Przejdź do treści

Budżet i finanse

Polska najczęściej kontrolowanym krajem przez Europejski Trybunał Obrachunkowy

Polska najczęściej kontrolowanym krajem przez ETO Zawiera wideo

05 grudnia 2014 08:00

Polska jako największy beneficjent unijnych funduszy jest jednocześnie najczęściej kontrolowana przez audytorów z ETO. Na tle innych państw UE wypadamy dobrze. To zasługa m.in. krajowego systemu nadzoru i kontroli.

więcej treści z artykułu: Polska najczęściej kontrolowanym krajem przez ETO

Kontrola w Ministerstwie Finansów i RCL

Kontrola w Ministerstwie Finansów i RCL

07 października 2014 11:07

Najwyższa Izba Kontroli zbada sprawę opóźnienia publikacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Po rekomendacjach ze strony analityków Izby Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, podjął decyzję o rozszerzeniu programu kontroli nadzoru organów podatkowych, prowadzonej właśnie w Ministerstwie Finansów o zbadanie sprawy opóźnienia w procesie publikacji ustawy.

więcej treści z artykułu: Kontrola w Ministerstwie Finansów i RCL

NIK o przygotowaniach do wykorzystania środków unijnych

NIK o przygotowaniach do wykorzystania środków unijnych

08 września 2014 06:44

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz zarządy województw podjęli skuteczne działania w celu przygotowania Polski do wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020. Umowa partnerstwa z Polską została zaakceptowana przez Komisję Europejską 23 maja 2014 roku. Spośród wszystkich krajów Unii Polskę wyprzedziły w przygotowaniach tylko Dania i Niemcy.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniach do wykorzystania środków unijnych

NIK o podatku PIT za sprzedaż nieruchomości w woj. kujawsko–pomorskim

NIK o podatku PIT za sprzedaż nieruchomości Zawiera wideo

05 września 2014 08:00

Urzędy Skarbowe sprawdziły niemal wszystkie deklaracje podatkowe złożone w związku ze sprzedażą nieruchomości. Niestety niejednokrotnie dochodziło do nierównego traktowania podatników znajdujących się w takiej samej sytuacji faktyczno-prawnej, urzędy pobierały podatki od zobowiązań przedawnionych oraz niezasadnie kwestionowały prawo podatników do zwolnienia z podatku. Część urzędów skarbowych podejmowała weryfikację deklaracji podatkowych i aktów notarialnych w ostatniej chwili, czyli w roku przedawnienia zobowiązania. W konsekwencji podatnicy musieli nieraz płacić dwukrotnie wyższe odsetki, niż gdyby skarbówka podjęła działania we wcześniejszym terminie.

więcej treści z artykułu: NIK o podatku PIT za sprzedaż nieruchomości

Prezes NIK na XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy

Prezes NIK na XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy Zawiera galerię zdjęć

04 września 2014 09:00

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wyniki kontroli związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami, funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz wypracowywaniem porozumienia ze społecznościami lokalnymi. Zapowiedział także ważne kontrole, które wkrótce się rozpoczną.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK na XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy

NIK o ściąganiu należności przez ZUS

NIK o ściąganiu należności przez ZUS

27 sierpnia 2014 07:16

Kwota rzeczywistych, nieściągniętych i wymagalnych należności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przekroczyła w 2013 roku 55 mld zł. Mimo że ZUS wykorzystał całe spektrum narzędzi egzekucyjnych – od administracyjnych po karne - odzyskane dzięki nim należności w stosunku do ogólnej kwoty zaległości stanowiły w latach 2010-2012 zaledwie: 4,7 proc., 6,5 proc. i 6,2 proc. Dopiero w czerwcu 2013 r., po 8 latach od rozpoczęcia prac, wdrożono w ZUS system e-SEKIF, który stworzył warunki do oceny efektywności egzekucji i ustalenia rzeczywistej kwoty zaległości. Precyzyjne określenie tej kwoty będzie jednak możliwe po zakończeniu procesu weryfikacji danych na kontach płatników składek, które jest planowane na połowę 2015 roku.

więcej treści z artykułu: NIK o ściąganiu należności przez ZUS

Jak ZUS przejął środki z OFE?

Jak ZUS przejął środki z OFE? Zawiera wideo

01 sierpnia 2014 19:00

Najwyższa Izba Kontroli poświadcza, że przejęcie przez ZUS aktywów OFE (większość to obligacje) oraz przekazanie obligacji skarbowych do Ministra Finansów w celu ich umorzenia, a także przekazanie pozostałej części aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej i funduszu emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - przeprowadzone zostało prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cała operacja nie zakłóciła też naliczania i wypłaty świadczeń dla ubezpieczonych.

więcej treści z artykułu: Jak ZUS przejął środki z OFE?

NIK o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok

NIK o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok Zawiera wideo

23 lipca 2014 09:46

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na rok 2013, a Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2013 r.

więcej treści z artykułu: NIK o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok

NIK o przestrzeganiu praw podatników przez izby i urzędy skarbowe

NIK o przestrzeganiu praw podatników przez izby i urzędy skarbowe

12 lipca 2014 07:45

Prawo podatkowe w Polsce w większości przypadków jest przestrzegane, jednak przepisy są wciąż nieprzejrzyste i trudne do zinterpretowania. Podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji podejmowanych przez organy podatkowe. Czas trwania postępowań odwoławczych prowadzonych przez izby skarbowe objęte kontrolą NIK w połowie przypadków przekracza ustawowy limit. Odsetek decyzji uchylanych w postępowaniu odwoławczym przez izby skarbowe nadal jest wysoki. Od 2011 r. do połowy 2013 r. co czternasta wydana przez urzędników interpretacja podatkowa została zaskarżona do sądów administracyjnych. W ocenie Izby taka sytuacja przyczynia się do spadku zaufania obywateli do aparatu skarbowego.

więcej treści z artykułu: NIK o przestrzeganiu praw podatników przez izby i urzędy skarbowe

NIK o wykorzystaniu unijnych środków w ramach Life+

NIK o wykorzystaniu unijnych środków w ramach Life+

09 lipca 2014 11:00

Blisko 23,5 mln euro otrzymali w latach 2010–2013 z unijnego Instrumentu finansowego Life+ polscy beneficjenci na projekty związane z ochroną środowiska. Mimo tak dużych dotacji Minister Środowiska czuł się zwolniony z odpowiedzialności za monitorowanie efektów wykorzystania środków w ramach tego instrumentu, gdyż zdaniem resortu ten obowiązek spoczywał na Komisji Europejskiej. Krajowa Instytucja Wdrażająca pomimo posiadania bieżących informacji o problemach w realizacji projektów nie wspierała beneficjentów w ich rozwiązywaniu.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu unijnych środków w ramach Life+

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052