Matematyka w NIK

Dzięki zastosowaniu metod matematycznych wyniki kontroli NIK uzyskują zobiektywizowany charakter. „Pomocnik Kontrolera” wspiera inspektorów w doborze próby metodami statystycznymi, pomaga w imporcie danych, ich audytorskiej analizie oraz automatyzuje badanie ksiąg rachunkowych.

O matematyce w NIK

Aplikacją już zainteresowali się kontrolerzy z Danii, a ostatnio także z Czech. NIK chętnie udostępni swój autorski program każdej krajowej instytucji publicznej, która chciałaby uzyskać wsparcie matematyczne i statystyczne w postaci uniwersalnego narzędzia informatycznego.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 listopada 2011 13:14
Data publikacji:
18 listopada 2011 13:14
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 10:50
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Matematyka w NIK

Przeczytaj treść ponownie