Kierownictwo NIK upamiętniło ofiary stanu wojennego

Ks. Jerzy Popiełuszko pełnił posługę duszpasterską m.in. w środowiskach ludzi pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował liczne działania charytatywne, wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Często przywoływał w swoich kazaniach słowa św. Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Słowa te stały się szczególnie ważnym przesłaniem po 13 grudnia 1981 roku.

Kierownictwo NIK składa wieniec na grobie ks. Popiełuszki Kierownictwo NIK składa wieniec na grobie ks. Popiełuszki
Kierownictwo NIK składa wieniec na grobie ks. Popiełuszki Kierownictwo NIK składa wieniec na grobie ks. Popiełuszki

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 grudnia 2017 15:01
Data publikacji:
13 grudnia 2017 11:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 grudnia 2017 09:59
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Kierownictwo NIK upamiętniło ofiary stanu wojennego

Przeczytaj treść ponownie