Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

NIK audytorem Korpusu NATO w Szczecinie

Kolaż: Flaga NATO, Logo i siedziba Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

28 czerwca 2017 14:27

NIK przejmuje rolę audytora Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Ten związek taktyczny NATO zrzesza obecnie 25 krajów (Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania). Ma on kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego państwa, a także całego regionu, umiejscawiając konkretne siły Sojuszu w tej części Europy.

KorpSiedziba Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinieus utworzyły w 1999 r. trzy państwa: Dania, Niemcy i Polska. Obecnie w jego skład wchodzą przedstawiciele 25 państw. Jego ranga stale wzrasta. Podczas szczytu NATO w Newport przypisano docelowo Korpusowi dowodzenie nie tylko tzw. szpicą Sojuszu, ale także jednostkami koordynacji NATO (NFIU). W 2016 Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni awansował na jednostkę wysokiej gotowości. Oznacza to, że ma być gotowy do odpowiedzi na każde zagrożenie w ciągu 48 godzin.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w Szczecinie w 2001 roku audyt w Korpusie prowadzą rotacyjnie Najwyższe Organy Kontroli Polski, Danii i Niemiec. Zmiana następuje po trzech latach. W 2015 roku za zgodą prezesa NIK zakres audytu poszerzony został o sprawdzenie wykonania Wspólnego Wielonarodowego Budżetu Kwatery Głównej Korpusu Północno-Wschodniego, z którego finansowane są szkolenia i ćwiczenia.

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli NIK i Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

W związku z przejęciem przez NIK roli audytora Korpusu (Izba wykona audyty za lata 2016-2018) w szczecińskiej kwaterze odbyło się spotkanie polskich, niemieckich i duńskich kontrolerów z przedstawicielami dowództwa jednostki. Podczas spotkania zaprezentowany został jej budżet oraz sposób finansowania. Podsumowano także ostatnie trzy lata audytu prowadzonego przez Rigsrevisionen - najwyższy organ kontroli Danii.

To niejedyny przypadek współpracy NIK z Paktem Północnoatlantyckim. W 2014 roku na prośbę Międzynarodowej Rady Audytorów NATO specjalny zespół, złożony z polskich i hiszpańskich kontrolerów, ocenił jakość nadzoru nad finansami całego Paktu Północnoatlantyckiego. Szczegółowo sprawdzona została dokumentacja dostarczona przez audytora NATO, a wybrane raporty poddane analizie i porównane ze stanem faktycznym.

Powierzenie tego zadania Najwyższej Izbie Kontroli stanowiło wyraz zarówno zaufania do profesjonalizmu kontroli Izby, jak i zaufania do znajomości problematyki związanej z obroną narodową. - Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych na sprawy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem naszego kraju, to jedno z najistotniejszych zadań NIK, zarówno z uwagi na skalę wydatków budżetowych (2 proc. rocznie na obronę narodową), jak i sytuację międzynarodową, związaną m.in. z działaniami wojennymi na terenie jednego z krajów z nami sąsiadujących, czyli Ukrainą - powiedział prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

Zobacz:
NIK sprawdziła jakość kontroli w NATO >>

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Kategorie: współpraca międzynarodowa

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 28 czerwca 2017 14:27
Data publikacji: 28 czerwca 2017 14:27
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 28 czerwca 2017 14:33
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052