Ankieta dotycząca preferencji i zachowań komunikacyjnych

NIK prowadzi obecnie kontrolę dotyczącą przeciwdziałania zanieczyszczeniom komunikacyjnym w miastach. Dla uzyskania pełnego obrazu badanych zagadnień, kontrolerzy przygotowali ankietę dotyczącą preferencji i zachowań komunikacyjnych.

Pytania odnoszą się do postrzegania działań edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez miasta oraz oceny systemu zachęt do korzystania z innych środków transportu niż samochód osobowy. Respondenci proszeni są też o wyrażenie opinii dotyczącej funkcjonowania komunikacji publicznej w poszczególnych miastach.

Przyczyną złej jakości powietrza, zwłaszcza w dużych miastach Polski jest emisja liniowa (komunikacyjna) - druga w kolejności, po tzw. niskiej emisji. Głównymi substancjami szkodliwymi dla ludzi są tlenki azotu (NOX), powstające podczas spalania paliw w silnikach pojazdów spalinowych i mające wpływ na jakość powietrza. Substancje zawarte w spalinach są bardziej szkodliwe niż np. zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu - rozprzestrzeniają się w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, w wysokich stężeniach oraz na niewielkich wysokościach. Stąd ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko jest jednym z celów polityki transportowej UE.

Zapraszamy do podzielenia się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji. Ankieta będzie stanowić cenne uzupełnienie ustaleń z kontroli.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane i prezentowane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień. Jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 3 minuty.

Ankieta dotycząca preferencji i zachowań komunikacyjnych - zbieranie zgłoszeń zostało zakończone

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w przeprowadzeniu kontroli.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 czerwca 2023 08:21
Data publikacji:
21 czerwca 2023 08:21
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 sierpnia 2023 14:13
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kolaż zdjęć: Osoba wsiadająca do autobusu, para rowerzystów i samochody w ruchu ulicznym © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie