NIK o komputerach w wojsku

W Ministerstwie Obrony Narodowej nierzetelnie planowano zakupy kolejnych partii sprzętu w sytuacji, gdy niewykorzystane komputery, drukarki, projektory i inne oprzyrządowanie zalegały w magazynach. Tylko w trzech skontrolowanych składnicach wojskowych przechowywano nieużywany sprzęt o wartości, według cen zakupu, ponad 27 mln zł. Najwięcej sprzętu - bo za kwotę ponad 25 mln zł - przechowywano w 9 Rejonowej Bazie Materiałowej. Tam tez padł "rekord" długości magazynowania zakupionego sprzętu - 12 lat. Średnio okres magazynowania wynosił blisko pół roku. Komputery i osprzęt wydawane użytkownikom są sprawne, jednak spora ich część bardzo szybko traci gwarancje producentów. Podjęta na wniosek NIK dystrybucja zalegającego w magazynach sprzętu i oprogramowania spowodowała, że tylko przez kilka miesięcy trwania kontroli (do końca 2008 r.) wydano z magazynów zapasy za ponad 6,5 mln zł - do użytkowników trafiło m.in. 47 stacji roboczych i serwerów, 54 laptopy, 17 komputerów dostosowanych do przetwarzania informacji niejawnych, 57 drukarek i 1 038 egzemplarzy oprogramowania.

NIK ujawniła też bałagan związany z zaspokajaniem potrzeb na sprzęt komputerowy. Departament Wychowania i Promocji Obronności MON złożył na 2007 r. zapotrzebowanie na 28 komputerów. Nie otrzymał żadnego. Sekretariat Szefa Sztabu Generalnego na zamówionych 10 komputerów dostał tylko jeden. Z kolei w tym samym roku 13 komórek organizacyjnych MON otrzymało 119 komputerów pomimo, że nie składały na nie zamówień. W 2008 roku komórki, które nie składały zamówień otrzymały 387 sztuk sprzętu (39% z ogólnej liczby 991 przekazanego całemu MON). Dystrybucją sprzętu komputerowego w MON przypomina, zdaniem NIK, uznaniowe rozdawnictwo., Wynika ono między innymi z niewiedzy i braku przepływu informacji na temat posiadanych zasobów, zaplanowanych zakupów oraz braku odpowiednich procedur dotyczących dystrybucji sprzętu z magazynów. Dopiero w trakcie kontroli NIK zaczęto opracowywać stosowne instrukcje umożliwiające zarządzanie sprzętem oraz określające jakiego rodzaju sprzęt będzie przydzielany poszczególnym komórkom MON.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 stycznia 2010 12:36
Data publikacji:
30 listopada -1 00:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 lipca 2013 12:36
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie