Kontrolerzy NIK wspierają NOK Palestyny

Polska Najwyższa Izba Kontroli – w ramach unijnego wsparcia – realizuje program współpracy bliźniaczej z Najwyższym Organem Kontroli Palestyny. Pierwsza wizyta studyjna Prezesa Państwowego Biura Audytu i Kontroli Administracyjnej, pana Iyyada Tayyema oraz przedstawicieli kadry kierowniczej NOK Palestyny w Polsce zakończyła się podpisaniem dwustronnego porozumienia o współpracy.

Wizyta odbywa się w związku komponentem pierwszym projektu dotyczącym kontroli finansowej. Polscy eksperci przygotowali podręcznik kontroli finansowej dla palestyńskiego NOK, a podczas wizyty zaprezentowano polskie doświadczenia w tej dziedzinie. W szczegółach omówiono także metodykę kontroli budżetowej NIK. Palestyńscy kontrolerzy poznali ramy prawne działalności NIK, jej kompetencje, zagadnienia związane z zarządzaniem NIK oraz wyniki najważniejszych kontroli z ostatnich lat.

Rozmawiano także o roli najwyższych organów kontroli, jako niezależnych kontrolerów wydatków publicznych oraz strażników finansów publicznych. Dyskusje dotyczyły współpracy z parlamentem, komunikowania z obywatelami, sposobu realizacji skarg i wniosków, a także kontroli doraźnych i systemu szkoleń dla kontrolerów NIK (aplikacja kontrolerska).

Wizyta zakończyła się podpisaniem dwustronnego porozumienia o współpracy między NIK a NOK Palestyny. W podpisaniu porozumienia uczestniczył ambasador Palestyny Pan Mahmoud Khalifa.

Przedstawiciel NOK Palestyny i Prezes NIK podpisują porozumienie
Podpisanie Umowy. Prezes NIK Marian Banaś i Prezes NOK Palestyny Iyyad Tayyem.

Współpraca bliźniacza z Palestyną odbywa się w ramach unijnego wsparcia, udzielonego na projekt twinningowy pt. Wzmacnianie potencjału Państwowego Biura Audytu i Kontroli Administracyjnej oraz wsparcie Biura w dążeniu do rozwijania niezależności, wydajności i skuteczności kontroli zewnętrznej zgodnie ze standardami INTOSAI.

W ramach tego finansowanego przez Unię Europejską przedsięwzięcia, które zaplanowane jest na 27 miesięcy, polscy eksperci będą pomagali palestyńskim audytorom wprowadzić szereg reform i usprawnień. Projekt obejmuje trzy komponenty tematyczne:

  1. Wzmocnienie zdolności SAACB do przeprowadzania kontroli finansowych i zgodności,
  2. Wzmocnienie zdolności SAACB do przeprowadzania kontroli podatków i ceł,
  3. Poprawa jakości i wydajności kontroli realizowanych przez SAACB poprzez wykorzystanie narzędzi big data.

Ideą projektów twinningowych jest wymiana doświadczeń i współpraca instytucjonalna, prowadząca do wspólnego wypracowania rezultatów odpowiadających realiom, w których swoje działania realizuje wspierany organ. Polscy eksperci proponują palestyńskim audytorom sposoby wdrażania międzynarodowych standardów kontroli państwowej, w taki sposób, aby można było je zastosować w trudnych warunkach ograniczonej niezależności Palestyny.

Twinning w Palestynie jest jednym z narzędzi realizacji Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej.

Polska należy w ostatnich latach do czołówki Państw Członkowskich pod względem zaangażowania w projekty twinningowe. NIK realizowała już projekty tego typu w Gruzji, Albanii, Azerbejdżanie i Kosowie. Obecnie trwają projekty w Jordanii i Palestynie.

Delegacja palestyńskiego NOK spotkała się w Sejmie z polsko-palestyńską grupą parlamentarną. Złożyła także wizytę u Rzecznika Praw Obywatelskich.

Goście z NOK Palestyny w trakcie wizyty w Sejmie RP
Delegacja Prezesa NOK Palestyny w Sejmie.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 października 2021 11:58
Data publikacji:
20 października 2021 12:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 października 2021 14:43
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Przedstawiciel NOK Palestyny Iyyad Tayym i Prezes NIK Marian Banaś z porozumieniem podpisanym w trakcie spotkania w Warszawie, obok flaga Palestyny i Polski

Przeczytaj treść ponownie