Przejdź do treści

Edukacja

NIK sprawdzi darmowe podręczniki

NIK sprawdzi dostępność podręczników szkolnych Zawiera wideo

23 grudnia 2014 07:30

Rusza kontrola dotycząca dostępności podręczników szkolnych. Poprzedził ją panel ekspertów - przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, reprezentanci fundacji i stowarzyszeń oświatowych oraz wydawcy dyskutowali w siedzibie NIK o problemach związanych z podręcznikami dla uczniów. Wnioski z debaty zostały wykorzystane w programie kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK sprawdzi dostępność podręczników szkolnych

NIK o ochronie praw autorskich w pracach dyplomowych

NIK o ochronie praw autorskich w pracach dyplomowych

26 listopada 2014 06:28

Wykorzystywane przez uczelnie wyższe do weryfikacji prac dyplomowych komputerowe programy antyplagiatowe okazały się mało przydatne i nieskuteczne. Programy można łatwo oszukać, nie wykrywają nawet prymitywnych zapożyczeń z popularnych portali, a rezultaty ich pracy są nieporównywalne pomiędzy uczelniami. Zdaniem NIK programy te powinny być tylko uzupełnieniem, jednym z elementów całego bogatego uczelnianego mechanizmu antyplagiatowego, ale na pewno nie mogą go zastępować.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie praw autorskich w pracach dyplomowych

NIK o programie wspierającym wyprawkę szkolną

NIK o programie wspierającym wyprawkę szkolną

29 września 2014 07:30

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło w ostatnich latach środki na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w wysokości umożliwiającej zaspokojenie szacowanych potrzeb. Choć wsparcia udzielono niemal wszystkim rodzinom, które złożyły wnioski o pomoc, to niestety blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych pozostała niewykorzystana.

więcej treści z artykułu: NIK o programie wspierającym wyprawkę szkolną

NIK o likwidacji szkół

NIK o likwidacji szkół Zawiera wideo

01 września 2014 07:10

Likwidacja szkół nie powoduje pogorszenia warunków kształcenia dla przenoszonych uczniów. Możliwości lokalowe i organizacyjne w ich nowych szkołach są podobne lub nawet lepsze niż te w likwidowanych placówkach. Problem jest jednak złożony i wywołuje lokalne konflikty, w których każda ze stron ma swoje racje: gminy bronią pieniędzy, pedagodzy - Karty Nauczyciela, a lokalne społeczności - miejsc kulturotwórczych. Dlatego NIK podpowiada organizowanie społecznych debat i wysłuchań przed podjęciem decyzji o likwidacji lub pozostawieniu szkoły.

więcej treści z artykułu: NIK o likwidacji szkół

NIK o finansowaniu przedszkoli przez gminy

NIK o finansowaniu przedszkoli przez gminy

25 sierpnia 2014 07:15

Objęte kontrolą NIK przedszkola publiczne i niepubliczne zapewniały przedszkolakom odpowiednie warunki do osiągania gotowości szkolnej. Placówki te miały wykwalifikowaną kadrę, odpowiednio przystosowane sale i sprzęt dydaktyczny. W ocenie NIK niepokojącym sygnałem może być ograniczenie w niektórych gminach wymiaru zajęć dodatkowych, jednak Izba wskazuje przede wszystkim na pierwsze pozytywne efekty programu "Przedszkole za złotówkę": obniżenie opłat w przedszkolach publicznych.

więcej treści z artykułu: NIK o finansowaniu przedszkoli przez gminy

Ilustracja: Dzieci w ławkach szkolnych, w tle nauczycielka

NIK o szkołach dla sześciolatków Zawiera wideo

31 lipca 2014 09:00

Najwyższa Izba Kontroli ponownie sprawdziła przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków. Wszystkie szkoły zatrudniają kadrę nauczycielską wykwalifikowaną do kształcenia najmłodszych uczniów oraz posiadają odpowiednio wyposażone sale lekcyjne potrzebne do prowadzenia zajęć z sześciolatkami. Dalszego dostosowania wymagają jednak stołówki i toalety. NIK sygnalizuje, że istotnym problemem dla niektórych szkół może być konieczność organizacji zajęć dla oddziałów klas I-III w systemie zmianowym.

więcej treści z artykułu: NIK o szkołach dla sześciolatków

NIK o zapobieganiu  patologiom w szkołach

NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach

28 lipca 2014 08:00

Dzieci i młodzież wciąż narażone są na zjawiska patologiczne w szkołach. Nasilają się "tradycyjne" formy przemocy słownej i fizycznej, a dodatkowo rozwijają się nowe, w cyberprzestrzeni. Szkoły od lat nie radzą sobie z problemem: nie diagnozują sytuacji, a nauczyciele nie zawsze potrafią rozpoznawać zagrożenia. Szkoły nie otrzymują też odpowiedniego wsparcia od władz samorządowych ani rządu. Rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" zakończył się niepowodzeniem. NIK zwraca uwagę, że warunkiem wdrożenia skutecznych działań zapobiegawczych jest rozpoznanie realnych problemów.

więcej treści z artykułu: NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach

Inicjatywa komisji sejmowych po kontroli NIK

Inicjatywa komisji sejmowych po kontroli NIK Zawiera wideo

13 marca 2014 09:10

Posłowie chcą, aby powstał Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości u dzieci i młodzieży. To efekt kontroli przeprowadzonej przez NIK. Trzy komisje sejmowe, zaniepokojone raportem Izby, podpisały się pod wspólnym dezyderatem do Ministrów Zdrowia, Edukacji Narodowej oraz Sportu i Turystyki.

więcej treści z artykułu: Inicjatywa komisji sejmowych po kontroli NIK

NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

28 listopada 2013 19:30

Mimo coraz lepszej infrastruktury sportowej absencja uczniów na lekcjach WF-u jest wciąż bardzo wysoka. W starszych klasach szkół podstawowych nie ćwiczy ok. 15 proc. uczniów, a w gimnazjach i liceach odsetek ten sięga nawet 30 procent. Tymczasem już blisko pół miliona uczniów w Polsce ma problemy z nadwagą lub cierpi z powodu skrzywienia kręgosłupa.

więcej treści z artykułu: NIK o wychowaniu fizycznym w szkołach

NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

22 października 2013 06:55

Do połowy bieżącego roku większość projektów mających usprawnić polski system oświaty nie była w pełni zrealizowana. Zbyt wolno przebiega proces wykorzystania środków UE przeznaczonych na ten cel. W ocenie NIK Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma jasno określonej strategii spożytkowania tych pieniędzy.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052