Najwyższe organy kontroli o klęskach żywiołowych

Delegatura NIK we Wrocławiu zakończyła w zeszłym roku kontrolę wykorzystanie środków publicznych na zabezpieczenia przeciwpowodziowe i likwidację skutków powodzi z lat 2009-2010. Polska kontrola jest częścią międzynarodowego audytu dotyczącego zabezpieczeń przed klęskami żywiołowymi i eliminacji ich skutków. Efekty pracy kontrolerów NIK  zaprezentowano podczas V spotkania Grupy Zadaniowej EUROSAI ds. kontroli funduszy na rzecz klęsk żywiołowych i katastrof, które odbyło się pod koniec marca w Sofii. Podjęto tam także tematy związane z zanieczyszczeniem wody i pożarami. Zebrani rozmawiali ponadto o wybranych kontrolach środowiskowych.

Wspólny raport będzie zawierał również wyniki kontroli z Azerbejdżanu, Białorusi, Węgier, Włoch, Kazachstanu, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. Dokument zostanie sygnowany przez szefów wszystkich NOK biorących udział w kontroli podczas IX Kongresu EUROSAI, który odbędzie się w Holandii.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 kwietnia 2013 10:36
Data publikacji:
11 kwietnia 2013 10:36
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:29
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Najwyższe organy kontroli o klęskach żywiołowych © SXC

Przeczytaj treść ponownie