Przejdź do treści

Nauka i kultura

Gospodarowanie wybranymi składnikami majątku trwałego PAN

20 maja 2009 09:24

Kancelaria Polskiej Akademii Nauk, która zarządza majątkiem PAN, nie zna dokładnej liczby ani wartości swych nieruchomości. NIK negatywnie ocenia gospodarowanie ziemią i budynkami przez PAN. Szczególnie źle wygląda sprawa działki przy ul. Jazgarzewskiej 17 w Warszawie. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości przez PAN nastąpiła pomimo braku zgody i bez wiedzy Ministra Skarbu Państwa.

więcej treści z artykułu: Gospodarowanie wybranymi składnikami majątku trwałego PAN

NIK o wojskowych szkołach podoficerskich

06 maja 2009 09:22

Wojskowe szkoły podoficerskie kształcą zbyt mało absolwentów. Poziom nauczania w większości szkół jest niewystarczający w stosunku do potrzeb nowoczesnej armii. Nakłady na wojskowe szkolnictwo są za niskie, a w wielu szkołach wykładowcy posługują się przestarzałym sprzętem dydaktycznym.

więcej treści z artykułu: NIK o wojskowych szkołach podoficerskich

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052