Przejdź do treści

Bezpieczeństwo

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa drogowego zainteresowany raportami NIK

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa drogowego zainteresowany raportami NIK

26 maja 2015 08:00

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z Pawłem Olszewskim, powołanym na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Powołanie pełnomocnika to spełnienie postulatu Izby, która w 2014 roku wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o ustanowienie organu koordynującego problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

więcej treści z artykułu: Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa drogowego zainteresowany raportami NIK

NIK o poszukiwaniu zaginionych

NIK o poszukiwaniu zaginionych

14 kwietnia 2015 08:01

Z roku na rok bez śladu ginie w Polsce coraz więcej ludzi. Policja stworzyła spójny system poszukiwania osób zaginionych. Przyjęte procedury bywają jednak niedokładnie stosowane przez niewystarczająco przeszkolonych policjantów, którzy nie zawsze właściwie klasyfikują zaginięcia. To sprawia, że niekiedy poszukiwania rozpoczynają się zbyt późno zwłaszcza w sytuacjach, w których decydującą rolę gra czas. Opóźnienia bywają wówczas nie do naprawienia.

więcej treści z artykułu: NIK o poszukiwaniu zaginionych

Prezes NIK kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Prezes NIK kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Zawiera wideo

10 kwietnia 2015 06:28

Każdego roku w wyniku zderzeń pojazdów z przydrożnymi drzewami ginie blisko pół tysiąca osób, a około 2,5 tysiąca zostaje rannych. Nieprecyzyjne przepisy uzależniają usunięcie drzew z niebezpiecznych miejsc od zastąpienia ich nowymi, nasadzonymi często w pasie drogowym. W konsekwencji zamiast jednego wyciętego drzewa pojawia się kilka innych, świeżo nasadzonych w pobliżu drogi, które z czasem zaczynają zagrażać bezpieczeństwu kierowców. Dlatego Prezes NIK zdecydował się skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z art. 2, 5 oraz 31 ust. 3 Konstytucji RP.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

NIK i Bank Światowy wspólnie o bezpiecznych drogach

NIK i Bank Światowy wspólnie o bezpiecznych drogach Zawiera wideo

03 grudnia 2014 08:00

Najwyższa Izba Kontroli i Bank Światowy chcą współpracować przy podnoszeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obie instytucje mają podobne wnioski i rekomendacje. O tym, jak przekonać polskie władze do ich realizacji, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dyskutował z Mariną Wes, szefową Biura Banku Światowego w Europie i Azji Centralnej.

więcej treści z artykułu: NIK i Bank Światowy wspólnie o bezpiecznych drogach

Raport o bezpieczeństwie ruchu w Sejmie

Raport o bezpieczeństwie ruchu w Sejmie

27 listopada 2014 13:41

Posłowie ze wszystkich klubów poparli wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wyniki siedmiu kontroli zebrane w jednym raporcie przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Nad wnioskami pokontrolnymi pracują już komisje sejmowe.

więcej treści z artykułu: Raport o bezpieczeństwie ruchu w Sejmie

Piesi i rowerzyści

Piesi i rowerzyści

08 listopada 2014 09:00

NIK przeprowadzi w 2015 roku kontrolę dotyczącą bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. W ubiegłym roku zginęło na polskich drogach 1140 pieszych i 304 rowerzystów. Ginęli najczęściej pod kołami samochodów na przejściach i skrzyżowaniach. NIK sprawdzi jak administracja państwowa i samorządowa dba o bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

więcej treści z artykułu: Piesi i rowerzyści

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce

Bezpieczeństwo na drogach. Co udało się już zrobić? Zawiera wideo

07 listopada 2014 08:30

W latach 2004–2013 wypadki drogowe w Polsce pochłonęły życie ponad 47 tysięcy osób. Dalsze 554 tysiące osób zostały ranne. Koszty ekonomiczne zdarzeń drogowych wynoszą ponad 28 mld zł rocznie. I choć liczba zabitych i rannych w ostatnich latach spada, to Polska, w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, wciąż pozostaje krajem o niskim poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

więcej treści z artykułu: Bezpieczeństwo na drogach. Co udało się już zrobić?

NIK o bezpieczeństwie na drogach

NIK o bezpieczeństwie na drogach Zawiera wideo

04 listopada 2014 07:11

Przypisanie MSW wiodącej roli w koordynowaniu i egzekwowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wieloletni program finansowania przedsięwzięć w tym zakresie, włączenie ITD do Policji, pozbawienie straży gminnych możliwości korzystania z fotoradarów mobilnych, zmiany w przepisach oraz przede wszystkim dalsze inwestowanie w budowę dróg, autostrad i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej – to tylko niektóre z wniosków NIK po kontrolach stanu bezpieczeństwa na drogach.

więcej treści z artykułu: NIK o bezpieczeństwie na drogach

Kontrola szkolenia kierowców

Kontrola szkolenia kierowców

06 października 2014 08:10

NIK rozpoczęła kontrolę szkolenia i egzaminowania kierowców. Na stronach internetowych Najwyższej Izby Kontroli zamieszczona została ankieta dla osób, które w ostatnich pięciu latach przechodziły szkolenie i zdawały egzaminy na prawo jazdy. Kontrolerzy wykorzystają wyniki sondażu do stworzenia raportu przygotowywanego dla Sejmu. Wypełnij ankietę

więcej treści z artykułu: Kontrola szkolenia kierowców

NIK o systemie dozoru elektronicznego

NIK o systemie dozoru elektronicznego

03 września 2014 06:15

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wprowadzenie do polskiego porządku prawnego systemu dozoru elektronicznego. Wdrożenie tego systemu pozwoliło zmniejszyć liczbę skazanych, którzy odbywają kary w więzieniach i doprowadziło do realnych oszczędności. Wciąż jednak występują znaczące dysproporcje pomiędzy poszczególnymi okręgami sądowymi w orzekaniu o udzieleniu skazanym zezwoleń na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. NIK stwierdza, że sędziowie penitencjarni nie wykorzystują wszystkich możliwości systemu, takich jak chociażby monitoring obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach, zakazu zbliżania się do określonej osoby, czy obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w trwania imprezy masowej.

więcej treści z artykułu: NIK o systemie dozoru elektronicznego

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052