Kontrola NIK ułatwi życie pacjentom

Dzięki kontroli NIK z 2018 r. wystawianie, potwierdzanie i realizacja zleceń na wyroby medyczne będą prostsze i bardziej przyjazne dla pacjentów, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Od 1 stycznia 2020 r. pacjent, któremu przysługuje wyrób medyczny, nie będzie musiał odwiedzać placówki NFZ, by potwierdzić zlecenie. Będzie mógł to zrobić podczas wizyty u lekarza zlecającego wyrób medyczny. Z kolei 1 października 2019 weszło w życie nowe zarządzenie Prezesa NFZ, które likwiduje obowiązek sporządzania upoważnienia dla pełnomocnika do odbioru wyrobu medycznego. Teraz wystarczy upoważnienie ustne.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami pacjent, który otrzymał zlecenie na wyrób medyczny, czyli np. kule, wózek inwalidzki, aparat słuchowy, pionizator czy materac przeciwodleżynowy, musi osobiście stawić się w placówce NFZ, by to zlecenie potwierdzić. Jeśli zlecenie zostało wystawione błędnie, konieczna jest kilkukrotna wizyta w Oddziale. Problem ten sygnalizowała już Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z kontroli z czerwca 2019 r., wskazując go jako jedną z barier w dostępie do wyrobów medycznych. Jest to bowiem duże utrudnienie, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych z wyraźnymi dysfunkcjami narządu ruchu lub wzroku. Proces ten od 1 stycznia 2020 r. zostanie uproszczony: nie będzie już potrzebna wizyta w Oddziale. Będzie to znaczne ułatwienie nie tylko dla osób z dużymi niepełnosprawnościami, ale i dla osób z małych miejscowości, mieszkających w sporej odległości od najbliższego Oddziału NFZ.

Od początku 2020 roku pacjent będzie mógł potwierdzić zlecenie już podczas wizyty u lekarza zlecającego wyrób medyczny, a następnie udać się do świadczeniodawcy, który takie zlecenie dla pacjenta zrealizuje. Od 4 listopada do 31 grudnia 2019 r. część placówek NFZ realizowała zlecenia już na nowych zasadach.

Konieczność potwierdzania zleceń przez pacjentów to nie jedyny problem, jaki sygnalizowali kontrolerzy NIK. W sytuacji gdy pacjent nie mógł sam odebrać wyrobu medycznego, musiał upoważnić swojego pełnomocnika na piśmie, i to w terminie nieprzekraczającym 7 dni. Po kontroli NIK, Prezes NFZ uchylił przepisy poprzedniego zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r., które nakładały ten obowiązek. Z dniem 1 października 2019 r. weszło w życie nowe zarządzenie Prezesa NFZ, zgodnie z którym ustne upoważnienie udzielone pełnomocnikowi jest wystarczające, a tym samym forma pisemna upoważnienia nie jest wymagana.

Jednym ze znacznych utrudnień dla pacjenta, który przebywa w szpitalu, nadal jest brak możliwości zaopatrzenia w wyrób medyczny wydawany na zlecenie w trakcie hospitalizacji. Trudno jest dobrać i dopasować np. protezę czy pionizator, bez wcześniejszego ich przymierzenia. W efekcie bywa tak, że pacjent otrzymuje wyrób medyczny, który nie spełnia swojej funkcji. W ocenie NIK pacjent powinien być zaopatrzony w niezbędne wyroby medyczne przed wypisem ze szpitala, gdzie sprawdzana jest jakość i przydatność wyrobu. W odpowiedzi na wyniki kontroli NIK Minister Zdrowia poinformował, że trwają analizy dotyczące zmiany przepisów, które mają umożliwić wystawianie, w czasie pobytu pacjenta w szpitalu, zleceń na określone wyroby medyczne, jeśli są niezbędne dla zachowania ciągłości leczenia lub są wykonywane na zamówienie.

Zobacz wyniki kontroli NIK o dostępności refundowanych wyrobów medycznych

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 grudnia 2019 11:04
Data publikacji:
27 grudnia 2019 07:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 stycznia 2020 09:58
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Wózek inwalidzki w tle pielęgniarka prowadząca pacjenta © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie