Przejdź do treści

Edukacja

NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

22 października 2013 06:55

Do połowy bieżącego roku większość projektów mających usprawnić polski system oświaty nie była w pełni zrealizowana. Zbyt wolno przebiega proces wykorzystania środków UE przeznaczonych na ten cel. W ocenie NIK Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma jasno określonej strategii spożytkowania tych pieniędzy.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji projektów edukacyjnych ze środków UE

NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

16 października 2013 15:26

Wszystkie skontrolowane przez NIK szkoły zatrudniały nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania sześciolatków. Odpowiednia była też liczba sal dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć z najmłodszymi uczniami. Gorzej było z ich wyposażeniem. NIK skierowała do dyrektorów szkół, gmin oraz MEN-u szereg uwag. Izba uważa, że wszystkie wskazane nieprawidłowości należy usunąć jeszcze w bieżącym roku szkolnym. Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 NIK sprawdzi, czy jej wnioski zostały zrealizowane.

więcej treści z artykułu: NIK o przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

NIK o przeciwdziałaniu narkomanii w szkołach

NIK o przeciwdziałaniu narkomanii w szkołach

23 września 2013 06:45

W większości skontrolowanych szkół profilaktyka narkotykowa ogranicza się do poruszania tematu podczas lekcji wychowawczych, prowadzonych często przez nieprzygotowanych do tego nauczycieli. Krajowe Programy Przeciwdziałania Narkomanii w przypadku szkół są zbyt ogólnikowe i sformułowane w sposób, który nie pozwala na ocenę stopnia ich wykonania i skuteczności.

więcej treści z artykułu: NIK o przeciwdziałaniu narkomanii w szkołach

Czy szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków?

Czy szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków?

02 kwietnia 2013 13:05

W NIK powstaje raport dotyczący przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Izba stwierdziła, że wszystkie skontrolowane placówki będą na to gotowe po wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Wiele z tych nieprawidłowości zostało usuniętych w trakcie kontroli. Pozostałe nie mają charakteru definitywnie uniemożliwiającego objęcie 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym.

więcej treści z artykułu: Czy szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków?

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami Zawiera wideo

19 lutego 2013 07:15

Obecny system kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami nie jest przygotowany do realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Przewiduje ona włączenie takich uczniów do ogólnego systemu edukacji w szkołach publicznych. Szkoły te jednak mają za mało specjalistycznych kadr, nie są też odpowiednio wyposażone i dostosowane architektonicznie.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Eksperci o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

Eksperci o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami Zawiera wideo

23 listopada 2012 11:30

W NIK odbył się kolejny panel ekspertów. Tym razem kontrolerzy dyskutowali m.in. z urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawicielami zespołów szkół specjalnych oraz placówek szkolno-wychowawczych o wynikach kontroli kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami.

więcej treści z artykułu: Eksperci o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

NIK o wykorzystaniu pieniędzy na naukę

NIK o wykorzystaniu pieniędzy na naukę

14 listopada 2012 07:15

Państwo źle wydaje pieniądze na naukę. Większość środków przeznaczana jest na liczne, lecz niewielkie projekty badawcze. Ich efekty często nie przynoszą oczekiwanych korzyści gospodarce i nie mają istotnego znaczenia dla rozwoju nauki.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu pieniędzy na naukę

NIK o nadzorze pedagogicznym

NIK o nadzorze pedagogicznym Zawiera wideo

13 listopada 2012 06:55

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół publicznych nie przekłada się na poprawę jakości nauczania. Jest nie tylko mało efektywny, ale bywa także niezgodny z obowiązującymi przepisami.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze pedagogicznym

NIK o kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli

NIK o kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli Zawiera wideo

30 października 2012 07:30

Jedna trzecia nauczycieli nie podnosi swoich kompetencji, mimo że mają na to zapewnione środki finansowe. Tym samym nie wypełniają obowiązku, do którego obliguje ich Karta Nauczyciela, i nie wykorzystują szansy na podniesienie swoich kwalifikacji, co jest szczególnie ważne w sytuacji wdrażania nowych podstaw programowych. Blisko połowa studentów kończących specjalizację nauczycielską nie czuje się dobrze przygotowana do pracy w szkole. System kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wymaga naprawy.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli

NIK o finansowaniu niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych

NIK o dotacjach dla szkół niepublicznych

20 września 2012 08:59

Finansowanie ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych odbywało się z naruszeniem prawa. Taki wniosek wynika z kontroli, którą przeprowadziła Delegatura NIK w Poznaniu. Kontrolerzy ujawnili, że błędnie interpretując przepisy wydano ponad 18 mln złotych na dotacje dla 11 niepublicznych szkół.

więcej treści z artykułu: NIK o dotacjach dla szkół niepublicznych

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052