NIK gościem specjalnym na 25-leciu najwyższego organu kontroli Słowacji

Komunikacja, informacja, współpraca - to zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego trzy kluczowe zagadnienia dla efektywnego i skutecznego funkcjonowania najwyższych organów kontroli w XXI wieku. Szef NIK podkreślił, że organizacje te mają w demokratycznych państwach bardzo ważne zadanie. Odgrywają znaczącą rolę w budowaniu zaufania obywateli do instytucji publicznych poprzez wiarygodną ocenę ich działania. Jednocześnie wzmacniają możliwości obywateli w zakresie egzekwowania od rządzących ich zadań i zobowiązań, przyczyniając się do zapewnienia przez państwo lepszych i bardziej opłacalnych programów i usług.

Uroczystości obchodów 25-lecia NOK Słowacji

Aby najwyższe organy kontroli mogły dobrze realizować te zadania, muszą stawić czoła trzem wyzwaniom związanym z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Po pierwsze, chodzi o komunikację ze społeczeństwem, rządem oraz kontrolowanymi - tym efektywniejszą, im bardziej opartą na dialogu. Po drugie, o zarządzanie informacją w świecie, w którym wszyscy jesteśmy w sposób ciągły poddawani strumieniowi wiedzy, a możliwe kierunki rozwoju technologii cyfrowej i jej konsekwencje są trudne do przewidzenia. Po trzecie, chodzi o współpracę najwyższych organów kontroli, i to zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. Siła kontroli państwowej - mówił na Słowacji Krzysztof Kwiatkowski - leży we wspólnym działaniu.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na obchodach 25-lecia NOK Słowacji

Właśnie dlatego NIK angażuje się w wiele wspólnych projektów z instytucjami partnerskimi. Najwyższa Izba Kontroli przewodniczy m.in. pracom Grupy Roboczej ds. Systemów Informatycznych funkcjonującej w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Ma ona udział w opracowywaniu narzędzi, które będą ambitną odpowiedzią na wyzwania związane z wszechobecnymi technologiami informacyjnymi oraz potrzebami działających w tym obszarze kontrolerów. 

Prezesi NOK-ów Węgier, Polski, Słowacji i Czech
Laszlo Domokos -
Prezes NOK Węgier, Krzysztof Kwiatkowski - Prezes NIK, Karol Mitrik - Prezes NOK Słowacji, Miloslav Kala - Prezes NOK Czech

W obchodach XXV rocznicy ustanowienia Republiki Słowacji i niezależnego najwyższego organu kontroli tego państwa udział wzięli: Premier Słowacji, Prezes Trybunału Obrachunkowego Austrii, przedstawiciele słowackiego najwyższego organu kontroli (NOK) z prezesem Karolem Mitrikiem na czele, Prezes NOK Czech Miloslav Kala, wiceprzewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej Białorusi Aleksandr Kurlypo oraz prezes NOK Węgier Laszlo Domokos.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 kwietnia 2018 00:21
Data publikacji:
05 kwietnia 2018 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 kwietnia 2018 14:51
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Flaga Słowacji i logo 25-lecia NOK Słowacji

Przeczytaj treść ponownie