Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Aktualności

Miska z jedzeniem i karteczkami z oznaczeniami popularnych dodatków do żywności E132, E111 itp.

Debata w NIK o dodatkach do żywności Zawiera galerię zdjęć

11 grudnia 2017 10:00

Czy powszechnie wykorzystywane przez producentów dodatki do żywności pozostają bez wpływu na zdrowie konsumentów? Czy istnieje w Polsce sprawny nadzór nad tymi substancjami? NIK przygotowuje kontrolę, która ma przekazać opinii publicznej odpowiedź na te pytania. Poprzedziła ją debata ekspertów, w której wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, instytucji nadzoru, świata nauki, mediów oraz organizacji pracodawców.

więcej treści z artykułu: Debata w NIK o dodatkach do żywności

Instalacja Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu

NIK o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej

08 grudnia 2017 08:30

Miasto Poznań skutecznie doprowadziło do uruchomienia w 2016 r. dużej spalarni odpadów komunalnych. Wybudowana w innowacyjnej formule partnerstwa publiczno-prywatnego inwestycja, wyróżniona prestiżowymi nagrodami międzynarodowymi, przyczyniła się do zlikwidowania problemu składowania odpadów na obszarze działania Związku Międzygminnego aglomeracji poznańskiej. Jednocześnie NIK stwierdza, że Związek ten, po przejęciu obowiązków tworzących go gmin związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, w początkowym okresie działalności, część zadań realizował nieprawidłowo. Uchybienia dotyczyły m.in. zlecania odbioru odpadów bez przetargu.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w aglomeracji poznańskiej

Logo INTOSAI, NIK i ONZ. Poniżej zdjęcie z obchodów 40. rocznicę ustanowienia Deklaracji z Limy

ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

07 grudnia 2017 09:00

INTOSAI świętuje 40. rocznicę ustanowienia Deklaracji z Limy , dokumentu, który został określony w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako kluczowy w określeniu niezależności organów kontroli na świecie. W dn. 5-7 grudnia odbyły się uroczystości związane z 40. rocznicą uchwalenia Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli – fundamentalnego dokumentu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

więcej treści z artykułu: ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

Zdjęcie z panelu, w górnej części grafika pzedstawiająca komórki rakowe

Polska przegrywa wojnę z rakiem [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

06 grudnia 2017 08:00

Nowotwory złośliwe stanową drugą najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. Radzimy sobie z ich leczeniem gorzej niż inne państwa UE. W październiku, w Światowym Dniu Onkologii, NIK zorganizowała panel  ekspertów poświęcony kluczowym problemom służby zdrowia w walce z rakiem. W spotkaniu wzięli udział czołowi polscy onkolodzy, przedstawiciele organizacji pacjentów, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz pełne kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli.

więcej treści z artykułu: Polska przegrywa wojnę z rakiem [panel ekspertów]

Duże skrzyżowanie bezkolizyjne - widok z lotu ptaka

NIK o Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

05 grudnia 2017 08:00

Zakres rzeczowy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 – budowa nowych odcinków dróg krajowych oraz wzmocnienie i przebudowa istniejących - był zbyt szeroki. Dodatkowo wystąpiły problemy z właściwym planowaniem i finansowaniem inwestycji. Przede wszystkim nie określono kryteriów wyboru, ani kolejności realizacji Inwestycji, co prowadziło do dzielenia przedsięwzięć na etapy. W efekcie korygowano planowany wcześniej przebieg tras drogowych, przekraczano terminy wykonania, a kolejne opóźnienia powodowały zwiększenie kosztów. NIK stwierdza, że nie zrealizowano też w pełnym zakresie jednego z priorytetów Programu, czyli ukończenia wszystkich kluczowych odcinków autostrad. Pełen ciąg autostradowy uzyskano jedynie przy budowie autostrady A4.

więcej treści z artykułu: NIK o Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i prezes PIBR Krzysztof Burnos wymieniają kopie porozumienia, poniżej logo NIK i logo PIBR

NIK będzie ściślej współpracować z Polską Izbą Biegłych Rewidentów

04 grudnia 2017 08:00

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i prezes PIBR Krzysztof Burnos podpisali porozumienie o współpracy. Obie instytucje chcą w szczególności wymieniać wiedzę i doświadczenia związane z pracą kontrolerów NIK oraz biegłych rewidentów, a także podejmować wspólne inicjatywy na rzecz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.

więcej treści z artykułu: NIK będzie ściślej współpracować z Polską Izbą Biegłych Rewidentów

Rzeka Odra

NIK o realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 roku

01 grudnia 2017 08:00

20 lat po powodzi tysiąclecia Wrocław nadal nie jest przygotowany na tak niszczycielski żywioł. Pomimo postępów w realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej Odry, wciąż nie dostosowano w pełni doliny Widawy do bezpiecznego przeprowadzenia fali powodziowej w obrębie Wrocławia, a przewidywany termin zakończenia kluczowej inwestycji tego Projektu - Zbiornika Racibórz - planowany jest na koniec 2019 r.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 roku

Flagi Polski i Ukrainy, poniżej zdjęcie ze szkolenia ukraińskich kotrolerów

NIK szkoli ukraińskich urzędników Zawiera galerię zdjęć

30 listopada 2017 11:45

Blisko 50 przedstawicieli ukraińskich instytucji publicznych wzięło udział w pięciodniowym szkoleniu zorganizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Tematyka dyskusji koncentrowała się wokół realizowanych obecnie przez Ukrainę programów prywatyzacyjnych, reformy administracji publicznej oraz reformy systemu ochrony zdrowia. Ukraińcy dostrzegają istotną rolę NIK w procesie transformacji polskiego państwa. Doświadczenia i wiedza polskich kontrolerów są istotnym wsparciem w przeprowadzaniu reform, a analiza wniosków pokontrolnych NIK pozwala stronie ukraińskiej na lepsze określenie obszarów ryzyka. Za wsparcie, jakiego NIK od kilku lat udziela Ukrainie podziękowania złożył deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Anton Herashchenko.

więcej treści z artykułu: NIK szkoli ukraińskich urzędników

Znaki z ikonami rodzajów niepenosprawności obok zdjęcie z panelu

NIK chce poprawić sytuację osób starszych i niepełnosprawnych [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

29 listopada 2017 08:20

NIK sprawdzi, w jakim stopniu przestrzeń publiczna dostępna jest dla osób potrzebujących szczególnej pomocy. To dla Izby jeden ze strategicznych tematów. Przygotowania do kontroli wsparli liczni eksperci z rządu, parlamentu oraz organizacji społecznych.

więcej treści z artykułu: NIK chce poprawić sytuację osób starszych i niepełnosprawnych [panel ekspertów]

Ilustracja: rysunek dziewczynki siedzącej przy komputerze otoczony kolorowymi kołami

NIK o cyfryzacji szkół

28 listopada 2017 06:50

Skontrolowane przez NIK szkoły posiadały niezbędne wyposażenie do stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu. Wszystkie placówki miały pracownie komputerowe i dostęp do internetu, choć w większości szkół o niskiej przepustowości. Problemem jest niewielkie zainteresowanie przygotowanymi w ramach programu „Cyfrowa szkoła” e-podręcznikami i materiałami znajdującymi się na portalu wiedzy dla nauczycieli „Scholaris”. Izba zwraca także uwagę na nieudostępnienie szkołom narzędzia do prowadzenia e-dzienników. W tej sytuacji placówki są zmuszone korzystać z komercyjnych, odpłatnych rozwiązań.

więcej treści z artykułu: NIK o cyfryzacji szkół

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052