Lekcje edukacyjne w Najwyższej Izbie Kontroli

Propozycja lekcji edukacyjnych w NIK skierowana jest przede wszystkim do placówek oświatowych. Najwyższa Izba Kontroli chce przybliżać młodym ludziom wiedzę o naczelnym organie kontroli państwowej. Podczas zajęć uczniowie poznają blisko stuletnią historię instytucji - jednej z pierwszych w odrodzonej, niepodległej Polsce, a także uzyskują podstawowe informacje na temat działalności kontrolnej NIK. Przekazywane są im najważniejsze informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania Izby. Lekcje połączone są ze zwiedzaniem gmachu Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.

W trakcie zajęć uczniowie i studenci otrzymują podstawową wiedzę m.in. na temat pozycji ustrojowej NIK, Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Dowiadują się także, kto może zostać kontrolerem. Młodzież aktywnie uczestniczy w lekcjach edukacyjnych. Dzięki odpowiednio dostosowanym do wieku uczniów prezentacjom, przyswajają oni wiedzę o Izbie na tyle dobrze, by błyskawicznie i trafnie odpowiadać na pytania rozwiązując na zakończenie quiz z wiedzy o NIK.

Grupą, która szczególnie chętnie uczestniczy w lekcjach edukacyjnych są uczniowie szkół podstawowych. NIK odwiedziły już grupy m.in. z podstawówki im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie, podstawówki nr 221 w Warszawie, ze Szkoły podstawowej nr 2 w Końskich (świętokrzyskie), czy z podstawówki znajdującej się w miejscowości Dylągówka (gmina Hyżne) w województwie podkarpackim. Z przekazanych przez dyrektorów szkół informacji wynika, że ich uczniowie chętnie wróciliby do NIK. Młodzież ze szkół średnich przyjeżdża na lekcje edukacyjne do NIK z całej Polski, m.in. z Kutna, Torunia, Szczecina, czy Kozienic. Warto dodać, że Oddział Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy zatroszczył się o to, by na lekcję edukacyjną przywieźć 55 uczniów do centrali NIK.

Wiele szkół przyjeżdża do siedziby NIK ponownie, z kolejnymi grupami uczniów. Dwa razy gościliśmy uczniów z Kolegium św. Stanisława Kostki, polonijnego Liceum Ogólnokształcącego, młodzież pochodzącą z dawnych republik ZSRR. Cztery grupy uczniów przybyły z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie.

Najwyższa Izba Kontroli przyjmowała także młodzież zrzeszoną w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa (ELSA). Ich wizyty były elementem projektu ELSA Tour, w ramach którego odwiedzali instytucje publiczne w Polsce. W centrali Izby byli również studenci z Collegium Bobolanum, których szczególnie zainteresowały m.in. kontrole o tematyce społecznej. W spotkaniach edukacyjnych uczestniczyli także studenci m.in. z Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz studenci Uniwersytetu Warszawskiego.

W lekcjach edukacyjnych prowadzonych w NIK uczestniczyły także grupy Polaków ze Lwowa, Brześcia, Grodna, Kłejpedy i Soleczników. Studenci z Ukrainy i Białorusi, uczący się w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku przyjechali, aby dowiedzieć się jak NIK kontroluje wydatkowanie publicznych pieniędzy w Polsce, zwłaszcza tych pochodzących z Unii Europejskiej.

Bardzo często w lekcjach edukacyjnych uczestniczy przedstawiciel kierownictwa NIK, czyli: Prezes NIK, Wiceprezes, Dyrektor Generalny, a także dyrektorzy kontrolnych jednostek. Opowiadają uczniom o roli, kompetencjach i odpowiedzialności szefa najwyższego organu kontroli w Polsce, ale też o ciekawej, a zarazem wymagającej pracy kontrolerów. Wskazują również na najważniejsze kontrole przeprowadzane przez Izbę i podają ich konkretne efekty.

Odwiedź Najwyższą Izbę Kontroli. Zobacz jak pracuje i poznaj jej historię - więcej informacji >>

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
26 lutego 2018 09:59
Data publikacji:
26 lutego 2018 09:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 lutego 2018 13:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Tablica z logo NIK i napisem Lekcja w NIK, obok zdjęcia z lekcji edukacyjnych w NIK

Przeczytaj treść ponownie