Kontrole NIK w 2010 roku

W 2010 roku kontrole NIK będą koncentrować się wokół uchwalonych na okresy trzyletnie (2009 - 2011) priorytetów kontroli. Jednym z kierunków audytu jest sprawność państwa i jego przyjazny stosunek do obywatela.

Kontrolerzy sprawdzą w tym roku, jak realizowane są programy wspierające wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjrzą się, jak wygląda wykorzystanie pieniądze na pomoc materialną dla uczniów, jak chronione są interesy klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych oraz jak zorganizowany jest system przeszczepiania narządów.

Kontrole zweryfikują, czy państwo przestrzega praw obywateli, zaspokaja ich potrzeby, zwłaszcza w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, zabezpieczenia socjalnego, dostępu do informacji, oświaty i kultury. Kontrolerzy ustalą, czy działania organów administracji publicznej, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców, są skuteczne. Inspektorzy zbadają, czy sprawy obywateli załatwiane są w sposób szybki, życzliwy i profesjonalny.

W dokumentach pokontrolnych NIK pokaże, w jakich obszarach państwo działa dobrze, a gdzie potrzebne są usprawnienia. Izba wskaże też możliwe sposoby naprawy dostrzeżonych nieprawidłowości.

Główne kierunki kontroli na lata 2009 - 2011

  • Państwo sprawne i przyjazne Obywatelowi
  • Państwo efektywnie zarządzające zasobami publicznymi
  • Polska w Unii Europejskiej

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 lutego 2010 12:46
Data publikacji:
01 lutego 2010 12:44
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
15 lipca 2013 11:53
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie