracy województwa łódzkiego w większości prawidłowo realizowały zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych wg algorytmu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bolączką był brak wystarczających środków na aktywizację zawodową tych osób. W konsekwencji urzędy pracy i powiaty nie mogły zrealizować wszystkich wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne i potencjalnych pracodawców. Dodatkowo samorządy nie przeprowadzały kalkulacji określających rzeczywistą skalę potrzeb finansowych osób niepełnosprawnych. Dlatego właściwie nie wiadomo, jakie środki są potrzebne.

więcej treści z artykułu: NIK o aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych w województwie łódzkim

Logo inicjatywy JASPERS - poniżej zdjęcia kontrolowanych inwestycji - droga, przystanek linii tramwajowej, urządzenie do badań naukowych

Wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS - wspólne sprawozdanie ETO, NIK i NOK Chorwacji

21 lutego 2018 15:30

NIK wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz Państwowym Urzędem Kontroli Republiki Chorwacji przedstawiły sprawozdanie z kontroli koordynowanej dotyczącej wspólnej inicjatywy wsparcia projektów w regionach europejskich, tzw. instrumentu JASPERS. Zdaniem kontrolerów pomoc zapewniana przez JASPERS miała pozytywny wpływ na jakość wniosków o unijne dofinansowanie. Przyczyniła się także do szybszego zatwierdzania przez Komisję Europejską projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków europejskich.

więcej treści z artykułu: Wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS - wspólne sprawozdanie ETO, NIK i NOK Chorwacji

Policyjne radiowozy w warsztacie

NIK o policyjnych samochodach służbowych

20 lutego 2018 10:00

Policja ma za mało służbowych pojazdów i ta sytuacja nie zmienia się od lat. W miarę możliwości i dostępnych środków policyjna flota była unowocześniana i uzupełniana, jednak skala potrzeb jest wciąż duża. Problemem jest zaawansowany wiek i wyeksploatowanie radiowozów – jedna czwarta przejechała ponad 200 tys. km, a co siódmy pojazd powinien zostać wycofany z użytkowania. Niepokoi także fakt, że zdecydowana większość policjantów nie przeszła przeszkolenia z technik doskonalenia jazdy, a znaczny ich odsetek nie może kierować pojazdami uprzywilejowanymi, z uwagi na brak wymaganego zezwolenia. W tej sytuacji policyjne statystyki są co najmniej alarmujące i zmuszają do konstruktywnego działania – w latach 2015–2016 średnio co trzeci policyjny pojazd uległ uszkodzeniu. W połowie przypadków z winy samych funkcjonariuszy.

więcej treści z artykułu: NIK o policyjnych samochodach służbowych

Miska z jedzeniem i karteczkami z oznaczeniami popularnych dodatków do żywności E132, E111 itp. obok zdjęcia z panelu ekspertów w NIK

Dodatki do żywności - nieszkodliwe czy niebezpiecznie nadużywane? [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

16 lutego 2018 08:00

NIK przygotowuje kontrolę dotyczącą wykorzystywania w żywności chemicznych dodatków. Odpowiedzieć ma ona na pytania opinii publicznej o jakość sprzedawanych w Polsce produktów spożywczych. Kontrolę poprzedził panel ekspertów, w którym wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, instytucji nadzoru, świata nauki, mediów oraz organizacji zrzeszających producentów żywności.

więcej treści z artykułu: Dodatki do żywności - nieszkodliwe czy niebezpiecznie nadużywane? [panel ekspertów]

Kolaż: Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników konferencji, poniżej zdjęie bezdomnych psów

NIK pomaga rozwiązać problem bezdomnych zwierząt

16 lutego 2018 08:00

W Krakowie odbyła się kolejna konferencja NIK poświęcona problemowi bezdomnych zwierząt. W organizację spotkania dla lokalnych samorządowców, policjantów i innych służb zaangażował się Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, a przedsięwzięcie objęło patronatem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. NIK konsekwentnie informuje o ustaleniach swoich kontroli, z których wynika, że inwestycja w rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt nie tylko poprawi ich dobrostan, ale przełoży się także na ograniczenie wydatków ponoszonych obecnie przez samorządy.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga rozwiązać problem bezdomnych zwierząt

Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK

Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

14 lutego 2018 13:25

Polscy i brytyjscy kontrolerzy wspierają wiedzą i doświadczeniem młodych stażem audytorów z Kosowa. Wszystko to w ramach projektu Komisji Europejskiej, która chce rozwinąć potencjał zawodowy Kosowian w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych. Audytor Generalny Kosowa Besnik Osmani zadeklarował podczas wizyty studyjnej w Warszawie, że chciałby przedłużyć i rozszerzyć współpracę z Polakami.

więcej treści z artykułu: Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK

Naukowiec przygląda się probówce z płynem, obok buteleczki z tabletkami

NIK o realizacji programu STRATEGMED

12 lutego 2018 08:30

Cele i wskaźniki programu strategicznego badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED opracowano nieprawidłowo, a sam Program realizowano niezgodnie z przyjętym harmonogramem i planem finansowym. Wadliwa była też jego struktura – brakowało bezpośredniej zależności między celami szczegółowymi, a celem głównym. Realizacja Programu nie była objęta właściwym monitoringiem ani analizą ryzyka. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie prowadziło systematycznej jego ewaluacji oraz nie przeprowadziło w badanym okresie kontroli merytorycznej projektów. NIK ocenia, że osiągnięcie zasadniczego postępu w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych - celu głównego STRATEGMED - będzie trudne lub wręcz niemożliwe.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji programu STRATEGMED

Prezesi NIK: Krzysztof Kwiatkowski, Janusz Wojciechowski, Mirosław Sekuła i Jacek Jezierski w trakcie debaty prowadzonej przez Filipa Łobodzińskiego

Przyszłość kontroli państwowej w Polsce Zawiera wideo

09 lutego 2018 09:30

W ramach obchodów 99. rocznicy utworzenia Najwyższej Izby Kontroli odbył się w NIK Panel Prezesów. O roli i misji naczelnego organu kontroli państwa w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości dyskutowali wspólnie z obecnym szefem Izby Krzysztofem Kwiatkowskim jego poprzednicy: Janusz Wojciechowski, Mirosław Sekuła i Jacek Jezierski. Spotkanie stało się okazją do próby zarysowania kierunków, w jakich kontrola państwowa może z czasem zmierzać.

więcej treści z artykułu: Przyszłość kontroli państwowej w Polsce

Logo NIK i napis 99 lat, w tle obraz przedstawiający siedzibę NIK

99 lat Najwyższej Izby Kontroli Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

07 lutego 2018 08:00

7 lutego 1919 roku w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej utworzona została instytucja odpowiedzialna za nowoczesną kontrolę państwową. Kolejna rocznica powstania NIK stała się okazją do przypomnienia i promocji zasad, na straży których Izba stoi od 99 lat: uczciwego, przejrzystego i rzetelnego państwa, wykonującego sumiennie obowiązki na rzecz swoich obywateli. O misji i roli NIK w zmieniającej się rzeczywistości dyskutowali w dniu obchodów czterej dotychczasowi szefowie tej instytucji. Debata odbyła się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego – prezesa NIK w latach 1992-1995 i twórcy nowoczesnej ustawy o kontroli państwowej z 1994 roku.

więcej treści z artykułu: 99 lat Najwyższej Izby Kontroli

Grafika przedstawiająca komórkę rakową i wykresy

Jak skuteczniej zapobiegać i leczyć? NIK o walce z nowotworami (cz. 2) Zawiera wideo

05 lutego 2018 08:00

Nawet jednej trzeciej zachorowań na nowotwory można by uniknąć, gdybyśmy bardziej dbali o swoje zdrowie przypomina NIK w swojej megainformacji, opublikowanej w przeddzień Światowego Dnia Walki z Rakiem. NIK proponuje w niej m.in. włączenie w walkę z rakiem lekarzy medycyny pracy oraz wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu dot. edukacji zdrowotnej, tak, aby możliwie jak najszybciej wzmocnić skuteczność profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów.

więcej treści z artykułu: Jak skuteczniej zapobiegać i leczyć? NIK o walce z nowotworami (cz. 2)

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052