NIK i NOK Danii o unijnych projektach środowiskowych

Wspólna polsko-duńska kontrola objęła lata 2007-2009 i dotyczyła środków pomocowych zarezerwowanych w budżecie UE na lata 2007-2013. Do końca 2009 r. Dania przyznała - m.in. na realizację projektów środowiskowych - blisko połowę środków pozyskanych z EFRR. Podobne statystyki ma województwo pomorskie (dla całej Polski odsetek przydzielonych środków wynosi 30 proc.).

Zarówno Dania, jak i województwo pomorskie mają jednak trudności z dotrzymaniem wymagań związanych z regułą n+2. Zakłada ona, że dotacje muszą zostać wypłacone beneficjentom maksymalnie w ciągu 3 lat od momentu przyznania. W przeciwnym razie część środków przyznanych przez Unię zostanie automatycznie anulowana i wróci do budżetu unijnego. Jest to jedna z podstawowych reguł zarządzania funduszami pomocowymi w UE. Skąd trudności z wypłatą? W Polsce nie wdrożono na czas unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska. W Danii problemem okazało się wdrożenie programu i procedur administracyjnych dotyczących rozpatrywania wniosków.

Ważnym elementem przy ocenie każdego projektu dotyczącego środowiska jest jego wpływ na naturę. Obie instytucje weryfikują go za pomocą wskaźników środowiskowych. Rigsrevisionen zwrócił uwagę, że w Danii wskaźniki nie są szczegółowo zdefiniowane, co może skutkować podaniem nieprawidłowych informacji przez beneficjenta. Sposób stosowania wskaźników środowiskowych w województwie pomorskim może być z kolei uznany za dobrą praktykę. Dzięki szczegółowemu opisaniu możliwa jest ich skuteczna i precyzyjna weryfikacja.

Zarówno NIK jak i Rigsrevisionen pozytywnie oceniły system administrowania projektami. W kontrolowanym okresie Duński Urząd ds. Gospodarki i Budownictwa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego należycie wywiązywały się ze swoich obowiązków.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 października 2010 15:47
Data publikacji:
15 października 2010 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 12:15
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie