Drogowskazy dla służby zdrowia


Zapis relacja "na żywo" z panelu

15:20

Wiceprezes Łuczak podziękował wszystkim, którzy brali udział w panelach i brali udział w opracowaniu raportu. A my dziękujemy tym, którzy śledzili naszą relację.

15:16

Wszystkie te rozwiązania będą służyły pacjentowi i ułatwią poruszanie się po bezpiecznym i przyjaznym systemie opieki zdrowotnej. Jednocześnie powstaną warunki sprzyjające utrzymaniu równowagi między coraz większymi oczekiwaniami, a ograniczonymi zasobami ludzkimi i finansowymi, które można przeznaczyć na zdrowie.

Wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak obok Piotr Wasilewski, dyrektor Departamentu Zdrowia NIK

15:14

Wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak: Realizacja rekomendacji sformułowanych przez NIK powinna przyczynić się do zbudowania systemu ochrony zdrowia, którego oczekują Polacy. Systemu, który będzie lepiej zorganizowany i finansowany, bardziej transparentny, a także oparty na rozwiązaniach z obszaru e-zdrowia. Wzrośnie znaczenie komunikacji, gromadzenia i wymiany rzetelnych danych medycznych oraz publikowania informacji wspierających podejmowanie decyzji przez uczestników systemu.

Pora na podsumowanie panelu.

15:10

Bożena Janicka: Jednym z problemów służby zdrowia jest nadkonsumpcja świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Niektóre osoby pojawiaj się w POZ kilkadziesiąt razy w ciągu roku.

15:04

Profesor Krakowiak zauważa: Kolejne grupy zawodowe idą po podwyżki. Dochodzimy do 90 proc. kosztów osobowych w budżecie szpitala. Jak w takiej sytuacji leczyć?

14:59

Prof. dr hab. n. med. Jan Krakowiak: Procedur ratujących życie nie można limitować.

Prof. dr hab. n. med. Jan Krakowiak

14:55

Czas na swobodne wypowiedzi i dyskusję.

14:54

Brakuje szkoleń z obsługi wprowadzanego systemu. Personel szpitala uczy się go w boju - podkreśla Dariusz Patrzałek.

14:50

Prof. dr hab. Dariusz Patrzałek - Klinika Chirurgii Naczyniowej: Systemy informatyczne są niepełne, w dodatku co szpital to inny system. Dlatego nie mogą się porozumiewać między sobą.

Prof. dr hab. Dariusz Patrzałek z Kliniki Chirurgii Naczyniowej

14:44

Dr hab. n. med. Przemysław Biliński - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi: Wymieniamy tony dokumentacji ze szpitalami, ubezpieczycielami, pacjentami itd. Rocznie zużywamy tylko na to dwa i pół tira papieru. Konieczne jest przejście do funkcjonującego systemu elektronicznego.

Dr hab. n. med. Przemysław Biliński - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

14:41

Agnieszka Pachciarz: Język i słownik przekazywanych danych musi być jednolity i nowoczesny. Wtedy będzie to z pewnością cenne narzędzie.

Agnieszka Pachciarz

14:37

Mam nadzieję, że platforma P1, która jest budowana, zbierze wszystkie te dane. Potrzebujemy systemu informatycznego. System musi nadzorować państwo, bo zawiera dane wrażliwe. System musi udostępniać dane zgodnie z prawem - podkreśla Janicka.

14:36

Bożena Janicka, Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia: Zbierane dane nadal są niepełne, niewłaściwe. Dopiero w ostatnich latach kładzie się nacisk na informatyzację. Zaczęto też analizować dane, które zbieramy.

Bożena Janicka, Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia

14:33

Piotr Wasilewski: Jak Państwo oceniacie, z dzisiejszej perspektywy, przyczyny trudności informatyzacji ochrony zdrowia w naszym kraju oraz perspektywy zbudowania w pełni funkcjonalnego systemu informacyjnego ochrony zdrowia. W szczególności w związku z faktem przemieszczania się ludności i rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych ale również migracją zarobkową?

14:30

Poprawa jakości danych zbieranych w systemie ochrony zdrowia jest kluczowym zadaniem warunkującym skuteczną jego reformę. Ta poprawa powinna przede wszystkim dotyczyć dwóch obszarów: danych medycznych poprzez wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i epidemiologicznych rejestrów medycznych pozwalających na koordynację leczenia oraz ocenę jego efektów oraz danych finansowych o rzeczywistych kosztach udzielania poszczególnych procedur medycznych.

14:29

Piotr Wasilewski, dyrektor Departamentu Zdrowia NIK: Bolączką systemu ochrony zdrowia jest niewystarczająca, nieaktualna lub nieprecyzyjna informacja na temat zachodzących zjawisk epidemiologicznych i demograficznych. Organy podejmujące najważniejsze decyzje mają również ograniczony zakres informacji o stanie aktualnych i planowanych inwestycji przez poszczególnych świadczeniodawców, choć dzięki wprowadzeniu systemu „IOWISZ” doszło w ostatnich latach do korzystnych zmian w tym zakresie.

14:28

W trzeciej tej dyskusji skupimy się na zasobach informacyjnych systemu ochrony zdrowia. W panelu głos zabiorą: Bożena Janicka - Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Agnieszka Pachciarz - Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, prof. dr hab. Dariusz Patrzałek - Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, dr hab. n. med. Przemysław Biliński - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

14:10

Przerwę w dyskusji dziennikarze wykorzystali na rozmowy z prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim, który przedstawił szczegóły rekomendacji Izby. Mają się one przyczynić do zmian w polskim systemie ochrony zdrowia.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski udziela wywiadu

13:58

Wracamy po przerwie.

Wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak wita gości panelu po przerwie

13:57

Eksperci doceniają wagę raportu NIK. Podkreślają, że jest wyważony i koniecznie trzeba go wykorzystać. Może to być przełomowy moment w reformie systemu zdrowia.

Uczestnicy panelu - widok na salę

13:52

Piotr Mierzejewski podkreśla, że będziemy szli w kierunku specjalizacji, z kompleksową obsługą pacjenta.

Piotr Mierzejewski, obok Magdalena Kołodziej

13:49

Magdalena Kołodziej z Fundacji My Pacjenci: Ludzie szukają informacji na forach internetowych, bo nie mają dostępu do rzetelnej informacji. Przydałby się portal informacji wspierający pacjentów. Rozwiązaniem jest też infolinia obsługiwana przez pielęgniarki, dzięki czemu pacjenci nie musieliby jeździć niepotrzebnie do szpitala.

Magdalena Kołodziej, obok Piotr Mierzejewski

13:44

Wicemarszałek Kolek: Należy lepiej wykorzystywać potencjał ludzki w szpitalu. Źródłem problemów w naszym systemie jest niedoszacowanie środków w nim.

13:39

Pytania do panelistów: Jak powinien funkcjonować system preferencji żeby jak najlepiej chronić prawa pacjenta do leczenia prowadzonego w sposób ciągły i kompleksowy?

Wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak obok główni goście panelu

13:38

Efekty leczenia pacjentów w systemie ochrony zdrowia są często zaprzepaszczane z powodu niezapewnienia kompleksowości i ciągłości leczenia, głównie poprzez odsyłanie pacjentów do innych podmiotów, często odległych od ich miejsca zamieszkania. Dlatego istotna wydaje się rekomendacja NIK dotycząca preferowania w systemie finansowania tych podmioty, które udzielają świadczeń w sposób ciągły i kompleksowy.

13:32

Przemysław Daroszewski, Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Ponad 20 grup pacjenckich w naszym kraju ma wydzielony dostęp do świadczeń, poza kolejką. To wskazuje że nas system jest niewydolny.

Przemysław Daroszewski, Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

13:28

Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego: Mała liczba kadry medycznej działa na niekorzyść pacjenta. Niestety wyścig płac doprowadza do skrajności.

Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Wicemarszałek Kolek podkreśla, że podstawą dobrego leczenia jest zaufanie na linii pacjent - lekarz, ale dzisiaj niepotrzebnie te grupy są skłócone. Sukces będzie gdy wdrożymy zalecenia raportu NIK.

13:23

Stanisław Maćkowiak - Prezes Federacji Pacjentów Polskich: Oczekiwania pacjentów to dostęp do informacji - gdzie i od kogo można uzyskać informacje. Druga sprawa to dostęp do świadczeń. Następna rzecz to dostęp do leków, a jest on bardzo ograniczony.

Rekomendacje, które są zawarte w raporcie NIK to jest to co należy zrobić żeby poprawić system zdrowia. System ma być dla pacjenta, a nie odwrotnie.

Stanisław Maćkowiak - Prezes Federacji Pacjentów Polskich, obok widok na salę i uczestników panelu

13:17

Piotr Mierzejewski z Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: Pacjent jest postacią centralną w systemie ochrony zdrowia. Tymczasem w wielu obszarach system istnieje tylko dla siebie. A pacjent jest gdzieś z boku.

Piotr Mierzejewski z Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, obok Magdalena Kołodziej

13:15

Magdalena Kołodziej - Członek Zarządu Fundacja My Pacjenci: Pacjenta trzeba traktować jako pełnoprawnego uczestnika w systemie ochrony zdrowia. Pacjenci chcieliby mieć możliwość współdecydowania o swoim leczeniu.

Magdalena Kołodziej - Członek Zarządu Fundacja My Pacjenci

13:11

Zdaniem wiceprezesa NIK Mieczysława Łuczaka w systemie ochrony zdrowia najczęściej dochodzi do naruszenia dwóch podstawowych praw pacjenta: równego dostępu do świadczeń oraz prawa do leczenia zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Nierównomierne rozmieszczenie zasobów materialnych i kadrowych oraz organizacja systemu ochrony zdrowia powodują, że ów dostęp jest różny w poszczególnych rejonach kraju.

Wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak zadaje pytania gościom panelu

13:10

Nikt nie ma wątpliwości, że system ochrony zdrowia powinien służyć pacjentowi i być dla niego bezpieczny. Tymczasem pacjenci niejednokrotnie mają poczucie, że system funkcjonuje sam dla siebie, a oni sami stają się zbędnym dodatkiem. Brakuje skutecznych instrumentów zapewniających dostępność, jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń oraz skuteczne dochodzenie roszczeń przez pacjentów.

13:09

Rozpoczynamy część dyskusji panelowej dotyczącą bezpieczeństwa i praw pacjenta. Wezmą w niej udział Magdalena Kołodziej - Członek Zarządu Fundacja My Pacjenci, Stanisław Maćkowiak - Prezes Federacji Pacjentów Polskich, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta i Piotr Mierzejewski - Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Przemysław Daroszewski Dyrektor Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu.

13:07

Marek Balicki: Zawsze trzeba brać pod uwagę słabości ludzkie i słabości systemu. Gdy tak będzie można brać się za reformowanie służby zdrowia.

13:05

Adam Fronczak uważa, że lekarze stali się dla siebie anonimowi i to pozwala na kierowanie przez jednych na badania diagnostyczne do szpitali a nie do ambulatoriów. Gdy się znali to by współpracowali dla dobra pacjenta.

Goście panelu, na drugim planie wypowiada się Adam Fronczak

13:03

A. Sośnierz: To słabość państwa powoduje, że poszczególne placówki wyszarpują sobie pieniądze.

13:02

Prof. Czauderna uważa, że reorganizacja musi objąć finansowanie. Musi pojawić się ktoś, kto będzie rzeczywiście koordynował działania służby zdrowia. Państwo musi być silnym regulatorem tak jak jest w Holandii.

13:00

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski pyta czy jest szansa na przesunięcie pieniędzy z leczenia szpitalnego na ambulatoryjne?

12:58

Marek Balicki broni swojej tezy, że lepsze jest finansowanie i koordynowanie służby zdrowia z poziomu województwa.

Marek Balicki i Andrzej Sośnierz

12:56

Andrzej Sośnierz uważa, że jeden właściciel szpitali nie poradzi sobie z koordynacją pracy tych placówek.

12:53

Pieniądze powinny iść za potrzebami pacjenta a nie za pacjentem uważa Marek Balicki. Dlatego potrzebny jest plan dla służby zdrowia. Jak planować wydatki, kiedy obecnie nie mamy planu rozmieszczenia szpitali? Dlatego lepiej, by samorząd kontrolował kasę chorych.

Marek Balicki w trakcie wypowiedzi na panelu

12:51

Marek Balicki: Odpowiedzialność polityczna w województwach za finansowanie służby łatwiej przełoży się na efekty czyli jakość leczenia.

12:44

Powinna być wydzielona stawka na badania diagnostyczne w POZ. W niektórych z nich jest młoda populacja i tam nie potrzeba wielu pieniędzy. Są takie, gdzie populacja jest starsza i tam potrzeba więcej pieniędzy na badania, uważa Adam Fronczak.

Marek Balicki, Adam Fronczaki (w trakcie wypowiedzi) i Andrzej Sośnierz.

12:40

Adam Fronczak: przeniesienie własności szpitali na marszałka województwa jest b. trudne ale to dałoby szansę koordynacji systemu służby zdrowia. Dziś dochodzi do negatywnej rywalizacji dyrektorów szpitali. Przeniesienie własności by ją ograniczyło.

12:32

Droga jest prosta - usamodzielnić regionalne NFZ, zlikwidować centralę i stworzyć instytucję koordynatora - łącznika z przedstawicielami władzy państwowej, uważa A. Sośnierz.

Andrzej Sośnierz

12:30

A. Sośnierz nie zgadza się z rekomendacją NIK by to marszałek województwa dysponował funduszami na opiekę zdrowotną. To doprowadziło by do sytuacji, w której minister nie mógłby koordynować polityki zdrowotnej.

12:28

Wszystkie działania powinny być skupione na poprawie efektów leczenia a nie np. na pensje uważa A. Sośnierz.

Goście panelu, obok Andrzej Sośnierz

12:26

Andrzej Sośnierz: gratuluje NIK-owi raportu. Dziś finansujemy głównie szpitale a nie efekty i skuteczność ich działań.

12:23

Powinniśmy wykorzystać nową perspektywę unijną przede wszystkim na przekształcenia w systemie służby zdrowia.

12:21

Musimy przekształcić powiatowe szpitale, tak by stworzyć system współpracujący ściśle z ambulatoriami. Ale to wymaga nowego systemu finansowania uważa prof. Czauderna.

Prof. Piotr Czauderna

12:20

Prof. Piotr Czauderna: raport NIK można potraktować jako "Zieloną księgę". Brak jest koordynacji w polskiej służbie zdrowia. W polskim systemie nie ma nawet dobrej definicji szpitala. Profesor nie zgadza się z tezą, by to marszałkowie dysponowali funduszami na zdrowie. Musimy przesunąć wydatki na medycynę ambulatoryjną.

12:15

Politykę zdrowotną ciągle musimy korygować bo nie jesteśmy przewidzieć wszystkim wyzwań, które nas czekają w przyszłości uważa Marcin Maruszewski.

12:12

Marcin Maruszewski: NIK rekomenduje rozwój telemedycyny. I dobrze. Dziś pacjent leczy się głównie w szpitalu a nie ambulatorium. Miejsce w szpitalu jest drogie. Pacjenci powinni korzystać z zasobów szpitala w ambulatorium za pomocą telemedycyny. Szpitale powinny być dla ciężko chorych.

Marcin Maruszewski obok Krzysztof Kwiatkowski

12:06

Rozpoczyna się II część dyskusji. Uczestniczą w niej Marek Balicki, prof. Piotr Czauderna z Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, dr Marcin Maruszewski, dyrektor CSK MSWiA w Warszawie i poseł Andrzej Sośnierz. W dyskusji bierze tez udział Adam Fronczak.

Główni goście panelu

11:55

Ogłoszono 10 minut przerwy.

11:54

Pieniądze wydałbym też na wyrównanie różnic majątkowych bo badania wykazują, że im bogatsze społeczeństwa tym jest zdrowsze a tym samym mniejsze są wydatki na leczenie uważa Marek Balicki.

11:53

Marek Balicki: Gdyby było więcej pieniędzy to przede wszystkim powinny iść na edukację, szczególnie młodych. Pieniądze powinny iść także na strategię określającą zmiany i kadry medyczne.

Goście panelu, na drugim planie wypowiada się Marek Balicki

11:50

Adam Fronczak: Gdybym miał dodatkowe pieniądze zwiększyłbym możliwości edukacji w kierunku profilaktyki, szczególnie tytoniowej, alkoholowej. Nie wykorzystujemy absolwentów kierunków profilaktyki zdrowotnej. należy zapewnić też pieniądze na nowoczesne leki.

11:47

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski: jest diagnoza, jest wskazanie - zabieg musi być wykonany. Nie wolno czekać. Można zasilić finansowo znakomitą kadrę medyczną.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

11:45

Konstanty Radziwiłł: do budżetu powinny wpłynąć jeszcze większe pieniądze z tytułu akcyzy na alkohol i papierosy. Trzeba wysłać też sygnał do obywateli, że pewnych rzeczy nie powinni jeść bo są niezdrowe. To wszystko można zrobić bezkosztowo.

Główni goście panelu, na dalszym planie Marek Balicki i Krzysztof Kwiatkowski

11:42

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski pyta żartobliwie, na co ministrowie wydaliby dodatkowe pieniądze, które mogłyby zasilić system?

11:41

Myślę, że przyszli ministrowie mają znakomity dokument w postaci raportu NIK do dalszej pracy - powiedział b. wiceminister zdrowia Adam Fronczak.

11:39

Dyrektywa, która miała dać czas lekarzom na leczenie jest fikcją. Na jednego lekarza przypada zbyt wielu pacjentów.

Adam Fronczak

11:38

Trzeba przekonywać społeczeństwo do profilaktyki. Jak płacić za wartość leczenia kiedy część pacjentów nie zażywa leków albo leczy się, jednocześnie paląc tytoń albo pijąc alkohol?

11:35

Boimy się uwolnić pieniądze, bo każdemu szpitalowi, placówce trzeba coś dać. A powinniśmy promować najlepszych uważa Adam Fronczak.

Szpitale muszą ze sobą kooperować a nie konkurować.

Goście panelu, obok wypowiada Adam Fronczak

11:34

Niezbędna jest racjonalizacja kosztów ale pod kontrolą.

11:32

Adam Fronczak: Jeśli nie zbudujemy ponad podziałami wspólnego frontu to nie stworzymy właściwego systemu ochrony zdrowia.

11:30

Każdy minister, który przychodzi do resortu ma głowę pełną marzeń, wie co chce zrobić ale codziennych spraw jest tak wiele, że brakuje czasu na przygotowanie strategii - uważa Adam Fronczak.

b. wiceminister zdrowia Adam Fronczak

11:28

Adam Fronczak gratuluje Prezesowi NIK i pracownikom opracowania świetnego raportu.

11:27

Sprawą wręcz ustrojową jest regionalizacja dostępu do służby zdrowia. Chodzi o przesuwanie finansów do władz województwa. Wojewódzkie NFZ finansują świadczenia praktycznie bez kontroli obywateli.

11:24

Uprawnienia powinni mieć wszyscy obywatele, bez względu na płacenie składki na ubezpieczenia. Każdy ma prawo do bezpłatnego dostępu do sądu a do służby zdrowia nie - uważa Marek Balicki.

Goście panelu, obok wypowiada się Marek Balicki

11:22

Oprócz strategii generalnej będą potrzebne strategie dotyczące niektórych b. ważnych dziedzin jak onkologia czy psychiatria powiedział Marek Balicki.

Zgadzam się z ministrem Radziwiłłem, że niezwykle ważny jest powszechny dostęp do świadczeń zdrowotnych.

11:19

Praca nad Strategią powinna mieć kilka etapów, przede wszystkim poważna diagnoza. Wyniki licznych kontroli NIK jest niezwykle cennym zasobem, z którego należy korzystać.

Marek Balicki w trakcie wypowiedzi na panelu

11:17

Marek Balicki: Dołączam się do wielu tez zawartych w raporcie i słów ministra Radziwiłła. uważam, że te sprawy powinny być głęboko przemyślane i mieć wyznaczone cele.

11:15

Niezwykle istotne są rejestry danych. Tylko jakie dane można gromadzić o pacjentach?

Uczestnicy panelu ekspertów w NIK

11:13

K. Radziwiłł: To co jest do zrobienia to przede wszystkim stworzenie standardów i wytycznych, szczególnie w dziedzinie informatyzacji.

11:11

Gdyby taka Strategia miała powstać najważniejszym jej punktem powinien być równy dostęp wszystkich Polaków do opieki zdrowotnej.

Konstanty Radziwiłł

11:10

Wolałbym jednak, żeby była to lista problemów z którymi musimy się zmierzyć.

11:08

Konstanty Radziwiłł: niewiele jest takich dokumentów spoza resortu zdrowia, które są tak doskonałą fotografią stanu rzeczywistego. Raport NIK mógłby się w całości stać Strategią.

11:06

Prezes NIK pyta byłych ministrów czy potrzebna jest taka strategia.

wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski obok Krzysztof Kwiatkowski

11:05

M. Miłkowski: Państwo zauważają, że istnieje potrzeba na spojrzenie całościowe a nie wycinkowe. Raport jest potrzebny byśmy mogli przejść do istotnej poprawy systemu ochrony zdrowia.

11:03

Wiceminister Miłkowski przyznał, że brakuje takiej strategii. NIK świetnie pokazał problem, do raportu będą się odnosić różne grupy zawodowe. Raport NIK pokazuje co jest najistotniejsze.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego w ramach spotkania w NIK powyżej ekran wideo

11:01

Pytanie: Czy uważacie Państwo, przygotowanie takiej Strategii za rzecz pożądaną i możliwą w realizacji? Czy realne jest jej efektywne wdrożenie, w oparciu o szeroki konsensus społeczny, z udziałem wielu środowisk?

11:00

Prowadzący dyskusję Prezes NIK przypomniał, że rekomendacje zostały ujęte w trzech obszarach: ”Organizacja i zasoby systemu”; ”Finansowanie systemu”; ”Dostępność świadczeń”, ”Prawa i bezpieczeństwo pacjentów” oraz ”Zasoby informacyjne systemu”.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego w ramach spotkania w NIK

10:59

Rozpoczyna się dyskusja panelowa. Prezes K. Kwiatkowski zaprosił do dyskusji wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego i byłych ministrów Marka Balickiego, Konstantego Radziwiłła i Adama Fronczaka.

10:56

Realizacja rekomendacji sformułowanych przez NIK powinna przyczynić się do zbudowania systemu ochrony zdrowia, którego oczekują Polacy powiedział Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników panelu

System, który będzie lepiej zorganizowany i finansowany, bardziej transparentny, a także oparty na rozwiązaniach z obszaru e-zdrowia podsumował Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

10:54

Powodzenie każdej reformy systemu ochrony zdrowia zależy w dużej mierze od jakości, w tym aktualności danych zawartych w systemach informacyjnych. Nowe systemy informacyjne powinny pozwolić również na uszczelnienie weryfikacji świadczeń przedstawianych do rozliczeń z NFZ. Należy w pierwszej kolejności wdrożyć system obiegu informacji.

Uczestnicy panelu przeglądają raport NIK

10:51

Powodzenie każdej reformy systemu ochrony zdrowia zależy w dużej mierze od jakości, w tym aktualności danych zawartych w systemach informacyjnych. Nowe systemy informacyjne powinny pozwolić również na uszczelnienie weryfikacji świadczeń przedstawianych do rozliczeń z NFZ. Należy w pierwszej kolejności wdrożyć system obiegu informacji.

10:46

Dostęp do świadczeń zdrowotnych jest głównym czynnikiem decydującym o satysfakcji pacjenta z działania systemu ochrony zdrowia.

10:45

Jakość i bezpieczeństwo, poza pewnością i szybkością dostępu do świadczeń, są dla pacjentów kluczowymi elementami tworzącymi zaufanie do systemu. Podstawowym problemem systemu ochrony zdrowia jest fakt, że „wszyscy mogą wykonywać wszystko”, jeśli tylko spełniają normy określone w przepisach.

10:44

Krzysztof Kwiatkowski jeszcze raz podkreślił, że należy uszczelnić system finansowania służby zdrowia. Obecnie możliwe jest rozliczanie świadczeń, które w ogóle nie zostały wykonane. Dostęp do świadczeń zdrowotnych jest głównym czynnikiem decydującym o satysfakcji pacjenta z działania systemu ochrony zdrowia.

10:42

Prezes NIK przedstawia rekomendacje dotyczące finansowania systemu ochrony zdrowia.

10:41

Jakość i bezpieczeństwo, poza pewnością i szybkością dostępu do świadczeń, są dla pacjentów kluczowymi elementami tworzącymi zaufanie do systemu. Podstawowym problemem systemu ochrony zdrowia jest fakt, że „wszyscy mogą wykonywać wszystko”, jeśli tylko spełniają normy określone w przepisach.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników panelu

10:39

Zdaniem Prezesa NIK powinno się rozważyć przekształcenie części dotychczasowych szpitali w zespoły opieki ambulatoryjnej, których stałym zadaniem będzie udzielanie kompleksowych świadczeń z zakresu diagnostyki, opieki specjalistycznej, a także świadczeń rehabilitacyjnych.

Kolejną rekomendacją jest wprowadzenie mechanizmów promujących podejmowanie profilaktyki np. w wykrywaniu ”chorób cywilizacyjnych”.

10:38

Koszt takich świadczeń jest niższy w porównaniu do takich samych usług medycznych wykonywanych w ramach hospitalizacji.

10:37

Nadmierna liczba hospitalizacji jest przyczyną powstawania nieuzasadnionych kosztów, a nawet stanowi zagrożenie dla pacjentów, z uwagi na występowanie lekoopornych szczepów bakterii w środowisku szpitalnym. Wiele procedur medycznych - wykonywanych obecnie w lecznictwie szpitalnym - można dziś wykonywać również w warunkach ambulatoryjnych.

10:36

Zdaniem Prezesa NIK powinno się rozważyć przekształcenie części dotychczasowych szpitali w zespoły opieki ambulatoryjnej, których stałym zadaniem będzie udzielanie kompleksowych świadczeń z zakresu diagnostyki, opieki specjalistycznej, a także świadczeń rehabilitacyjnych.

10:34

Najwyższa Izba Kontroli w 2018 r. wskazywała na potrzebę wprowadzenia do programu edukacji w szkołach podstawowych oraz średnich edukacji zdrowotnej, pokazującej wiedzę na temat rozwoju, zdrowia i zachowań prozdrowotnych oraz kształtującej odpowiednie nawyki na przyszłość.

10:33

Kolejną rekomendacją w sferze organizacji systemu jest wprowadzenie tzw. „barier wejścia” oraz „mechanizmów wyjścia” podmiotów leczniczych z systemu. Tzw. „bariery wejścia” dla podmiotów chcących uczestniczyć w publicznym systemie ochrony zdrowia powinny odnosić się nie tylko do wskaźników ilościowych, takich jak np. liczba łóżek, personelu o określonych kwalifikacjach czy posiadane wyposażenie, ale również zawierać kryteria jakościowe.

10:32

Niezwykle ważne jest uszczelnienie systemu finansowania - powiedział Prezes K. Kwiatkowski.

Uczestnicy panelu przeglądają raport NIK w tle przemawia prezes NIK

10:31

Należy też uszczelnić system finansowania służby zdrowia. Obecnie możliwe jest rozliczanie świadczeń, które w ogóle nie zostały wykonane. Dostęp do świadczeń zdrowotnych jest głównym czynnikiem decydującym o satysfakcji pacjenta z działania systemu ochrony zdrowia.

10:30

Zdaniem NIK, należy także wprowadzić system oceny jakości udzielanych świadczeń. Zbuduje to zaufanie do systemu. Placówki ochrony zdrowia, które leczą skutecznie i bezpiecznie, powinny być premiowane.

10:27

Jak wskazywali niektórzy eksperci uczestniczący w panelach NIK, należy rozważyć przeniesienia prawa własności szpitali powiatowych oraz miejskich lub gminnych na jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego.

Uczestnicy panelu przeglądają raport NIK

10:26

Prezes Krzysztof Kwiatkowski mówi, że wprowadzenie skutecznych mechanizmów koordynacji polityki zdrowotnej na szczeblu województwa powinno prowadzić do wyeliminowania nieefektywnego wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia w regionie.

10:24

Brak długookresowej strategii może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia, a także zniechęcać do podejmowania decyzji inwestycyjnych w tym obszarze - mówi Prezes NIK.

10:23

Prezes NIK: realizacja rekomendacji, w mojej ocenie, dobrze przysłuży się budowie systemu ochrony zdrowia, który powinien być zorientowany na dłuższe życie w zdrowiu, na potrzeby obecnego i przyszłego pacjenta, a także musi uwzględniać zmieniające się trendy demograficzne i epidemiologiczne.

10:20

Rekomendacje te ujęte zostały w pięciu obszarach tematycznych: „Organizacja i zasoby systemu”; „Finansowanie systemu”; „Dostępność świadczeń”, „Prawa i bezpieczeństwo pacjentów” oraz „Zasoby informacyjne systemu”. Wskazujemy także na potrzebę opracowania długookresowej strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia - powiedział Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników panelu

10:17

Na podstawie wyników ponad 70 kontroli oraz dyskusji przeprowadzonych podczas pięciu paneli ekspertów, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała 32 propozycje pożądanych zmian w polskim systemie ochrony zdrowia.

10:14

Wśród zaproszonych jest wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, były minister zdrowia Marek Balicki, dr hab. n. med. Przemysław Biliński z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Goście panelu NIK na sali im. Lecha Kaczyńskiego

10:06

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wita zaproszonych gości.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wita gości panelu

10:05

Rozpoczynamy relację na żywo z panelu dyskusyjnego: System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian. Najwyższa Izba Kontroli zajmuje się stanem służby zdrowia od wielu lat.


Proponowane przez NIK zmiany zostały przedstawione podczas panelu eksperckiego.

Według badań opinii publicznej przeprowadzonych w ubiegłym roku przez CBOS 66% dorosłych Polaków negatywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, w tym aż 27% - zdecydowanie negatywnie. Przeciwnego zdania jest 30% respondentów. Negatywne oceny wynikają przede wszystkim z długiego oczekiwania na uzyskanie świadczenia. Gdy to już nastąpi, pacjent często musi jeszcze czekać na zlecone badania diagnostyczne, czy kolejne konsultacje. Sytuacja komplikuje się, gdy w danym rejonie nie ma odpowiedniej kadry medycznej lub sprzętu i konieczne stają się dłuższe wyjazdy poza stałe miejsce zamieszkania. Chcąc skrócić ten proces, pacjenci korzystają z usług odpłatnych bądź starają się uzyskać skierowanie do szpitala lub też korzystają ze świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR). W wielu przypadkach udziela się tam świadczeń osobom, które nie znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, a więc nie kwalifikują się do takiej formy pomocy. Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla pacjentów, którzy faktycznie potrzebują szybkiej pomocy w SOR.

Zła organizacja systemu ochrony zdrowia nie zapewnia wczesnego wykrycia choroby. Opiera się na, z natury droższej, medycynie interwencyjnej i marginalizuje prewencję. Brakuje skutecznej edukacji kształtującej poczucie osobistej odpowiedzialności obywateli za swoje zdrowie. Pacjenci nie mają dostępu do informacji o jakości leczenia w poszczególnych placówkach. Jakość ta nie jest odpowiednio premiowana w systemie finansowania świadczeń ze środków publicznych. Brak koordynacji i ciągłości leczenia powoduje, że niejednokrotnie jego efekty są zaprzepaszczane.

Na podstawie raportów z kontroli i wniosków, które im towarzyszyły Najwyższa Izba Kontroli zdefiniowała i podzieliła na grupy problemy, z którymi boryka się służba zdrowia. W raporcie NIK postuluje przygotowanie długookresowej Strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia. Powinna określać cele systemu, z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i epidemiologicznych oraz priorytetowe kierunki jego rozwoju. Musi określać też wzrost finansowania ochrony zdrowia przy uwzględnieniu nakładów ponoszonych ze środków prywatnych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 maja 2019 14:36
Data publikacji:
29 maja 2019 15:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 listopada 2021 13:24
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie