Kontrole międzynarodowe NIK w 2010 roku

Sześć kontroli międzynarodowych to bilans 2010 roku w zakresie aktywności kontrolnej Izby na arenie międzynarodowej. Wśród audytów można znaleźć takie, w które zaangażowane były organy kontroli tylko dwóch państw, ale również takie, w których udział wzięło kilkanaście NOK. Zwykle kontrole przeprowadzane były równolegle w kilku państwach przez krajowych inspektorów, a ich wyniki stanowiły podstawę wspólnego międzynarodowego raportu. 

Przygotowania do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 to temat kontroli jaką NIK, wspólnie z Izbą Obrachunkową Ukrainy, przeprowadziła na przełomie 2009 i 2010 roku. Był to już drugi audyt przygotowań. Pierwszy został przeprowadzony w 2008 roku, trzeci na przełomie 2010 i 2011 roku. Czwarta, ostatnia kontrola odbędzie się pod koniec 2011 roku. Inspektorzy z obu krajów działają niezależnie, w ramach własnych programów kontroli. Każda z kontroli kończy się oddzielnym raportem, który informuje o postępie przygotowań do Euro 2012.

Zobacz wyniki kontroli przygotowań do EURO 2012 w 2008 roku >>
Zobacz wyniki kontroli przygotowań do EURO 2012 w 2009 roku >>

Na kongresie EUROSAI w Lizbonie zostanie zaprezentowany wspólny raport z kontroli programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Trzynaście NOK, w tym NIK sprawdziło jak ich kraje realizują takie programy. Wyniki kontroli pozwolą na ocenę skuteczności takiej formy pomocy. 

W połowie grudnia 2010 rok Prezesi NIK, NOK Litwy i Słowacji podpisali wspólny raport z kontroli dotyczącej bezpieczeństwa epizootycznego. Sprawdzono jak Litwa, Polska i Słowacja przygotowane są na wypadek wystąpienia i rozprzestrzeniania się zwierzęcych chorób zakaźnych.  Podczas spotkania w Warszawie, przedstawiciele wszystkich trzech NOK podkreślali wartość wspólnych przedsięwzięć kontrolnych, zwracając szczególną uwagę na możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń.

Zobacz wyniki kontroli dotyczącej ochrony przed chorobami zakaźnymi zwierząt >>

Pozostałe trzy kontrole międzynarodowe przeprowadzone przez NIK w 2010 roku dotyczyły unijnych projektów środowiskowych, walki z ociepleniem klimatu oraz kosztów i korzyści wynikających z kontroli funduszy strukturalnych. Wyniki dwóch pierwszych audytów są już znane. Wspólny raport z trzeciej kontroli zostanie upubliczniony jesienią na zebraniu Komitetu Kontaktowego.

Zobacz wyniki kontroli unijnych projektów środowiskowych >>
Zobacz wyniki kontroli dotyczącej zmian klimatu >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 maja 2011 09:24
Data publikacji:
27 maja 2011 09:24
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:36
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kontrole międzynarodowe NIK w 2010 roku © NIK/PhotoXpress

Przeczytaj treść ponownie