NIK audytorem Korpusu NATO w Szczecinie

KorpSiedziba Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinieus utworzyły w 1999 r. trzy państwa: Dania, Niemcy i Polska. Obecnie w jego skład wchodzą przedstawiciele 25 państw. Jego ranga stale wzrasta. Podczas szczytu NATO w Newport przypisano docelowo Korpusowi dowodzenie nie tylko tzw. szpicą Sojuszu, ale także jednostkami koordynacji NATO (NFIU). W 2016 Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni awansował na jednostkę wysokiej gotowości. Oznacza to, że ma być gotowy do odpowiedzi na każde zagrożenie w ciągu 48 godzin.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w Szczecinie w 2001 roku audyt w Korpusie prowadzą rotacyjnie Najwyższe Organy Kontroli Polski, Danii i Niemiec. Zmiana następuje po trzech latach. W 2015 roku za zgodą prezesa NIK zakres audytu poszerzony został o sprawdzenie wykonania Wspólnego Wielonarodowego Budżetu Kwatery Głównej Korpusu Północno-Wschodniego, z którego finansowane są szkolenia i ćwiczenia.

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli NIK i Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

W związku z przejęciem przez NIK roli audytora Korpusu (Izba wykona audyty za lata 2016-2018) w szczecińskiej kwaterze odbyło się spotkanie polskich, niemieckich i duńskich kontrolerów z przedstawicielami dowództwa jednostki. Podczas spotkania zaprezentowany został jej budżet oraz sposób finansowania. Podsumowano także ostatnie trzy lata audytu prowadzonego przez Rigsrevisionen - najwyższy organ kontroli Danii.

To niejedyny przypadek współpracy NIK z Paktem Północnoatlantyckim. W 2014 roku na prośbę Międzynarodowej Rady Audytorów NATO specjalny zespół, złożony z polskich i hiszpańskich kontrolerów, ocenił jakość nadzoru nad finansami całego Paktu Północnoatlantyckiego. Szczegółowo sprawdzona została dokumentacja dostarczona przez audytora NATO, a wybrane raporty poddane analizie i porównane ze stanem faktycznym.

Powierzenie tego zadania Najwyższej Izbie Kontroli stanowiło wyraz zarówno zaufania do profesjonalizmu kontroli Izby, jak i zaufania do znajomości problematyki związanej z obroną narodową. - Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych na sprawy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem naszego kraju, to jedno z najistotniejszych zadań NIK, zarówno z uwagi na skalę wydatków budżetowych (2 proc. rocznie na obronę narodową), jak i sytuację międzynarodową, związaną m.in. z działaniami wojennymi na terenie jednego z krajów z nami sąsiadujących, czyli Ukrainą - powiedział prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

Zobacz:
NIK sprawdziła jakość kontroli w NATO >>

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 czerwca 2017 14:27
Data publikacji:
28 czerwca 2017 14:27
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 czerwca 2017 14:33
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kolaż: Flaga NATO, Logo i siedziba Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie