Komunikat NIK

Najwyższa Izba Kontroli, w związku z wynikami przeprowadzonej kontroli Funkcjonowanie, gospodarka finansowa i wydatkowanie środków przez spółkę Telewizja Polska SA, złożyła dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 296 § 3 w zw. z 296 § 1 oraz w art. 296 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, polegających na tym, że w okresach zajmowania powierzonych im stanowisk lub pełnienia obowiązków osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby prawnej – spółki Telewizja Polska SA, będącej spółką z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa – mogły wyrządzić jej szkodę majątkową łącznie w wielkich rozmiarach.

Złożone zawiadomienia dotyczą zawierania, w tym pomiędzy określonymi osobami między sobą, oraz rozliczania umów dotyczących działalności m.in. Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI). W wyniku czynności kontrolnych i zgromadzonych dowodów ustalono okoliczności wskazujące na możliwość nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia ciążących na odpowiedzialnych osobach obowiązków, co – w ocenie Izby – stanowi podstawę do zawiadomienia organów ścigania.

Najwyższa Izba Kontroli jednocześnie przypomina wyniki przeprowadzonej kontroli oraz konferencję prasową.

TVP – Bizancjum za publiczne pieniądze (skrót prasowy i zapis konferencji prasowej)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 grudnia 2023 15:33
Data publikacji:
19 grudnia 2023 15:33
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 grudnia 2023 15:36
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Budynek TVP © Fotokon/stock.adobe.com

Przeczytaj treść ponownie