Czym NIK zajmie się w roku 2011?

W sali kolegialnej NIK kierownictwo Izby dyskutowało dzisiaj o planie pracy na rok 2011. Dyrektorzy poszczególnych departamentów (w centrali) i delegatur (w terenie) zgłosili w połowie 2010 roku propozycje tematów kontroli. Od czerwca do września trwały dyskusje w gronie ekspertów pod przewodnictwem wiceprezesów Izby. Tematy opiniował też Departament Strategii Kontrolnej. Po wprowadzeniu korekt tematy zaproponowane do planu pracy na rok 2011 stały się przedmiotem dyskusji na posiedzeniu kierownictwa Izby. W naradzie, której  przewodniczył Jacek Jezierski, Prezes NIK, wzięli udział wiceprezesi Izby, doradcy Prezesa oraz dyrektorzy departamentów i delegatur.

Plan pracy zostanie teraz przedstawiony Kolegium Izby. Po dyskusji i ewentualnych korektach Kolegium NIK uchwali plan na swoim posiedzeniu 24 listopada 2010 roku. Uchwalony plan pracy zostanie przesłany do Marszałka Sejmu. Oprócz 282 zaplanowanych kontroli, departamenty i delegatury przeprowadzą w przyszłym roku około 420 kontroli doraźnych. Niektóre z nich mogą mieć znaczny ciężar gatunkowy. W 2010 roku jednym z tematów kontroli doraźnej stało się np. szkolenie pilotów wojskowych oraz organizacja wyjazdów osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
09 listopada 2010 13:47
Data publikacji:
09 listopada 2010 13:47
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 12:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Osoba siedząca przed komputerem przeglądająca dokumenty

Przeczytaj treść ponownie