Kontrola w Ministerstwie Finansów i RCL

Departament Budżetu i Finansów NIK prowadzi od 1 września 2014 roku kontrolę nadzoru organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. 3 października Prezes NIK zlecił analitykom Izby sprawdzenie czy sprawę opóźnienia publikacji  ustawy  z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw należy zbadać w odrębnej kontroli doraźnej czy też należy włączyć to badanie do innej, szerszej kontroli.

Eksperci wewnętrzni zarekomendowali Prezesowi włączenie badania do trwającej właśnie kontroli w Ministerstwie Finansów, która dotyczy m.in. aktywności administracji podatkowej w zakresie przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania podmiotów funkcjonujących w skali międzynarodowej, w tym w tzw. rajach podatkowych. Prezes NIK zdecydował o rozszerzeniu programu tej kontroli o zbadanie procesu publikacji ustawy  z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zarówno w Ministerstwie Finansów jak i Rządowym Centrum Legislacji. 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 października 2014 11:07
Data publikacji:
07 października 2014 11:07
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
07 października 2014 11:26
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie