Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Aktualności

Lekarz patrzący na zabandarzowane kolano pacjenta

NIK o wyrobach medycznych

23 listopada 2017 07:00

W ciągu siedmiu lat nakłady ponoszone przez NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne wzrosły o 60 proc., choć koszty świadczeń zdrowotnych ogółem, finansowane przez Fundusz, wzrosły w tym okresie o 25 proc. W ocenie NIK, Narodowy Fundusz Zdrowia nie dysponował narzędziami do negocjacji wysokości cen wyrobów medycznych, w które zaopatrywany jest pacjent. Umowy zawierane były ze wszystkimi świadczeniodawcami spełniającymi warunki do ich zawarcia. W konsekwencji oddziały wojewódzkie NFZ refundowały koszty zakupu wyrobów medycznych tego samego producenta, o tych samych parametrach i właściwościach po zróżnicowanych cenach, przy czym różnice te wynosiły nawet kilkaset procent.

więcej treści z artykułu: NIK o wyrobach medycznych

Logo NZF w tle kolejka do rejestracji w gabinecie lekarskim

NIK o realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku

23 listopada 2017 06:50

Polska, pod względem wydatków na zdrowie, jest w ogonie krajów europejskich. Pomimo zwiększenia o ponad 3,2 mld zł w 2016 roku (w stosunku do roku poprzedniego) wartości umów zawartych ze świadczeniodawcami, system ochrony zdrowia w naszym kraju jest wciąż niedofinansowany co powoduje, że dostęp pacjentów do świadczeń medycznych jest wciąż znacznie ograniczony. Średni czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczenia wydłużył się w przypadku większości analizowanych oddziałów, pracowni, zakładów i poradni. Nadal występują też znaczące dysproporcje w dostępie do świadczeń pomiędzy poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, w konsekwencji pacjenci w poszukiwaniu lekarzy specjalistów muszą jeździć do sąsiednich województw. Ponadto brak decyzji strategicznych Ministra Zdrowia i zapowiadana likwidacja NFZ spowodowały, że nie przeprowadzono istotnych usprawnień w funkcjonowaniu systemów informatycznych NFZ, a także nie wprowadzono nowych rozwiązań informatycznych, ułatwiających pacjentom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku

Dopalacze w różnych opakowaniach

Efekty kontroli NIK o przeciwdziałaniu sprzedaży dopalaczy

22 listopada 2017 10:15

Dzięki planowanym zmianom w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii już wkrótce dopalacze traktowane będą jak narkotyki, ich posiadacze karani na równi z producentami, a lista substancji zakazanych modyfikowana szybciej i sprawniej. O nowe, kompleksowe rozwiązania prawne, które pozwolą państwu skuteczniej walczyć z dopalaczami NIK apelowała w czerwcu br. W raporcie pokontrolnym Izba wskazywała wówczas, że pomimo działań podejmowanych przez organy państwa skala zjawiska dostępności dopalaczy w Polsce oraz zatruć tymi środkami, po 2010 r., wciąż wykazywała generalnie tendencję wzrostową.

więcej treści z artykułu: Efekty kontroli NIK o przeciwdziałaniu sprzedaży dopalaczy

Komisja Europejska wybrała NIK do projektu współpracy w Azerbejdżanie

Komisja Europejska wybrała NIK do projektu współpracy w Azerbejdżanie Zawiera galerię zdjęć

21 listopada 2017 13:15

Najwyższa Izba Kontroli – decyzją Komisji Europejskiej – wygrała konkurs na realizację projektu współpracy bliźniaczej dla Izby Obrachunkowej Republiki Azerbejdżanu. Polacy pomogą Azerom, którym zależy na wzmocnieniu potencjału nowoczesnej i profesjonalnej kontroli państwowej. Projekt będzie realizowany przez polskich kontrolerów z NIK, a nadzorowany i finansowany przez Komisję Europejską.

więcej treści z artykułu: Komisja Europejska wybrała NIK do projektu współpracy w Azerbejdżanie

Zdjęcia nieruchomości PWSZ

NIK o gospodarowaniu nieruchomościami oraz środkami publicznymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy

20 listopada 2017 08:00

W ocenie NIK, władze PWSZ im. Witelona w Legnicy niegospodarnie zarządzały własnymi nieruchomościami. Uczelnia sprzedała swoje nieruchomości dużo poniżej ich wartości, dodatkowo przepłaciła za działkę, na której ma powstać elektrownia fotowoltaiczna.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu nieruchomościami oraz środkami publicznymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy

Flagi UE, Polski i Kosowa, obok mapa Europy z oznaczoną Polską i Kosowem

Komisja Europejska wybrała NIK do szkolenia audytorów z Kosowa

19 listopada 2017 09:00

Komisja Europejska w ogłoszonym przez siebie konkursie na urząd kontroli, który przeprowadzi projekt współpracy bliźniaczej dla Urzędu Kontroli w Kosowie wybrała polską Najwyższą Izbę Kontroli. Wezmą w nim również udział eksperci z Narodowego Urzędu Kontroli Zjednoczonego Królestwa. Dzięki temu relatywnie młodzi stażem kosowscy kontrolerzy będą mogli wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem specjalistów z Polski i Wielkiej Brytanii.

więcej treści z artykułu: Komisja Europejska wybrała NIK do szkolenia audytorów z Kosowa

Janusz Wojciechowski na konferencji w NIK

ETO o rozwoju obszarów wiejskich

18 listopada 2017 09:00

Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że nowy proces planowania wydatków unijnych na rozwój obszarów wiejskich jest zbyt długi i skomplikowany, a występujące w nim niedociągnięcia odbijają się niekorzystnie na osiąganych wynikach. Kontrolerzy stwierdzili również, że pomimo wysiłków Komisji Europejskiej wdrażanie programów nie zaczęło się wcześniej niż w poprzednim okresie, a wydatkowanie środków odbywało się wolniej.

więcej treści z artykułu: ETO o rozwoju obszarów wiejskich

Logo INTOSAI obok flag Polski, Belgii i Holandii

NIK pracuje nad światowymi standardami kontroli wewnętrznej Zawiera galerię zdjęć

17 listopada 2017 09:00

Prezes belgijskiego Trybunału Obrachunkowego kierująca pracami izby flamandzkiej Hilde François przyjechała do NIK z roboczą wizytą. Towarzyszyli jej przedstawiciele najwyższego organu kontroli Holandii. Goście wspólnie z polskimi specjalistami pracują nad uniwersalnymi standardami kontroli wewnętrznej.

więcej treści z artykułu: NIK pracuje nad światowymi standardami kontroli wewnętrznej

Szkoła w Kazimierzu Dolnym

NIK o budowie szkoły w Kazimierzu Dolnym

16 listopada 2017 10:00

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym nie została odpowiednio przygotowana i była realizowana niezgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Głównym problemem była kwestia zabezpieczenia pobliskiej skarpy: zmiana koncepcji tego zabezpieczenia nie tylko znacząco podrażała całą inwestycję, ale wydłużyła czas prac i uniemożliwiała oddanie szkoły do użytkowania. Nierzetelnie oszacowano także koszt modułów zastępujących uczniom budynek – w efekcie za wynajem „kontenerowej szkoły” zapłacono niemal milion złotych więcej niż kosztowałby jej zakup.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie szkoły w Kazimierzu Dolnym

Flagi Polski i Litwy, poniżej logo NIK i NOK Litwy

Wizyta Audytora Generalnego Litwy - deklaracja współpracy z NIK

14 listopada 2017 14:00

Przebywający z wizytą w Polsce Audytor Generalny Litwy Arūnas Dulkys oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podpisali porozumienie o partnerstwie i współpracy. Obie instytucje mają sobie wiele do zaoferowania. Litwini wdrożyli niedawno system publicznego dostępu do danych o realizacji wniosków pokontrolnych. Z kolei Polacy cenieni są za konsekwentne podejmowanie w kontrolach tematów wrażliwych społecznie, komunikację z parlamentem i opinią publiczną, zaangażowanie we współpracę międzynarodową, a zwłaszcza za nowoczesny system zapewnienia jakości kontroli.

więcej treści z artykułu: Wizyta Audytora Generalnego Litwy - deklaracja współpracy z NIK

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052