Przejdź do treści

Nauka i kultura

NIK o wykorzystaniu środków publicznych przez szkoły wyższe

NIK o wykorzystaniu środków publicznych przez szkoły wyższe Zawiera wideo

23 listopada 2011 08:20

Rektorzy większości szkół wyższych nie prowadzą odrębnych ewidencji księgowych dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Brak odrębnych ewidencji rodzi przypuszczenie, że dotacja przeznaczona na studia stacjonarne, może być wykorzystywana do wspierania studiów płatnych. Niskie czesne na tego rodzaju studiach sprzyja pozyskiwaniu większej liczby studentów.

więcej treści z artykułu: NIK o wykorzystaniu środków publicznych przez szkoły wyższe

NIK o Polskim Radiu w latach 2007 -2010

NIK o Polskim Radiu w latach 2007-2010

29 marca 2011 07:00

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie doprowadzenie do pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Polskiego Radia w latach 2007 - 2009, głównie na skutek spadku przychodów i zmniejszenia rentowności sprzedaży. Izba odnotowuje, że w roku 2010 nastąpiła poprawa wskaźników ekonomicznych, dzięki zwiększeniu przychodów i redukcji kosztów.

więcej treści z artykułu: NIK o Polskim Radiu w latach 2007-2010

NIK o nadzorze nad badaniami klinicznymi

NIK o nadzorze nad badaniami klinicznymi Zawiera wideo

14 lutego 2011 08:08

Podczas organizacji badań klinicznych (leków i sprzętu medycznego) w szpitalach dochodziło do licznych nieprawidłowości, bo instytucje odpowiedzialne za nadzór tego obszaru nie wywiązywały się ze swoich obowiązków.

więcej treści z artykułu: NIK o nadzorze nad badaniami klinicznymi

NIK o Oświęcimskim Programie Rządowym

NIK o Oświęcimskim Programie Rządowym Zawiera wideo

03 lutego 2011 08:00

Czternaście lat pracy i sto milionów zł nie wystarczyły, by teren wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau został uporządkowany. Wszystko wskazuje na to, że kolejny etap Oświęcimskiego Programu Rządowego, którego celem jest zapewnienie należnej czci miejscu upamiętniającemu masową zagładę Żydów oraz męczeństwo innych Narodów, zakończy się fiaskiem.

więcej treści z artykułu: NIK o Oświęcimskim Programie Rządowym

NIK o mniejszościach narodowych i etnicznych

NIK o mniejszościach narodowych i etnicznych

26 sierpnia 2010 08:38

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych zapewnia ich równe traktowanie, a administracja rządowa i samorządowa tworzy odpowiednie warunki do rozwijania kultury i języka oraz podtrzymywania tożsamości. NIK wykryła jedynie drobne niedociągnięcia, wynikające głównie z niedopracowanych procedur.

więcej treści z artykułu: NIK o mniejszościach narodowych i etnicznych

NIK o kształceniu pielęgniarek

NIK o kształceniu pielęgniarek

02 sierpnia 2010 08:15

W systemie kształcenia pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, realizowanym w publicznych szkołach wyższych, NIK znalazła kilka nieprawidłowości.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu pielęgniarek

NIK o badaniach klinicznych

NIK o badaniach klinicznych

29 lipca 2010 09:39

Publiczne szpitale kliniczne, zamiast zarabiać na komercyjnych badaniach zlecanych przez producentów leków i sprzętu medycznego, ponosiły ich koszty. Wynikające z tego straty Narodowego Funduszu Zdrowia są trudne do oszacowania. Kontrola dotycząca jedynie ułamka takich badań wykazała, że NFZ niesłusznie obciążono na 3,7 mln zł.

więcej treści z artykułu: NIK o badaniach klinicznych

NIK o zaniedbaniach w ochronie zabytków

NIK o zaniedbaniach w ochronie zabytków Zawiera galerię zdjęć

11 maja 2010 09:58

Zabytkowe pałace i dworki odebrane po II wojnie światowej prywatnym właścicielom są w większości w fatalnym stanie. Obecni publiczni właściciele nie potrafią o nie zadbać. Nieruchomości są niezabezpieczone przed pożarami i włamaniami, co grozi ich dalszym niszczeniem. Brak remontów zagraża zaś zniknięciem niektórych zabytkowych pałaców i dworków z krajobrazu Polski.

więcej treści z artykułu: NIK o zaniedbaniach w ochronie zabytków

NIK o regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia

NIK o regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia

26 marca 2010 10:14

Rady nadzorcze regionalnych, publicznych rozgłośni radiowych bardziej niż dobrem spółek interesowały się personalnymi roszadami w zarządach. Beztroska polityka kadrowa kosztowała Polskie Radio miliony złotych. W tym samym czasie dziennikarze radia, dotykani cięciami kosztów, skutecznie walczyli o odbiorców i realizowali audycje zgodne z misją publicznego nadawcy.

więcej treści z artykułu: NIK o regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia

NIK o muzeach

17 czerwca 2009 10:19

Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych w Polsce jest zagrożone - alarmuje NIK. Zbiory narażone są na kradzieże, spalenie, wyprzedaż na aukcjach, czy wywóz za granicę. Pozytywną ocenę NIK wystawiła tylko trzem spośród 28 skontrolowanych muzeów.

więcej treści z artykułu: NIK o muzeach

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052