Konferencja BCC: Rynek zamówień publicznych

7 marca w siedzibie Business Centre Club odbyła się branżowa konferencja poświęcona rynkowi zamówień publicznych. Sympozjum, zorganizowane przez BCC,  było odzewem  na alarmujące sygnały firm członkowskich klubu. Jak się okazało duże inwestycje infrastrukturalne to korzyści dla gospodarki, ale również zagrożenie dla uczestników tego procesu. 

- Dobrze funkcjonujący system zamówień publicznych ma wpływ na dobre zarządzanie sprawami kraju oraz wzrost zaufania społeczeństwa do państwa. Aby, wykorzystywane instrumenty zamówień przynosiły spodziewane efekty  - cały system musi być zrozumiały, przejrzysty oraz skuteczny - podkreślił Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK.  Szef Izby zaznaczył, że jasne zasady systemu będą skutecznie przeciwdziałały pojawianiu się nadużyć. Zamówienia publiczne to narzędzie do osiągania założonych celów gospodarczych i społecznych.  Kontrakty publiczne uzyskane przez wykonawców   przyczyniają się do rozwoju konkurencyjności państwa oraz są elementem stymulującym zatrudnienie. Prezes NIK mówił o  zmianach, które mogłyby wpłynąć na usprawnienie systemu zamówień publicznych. Wskazał na potrzebę wprowadzenia bardziej elastycznych procedur zamówień, odformalizowania postępowań, dopuszczenia możliwości zastosowania kryterium najniższego kosztu, zamiast najniższej ceny. Krzysztof Kwiatkowski zauważył, że w związku z przyjęciem przez Parlament Europejski pakietu trzech dyrektyw dot. udzielania klasycznych i sektorowych zamówień publicznych oraz koncesji  pojawiła się konieczność pilnej implementacji postanowień dyrektyw do porządku prawa krajowego. Niezbędne wydaje się napisanie nowego prawa o zamówieniach publicznych, tak aby było bardziej transparentne oraz zrozumiałe nie tylko dla podmiotów sektora publicznego, ale również dla podmiotów prywatnych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 marca 2014 13:42
Data publikacji:
08 marca 2014 13:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
08 marca 2014 14:04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Konferencja BCC: Rynek zamówień publicznych

Przeczytaj treść ponownie