Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Kontrola w Ministerstwie Finansów i RCL

Kontrola w Ministerstwie Finansów i RCL

07 października 2014 11:07

Najwyższa Izba Kontroli zbada sprawę opóźnienia publikacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Po rekomendacjach ze strony analityków Izby Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, podjął decyzję o rozszerzeniu programu kontroli nadzoru organów podatkowych, prowadzonej właśnie w Ministerstwie Finansów o zbadanie sprawy opóźnienia w procesie publikacji ustawy.

Departament Budżetu i Finansów NIK prowadzi od 1 września 2014 roku kontrolę nadzoru organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. 3 października Prezes NIK zlecił analitykom Izby sprawdzenie czy sprawę opóźnienia publikacji  ustawy  z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw należy zbadać w odrębnej kontroli doraźnej czy też należy włączyć to badanie do innej, szerszej kontroli.

Eksperci wewnętrzni zarekomendowali Prezesowi włączenie badania do trwającej właśnie kontroli w Ministerstwie Finansów, która dotyczy m.in. aktywności administracji podatkowej w zakresie przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania podmiotów funkcjonujących w skali międzynarodowej, w tym w tzw. rajach podatkowych. Prezes NIK zdecydował o rozszerzeniu programu tej kontroli o zbadanie procesu publikacji ustawy  z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zarówno w Ministerstwie Finansów jak i Rządowym Centrum Legislacji. 

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Kategorie: Ministerstwo Finansów, podatki

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 07 października 2014 11:07
Data publikacji: 07 października 2014 11:07
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 07 października 2014 11:26
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052