Grupa Wyszehradzka - bliżej

Najwyższe organy kontroli (NOK) Polski, Węgier, Czech i Słowacji ściśle ze sobą współpracują. Ich szefowie ustalają wspólne stanowisko przed październikowym posiedzeniem Komitetu Kontaktowego. Zgromadzenie to, składające się z szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), podejmuje co roku istotne tematy i inicjatywy w zakresie kontroli państwowej. W ubiegłym roku dyskusja dotyczyła m.in. kryzysu zaufania obywateli do instytucji publicznych oraz roli najwyższych organów kontroli w jego odbudowaniu. Dlatego tak ważne jest, by podczas spotkania Komitetu być słyszalnym. Współpraca grupy V4 jest właśnie krokiem w tym kierunku.

Prezesi NOK Grupy Wyszehradzkiej V4 (od lewej): prezes NOK Węgier Laszlo Domokos, prezes NOK Czech Miloslav Kala, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, prezes NOK Słowacji Karol Mitrik

Prezesi NOK Grupy Wyszehradzkiej V4 (od lewej): prezes NOK Węgier Laszlo Domokos, prezes NOK Czech Miloslav Kala, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, prezes NOK Słowacji Karol Mitrik

Grupa V4 współpracuje także w składzie powiększonym o Austrię i Słowenię - nosi wtedy nazwę grupy V4+2. Podczas najbliższego spotkania, które odbędzie się w czerwcu w Budapeszcie, polska NIK razem z NOK Słowacji zreferują postępy w kontroli przygotowań do wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele te mają przez najbliższych 15 lat stymulować działania rządów w obszarach o kluczowym dla świata znaczeniu. Najwyższe Organy Kontroli aktywnie włączyły się w monitorowanie swoich władz krajowych w zakresie realizacji tych celów. NIK rozpoczęła odpowiednią kontrolę już w połowie stycznia.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

NIK sprawdzi realizację celów ONZ >>

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej odbywa się na wielu polach. Niedawno np. NIK wykorzystała doświadczenia węgierskie, związane z zadłużaniem hipotecznym obywateli we frankach szwajcarskich. NIK i Państwowa Izba Obrachunkowa Węgier prowadziły w tym zakresie szerokie konsultacje.

Z kolei Prezesi NIK i NOK Czech są Wiceprzewodniczącymi Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI i bardzo blisko ze sobą współpracują. NIK odpowiedzialna jest za 2. Cel Strategiczny (razem z NOK Szwecji), a NOK Czech za 1. Cel Strategiczny organizacji (razem z NOK Niemiec). Ostatnie spotkanie Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI odbyło się w Gdańsku w dniach 14-15 marca 2018 r.

Gdańsk stolicą europejskiego audytu >>

Wspólnie z NOK Słowacji (a także NOK Ukrainy) NIK przeprowadziła ostatnio kontrolę równoległą pt. „Ochrona Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”, z której raport końcowy został niedawno podpisany w Warszawie. Obecnie trwają prace i konsultacje dot. kolejnego tematu wspólnej kontroli wielostronnej.

NIK o Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” >>

Prezes NIK planuje także wspólnie z Prezesem Najwyższym Urzędem Kontroli Czech oraz Federalną  Izbą Obrachunkową  Niemiec zaprezentować wyniki kontroli w zakresie e-handlu (e-commerce) oraz kosztów budowy autostrad w czerwcu 2018 r. w Krakowie.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 kwietnia 2018 06:35
Data publikacji:
16 kwietnia 2018 09:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 kwietnia 2018 08:49
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Mapa Europy z zaznaczonymi krajami Grupy Wyszehradzkiej © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie