Certyfikat ISO 14001:2004 dla Systemu Zarządzania Środowiskowego NIK

Od niemal dwóch lat Izba sukcesywnie wdraża zobowiązania przyjęte w Polityce środowiskowej NIK. System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) to narzędzie pomocne w jej realizacji. Na prośbę NIK, Germanischer Lloyd Polen  przeprowadziła audyt jego działania. Audytorzy jednostki certyfikującej sprawdzili, jak NIK wdraża i utrzymuje SZŚ oraz czy postępuje zgodnie z wyznaczoną w tym obszarze polityką. Certyfikacja potwierdziła, że dotychczasowe działania NIK spełniają wymagania normy ISO 14001:2004.

Certyfikat ISO 14001:2004 dla Systemu Zarządzania Środowiskowego NIKCo do tej pory udało się zrealizować w ramach funkcjonującego w NIK systemu środowiskowego? Udoskonalono gospodarkę odpadami. Dzięki temu poprawiła się skuteczność ich segregacji. Zebrane selektywnie odpady opakowaniowe stanowiły w dwóch ostatnich latach ponad 60 proc. wszystkich odpadów komunalnych, podczas gdy w poprzednich latach było to zaledwie 17 proc. Pracownicy NIK zużyli w zeszłym roku o jedną piątą mniej papieru niż w latach ubiegłych. Mniejsze zużycie papieru i poprawa segregacji odpadów przyniosła wymierne oszczędności.

Cele środowiskowe wyznaczone przez NIK na lata 2011 i 2012  stanowią uszczegółowienie  zawartych w Polityce środowiskowej NIK zobowiązań, obejmujących m.in. racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej, cieplnej oraz zasobów naturalnych, promowanie wśród pracowników postaw prośrodowiskowych i wdrażanie zachowań przyjaznych środowisku.

Przyznany NIK certyfikat zgodności z normą ISO 14001:2004 ważny jest przez trzy lata, do lipca 2014 roku.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 sierpnia 2011 11:35
Data publikacji:
29 sierpnia 2011 11:35
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
03 kwietnia 2020 15:02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Dłonie w uścisku w tle zbliżenie na druk certyfikatu ISO

Przeczytaj treść ponownie