Honorowy medal UJ dla Prezesa NIK

Rocznicowe obchody rozpoczęły się już w piątek, 11 maja, od uroczystego posiedzenia Senatu UJ, podczas którego wręczono medale „Scientiae et Tempori Futuro” („Dla nauki, dla przyszłości”) osobom zasłużonym i zaangażowanym w powstanie i budowę Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Władze uczelni chciały w ten sposób podziękować przyjaciołom i dobroczyńcom Uniwersytetu, którzy na różne sposoby włączali się w projekt budowy Kampusu.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski bierze udział w obchodach rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego obok medal Scientiae et Tempori Futuro i uczestnicy obchodów

Honorowy medal „Scientiae et Tempori Futuro” został zaprojektowany specjalnie na tę okazję przez prof. Jana Tutaja z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ceremonia miała miejsce w Auli Wydziału Chemii, której budowa była końcowym etapem inwestycji.

Wśród uhonorowanych wyróżnieniem znalazł się Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, były doradca premiera Jerzego Buzka, orędownika rozbudowy infrastruktury badawczej i lokalowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rząd premiera Buzka włączył się w realizację idei budowy nowoczesnego Kampusu UJ. Już na początku urzędowania, w 1998 r. ujął budowę III Kampusu w projekcie budżetu na rok kolejny, z przedłużeniem na lata 2000-2001, dzięki czemu Sejm RP wprowadził budowę Kampusu na listę inwestycji centralnych. Rząd przyjął wówczas Program Wieloletni „Budowa Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Projekt specjalnej ustawy w sprawie programu został poddany pod obrady parlamentu jako „pilny” i został uchwalony przez Sejm 23 maja 2001 r. Była to największa inwestycja w obiekty publiczne w historii Krakowa i Małopolski, przekraczająca w sumie miliard złotych. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski bierze udział w obchodach rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przez króla Władysława Jagiełłę powstał w Krakowie - Pychowicach. Pierwsza koncepcja stworzenia nowego kampusu powstała jeszcze w latach 70. Rektor UJ prof. Mieczysław Karaś powołał wówczas Zespół ds. Rozwoju UJ, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji uniwersyteckiego kampusu. Projekt powrócił w okresie kadencji rektora prof. Józefa A. Gierowskiego, a później rektora prof. Andrzeja Pelczara.

Od 1994 r. Uniwersytet Jagielloński zaczął pozyskiwać działki na Ruczaju, a Rada Miasta Krakowa przyjęła w czerwcu 1994 r. uchwałę o przeznaczeniu  terenów w Pychowicach pod budowę Kampusu. Kamień węgielny pod inwestycję pilotującą inwestycję - Centrum Badań Przyrodniczych UJ wmurował 25 czerwca 1998 r. rektor Uniwersytetu, prof. Aleksander Koj.

Oś czasu budowy kampusu UJ

Obecnie na Ruczaju mieszczą się m.in. siedziba Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Zoologii oraz oddany do użytku w czerwcu Instytut Nauk Geologicznych. Łącznie kształci się tam ponad 15 tys. studentów.

Jedną z oryginalniejszych jest siedziba Wydziału Chemii: ekologiczny budynek, zaprojektowany z dbałością o środowisko naturalne. Budynek ma niskie zapotrzebowanie na energię cieplną. Przykryty jest zielonym dachem z krzewów i drzew, które tworzą dodatkowy bufor dla ciepła. Do pielęgnowania roślinności wykorzystywana jest deszczówka. Z kolei pod parkingiem powstał specjalny zbiornik przeciwpowodziowy, który chroni przed podtopieniem, a dodatkowo pochłania drgania przejeżdżających tramwajów.  

Możliwe jest, że na tym terenie powstanie w przyszłości jeszcze m.in. infrastruktura sportowa oraz miejsca noclegowe dla studentów i gości Uniwersytetu.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 maja 2018 13:12
Data publikacji:
11 maja 2018 13:20
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 maja 2018 14:02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK na obchodach rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, obok zdjęcie okładki broszury UJ o budowie jej kampusu

Przeczytaj treść ponownie