Przejdź do treści

Nauka i kultura

NIK o rozwoju obszarów wiejskich

NIK o rozwoju obszarów wiejskich

22 kwietnia 2015 09:10

Środki publiczne na realizację działań osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 zostały wydane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem: m.in. na budowę i remonty obiektów publicznych na terenach wiejskich, organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

więcej treści z artykułu: NIK o rozwoju obszarów wiejskich

NIK o egzaminach w oświacie

NIK o egzaminach w oświacie Zawiera wideo

04 marca 2015 07:50

System egzaminów – szóstoklasisty, gimnazjalny, maturalny i zawodowy – wymaga naprawy, głównie z uwagi na niewłaściwy sposób układania testów i błędy popełniane przy ich sprawdzaniu. Słaba kontrola komisji egzaminacyjnych sprawia, że wśród świetnych egzaminatorów bez trudu i bez konsekwencji trwają także ci nierzetelni.

więcej treści z artykułu: NIK o egzaminach w oświacie

NIK o dotowaniu szkół artystycznych

NIK o dotowaniu szkół artystycznych

18 lutego 2015 16:37

Od 14 lat kolejni ministrowie kultury za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, przekazywali niepublicznym szkołom artystycznym zaniżone dotacje, konsekwentnie naruszając ustawę o systemie oświaty. W latach 2011-2013 wszystkie szkoły tego rodzaju dostały mniej niż połowę przysługującej im kwoty. Szkoły nie wiedziały czy przyznane im sumy są prawidłowe, bo nie znały podstawy ani wynikających z niej stawek dotacji. Sprawa jest istotna, ponieważ zapotrzebowanie na dotacje rośnie - w ciągu ostatnich dwunastu lat liczba niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych wzrosła dwukrotnie.

więcej treści z artykułu: NIK o dotowaniu szkół artystycznych

© NASAblueshift

Przewodnicząca Rady CERN z wizytą w NIK Zawiera wideo

15 stycznia 2015 12:30

Z jakimi problemami zmaga się Europejska Organizacja Badań Jądrowych? Dlaczego warto ją wspierać? Jak oceniany jest w CERN-ie audyt prowadzony przez NIK? Na te i inne pytania związane z wielkim europejskim projektem naukowym odpowiada prof. Agnieszka Zalewska, Przewodnicząca Rady CERN.

więcej treści z artykułu: Przewodnicząca Rady CERN z wizytą w NIK

NIK o ochronie praw autorskich w pracach dyplomowych

NIK o ochronie praw autorskich w pracach dyplomowych

26 listopada 2014 06:28

Wykorzystywane przez uczelnie wyższe do weryfikacji prac dyplomowych komputerowe programy antyplagiatowe okazały się mało przydatne i nieskuteczne. Programy można łatwo oszukać, nie wykrywają nawet prymitywnych zapożyczeń z popularnych portali, a rezultaty ich pracy są nieporównywalne pomiędzy uczelniami. Zdaniem NIK programy te powinny być tylko uzupełnieniem, jednym z elementów całego bogatego uczelnianego mechanizmu antyplagiatowego, ale na pewno nie mogą go zastępować.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie praw autorskich w pracach dyplomowych

NIK o dotacjach MSZ na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

NIK o dotacjach MSZ na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

08 kwietnia 2014 06:55

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wypełniło obowiązek zastosowania trybu otwartego konkursu przy udzielaniu dotacji organizacjom współpracującym z Polonią i Polakami za granicą. Działania te nie zapewniły jednak pełnej przejrzystości i jednolitości postępowania wobec podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Resort zbyt późno podpisywał też umowy na udzielanie dotacji, co skracało organizacjom czas na wykonanie projektu.

więcej treści z artykułu: NIK o dotacjach MSZ na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

NIK o wdrażaniu innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne

NIK o wdrażaniu innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne

05 września 2013 09:05

Budżet państwa wydaje setki milionów złotych na projekty badawcze i innowacje. Jednak efekty tych działań nie mają większego wpływu na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki.

więcej treści z artykułu: NIK o wdrażaniu innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne

NIK o działalności państwowych instytucji kultury

NIK o działalności państwowych instytucji kultury Zawiera wideo

05 kwietnia 2013 08:30

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego usprawnił system działalności kulturalnej w Polsce. Zdarzało się jednak, że powierzał państwowym instytucjom kultury zadania wykraczające poza statutowy zakres ich działalności oraz naruszał zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi.

więcej treści z artykułu: NIK o działalności państwowych instytucji kultury

NIK o instytutach badawczych

NIK o szpitalach-instytutach badawczych Zawiera wideo

12 września 2012 06:25

Najbardziej zadłużone szpitale w Polsce to instytuty podległe Ministrowi Zdrowia. Kondycja finansowa pięciu z sześciu skontrolowanych przez NIK instytutów badawczych jest bardzo trudna: ich łączne zadłużenie wynosi 283 mln. Może to zagrażać istnieniu i działaniu instytutów w obecnej formie.

więcej treści z artykułu: NIK o szpitalach-instytutach badawczych

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze

NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze Zawiera wideo

15 grudnia 2011 08:20

Instytuty badawcze zarabiają na działalności gospodarczej, między innymi wynajmując lokale. Tylko połowa z nich osiąga jakiekolwiek zyski z gospodarowania własnością intelektualną. Choć w przypadku żadnego instytutu nie przekroczyły one 4 proc. ogółu przychodów, to instytucje te nie płaciły podatku dochodowego, zwykle wykorzystując zapisy o zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności badawczej.

więcej treści z artykułu: NIK o gospodarowaniu majątkiem przez instytuty badawcze

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052