Bezpieczeństwo energetyczne Polski [panel ekspertów]

NIK przygotowuje się do przeprowadzenia kontroli dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego państwa. Według niektórych prognoz Polsce może grozić niedobór energii elektrycznej już w 2015 roku. Pilnie potrzebne są nowe inwestycje. Jak jednak wpłynąć na ich przyspieszenie, nie łamiąc zasad wyznaczonych przez Unię Europejską? Dziś większość wytwórców energii to niezależni przedsiębiorcy kierujący się przede wszystkim biznesowymi regułami gry rynkowej. Ich decyzje nie muszą być więc zawsze zbieżne z interesem całego kraju. Rodzi się w tej sytuacji pytanie o rolę państwa, które jest konstytucyjnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. To jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie Polska.

Energetyka - wyzwanie dla Polski

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff, obecnie Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, zaznaczył, że dużym problemem dla Polski są konsekwencje pakietu klimatyczno-energetycznego. Dla państwa, którego energetyka oparta jest przede wszystkim na węglu, słuszne w swoich założeniach postulaty Unii oznaczają poważne ograniczenia i koszty. W tej sytuacji potrzebujemy inwestycji w nowoczesne ogniwa energotwórcze. Państwo jednak powinno motywować do nich przedsiębiorców głównie poprzez odpowiednie regulacje.

Edward Słoma z Ministerstwa Gospodarki przypomniał, że regulacje przyjmowane przez Polskę są regulacjami państwa członkowskiego UE. Podkreślił, że energetyka jest przemysłem skomplikowanym i kosztownym. Wskazał także na  lukę kadrową. Chodzi o deficyt kompetentnych pracowników w energetyce. - Trzeba natychmiast przyjrzeć się programom kształcenia na studiach. Widzę tu także zadanie dla NIK.

Niektórzy z uczestników poddali pod rozwagę kwestię odtworzenia nieistniejącego już Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, które zajęłoby się sprawami programowania strategicznego. Paneliści zwracali uwagę na brak jednego ośrodka, który kierowałby polityką energetyczną i zapobiegł bałaganowi kompetencyjnemu.

Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, podkreślił, że myślenie o transformacji energetycznej i prośrodowiskowej jest w perspektywie kilkudziesięciu lat warunkiem zachowania pokoju. Wkrótce mogą nam grozić konflikty związane np. z dostępem do wody. Przypomniał o roli gazu z łupków oraz przywołał dyskusje o rynku energii odnawialnej. To dziś decydujemy o tym, jak będzie wyglądać rzeczywistość po roku 2020.

Kontrola NIK związana z bezpieczeństwem energetycznym Polski rozpocznie się w maju i potrwa do sierpnia. W jej programie uwzględnione zostaną sugestie zgłoszone przez zaproszonych do Izby ekspertów.


Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 kwietnia 2014 15:24
Data publikacji:
15 kwietnia 2014 15:24
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
12 czerwca 2014 13:03
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Bezpieczeństwo energetyczne państwa © Roy Luck

Przeczytaj treść ponownie