NIK o VAT na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Forum w Krynicy należy do najważniejszych wydarzeń ekonomiczno-gospodarczych w tej części Europy. Idea krynickich spotkań narodziła się w 1992 r. Pierwszym przewodniczącym Rady Programowej był znany działacz społeczny ziemi sądeckiej - Zygmunt Berdychowski. Początkowo Forum było miejscem wymiany myśli, idei i propozycji współpracy pomiędzy Polską i jej sąsiadami, a w pierwszym spotkaniu wzięło udział niespełna 100 uczestników, w większości z Polski. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski udziela wywiadów na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Obecnie corocznie w Forum uczestniczy kilka tysięcy gości z Europy, Azji i Ameryki. Podczas tematycznych Forów: Ochrony Zdrowia, Polonijnego, Regionów, Młodych Liderów i  Konferencji Europa Karpat szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów dyskutują m.in. o bezpieczeństwie międzynarodowym, współpracy gospodarczej, a także zagrożeniach ekologicznych i przemianach społeczno - kulturowych. Wśród zaproszonych do Krynicy gości co roku jest również prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

Już w pierwszym dniu obrad tegorocznego Forum prezes Kwiatkowski przedstawił wyniki kolejnych kontroli NIK dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Wpływy z podatku VAT stanowią podstawowe źródło dochodów budżetu państwa - stanowią one niemal połowę tych dochodów (w roku 2017 r. 49,7 proc.). Dla porównania dochody z akcyzy stanowiły w tym samym roku 21,7 proc. dochodów podatkowych, dochody z PIT 16,7 proc., a dochody z CIT 9,4 proc.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w trakcie odczytu na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Wszelkie zatem uszczuplenia podatku VAT stanowią istotny problem, który może skutkować ograniczeniem zakresu i jakości realizowania przez państwo jego funkcji.

Tymczasem np. w latach 2013-2015 zjawisko wyłudzania VAT występowało na szeroką skalę. Nasiliło się wówczas wykorzystywanie fikcyjnych faktur, niezwykle groźnie były tworzone przez oszustów struktury, pozwalające pozorować dostawy wewnątrzwspólnotowe, niewystarczająca była skuteczność administracji podatkowej i skarbowej w zwalczaniu VAT-owskich oszustw. Stąd też działania, kontrole i wnioski NIK, które nie pozostały bez wpływu na znaczącą zmianę niekorzystnego dla sytuacji kraju trendu. Obecnie skuteczność aparatu skarbowego w zapobieganiu wyłudzeniom stopniowo, ale zauważalnie się poprawia. Właśnie tych zagadnień dotyczyło wystąpienie Prezesa NIK.

Problematyka egzekwowania dochodów budżetowych pochodzących z podatków, w tym z podatku VAT, jest bowiem niezmiennie obecna w kontrolach NIK, w tym przede wszystkim obecna w corocznej kontroli wykonania budżetu państwa. Egzekwowaniu dochodów z podatku od towarów i usług Izba poświęciła także dedykowane kontrole takie jak:

  • Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług  (2013 r.),
  • Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne  (2015 r.),
  • Zapobieganie nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi  (2016 r.)

Prezes NIK przedstawił szczegółowo nie tylko wyniki kolejnych kontroli, ale także rozwiązania, jakie proponowała NIK, m.in. ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT, efektywniejsze dokonywanie wykreśleń z rejestru, split payment, rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej, ograniczenie płatności gotówkowych, centralny rejestr faktur, publiczny rejestr rachunków bankowych podatników. Omówił także obecne etapy wdrażania tych propozycji, bowiem  wyniki wszystkich tych kontroli spotkały się z dużym zainteresowaniem. W kwietniu 2016 r. ustalenia NIK były m.in. przedmiotem wspólnego posiedzeniu dwóch komisji sejmowych, tj. Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, a 10 czerwca 2016 r. przedmiotem obrad w ramach plenarnego posiedzenia Sejmu RP.

Z zainteresowaniem spotkała się także prezentacja najnowszej kontroli Przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT, której wyniki NIK ogłosiła kilka tygodni temu.

Tegoroczne Forum Ekonomiczne potrwa trzy dni  (4-6 września). Obejmie sześć sesji plenarnych, na które złoży się 180 paneli, wykładów, warsztatów, prezentacji regionalnych i narodowych, podczas których poruszane będą najważniejsze problemy regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2017 roku Najwyższa Izba Kontroli była partnerem instytucjonalnym na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prowadzi panel Dlaczego nie powinniśmy bać się kontroli?na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Panel „Dlaczego nie powinniśmy bać się kontroli?” z udziałem przedstawicieli najwyższych organów kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej i Rosji.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
04 września 2018 08:25
Data publikacji:
04 września 2018 08:19
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 września 2018 17:23
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo Forum Ekonimicznego w Krynicy obok zdjęcie z obrad Forum © Forum Ekonomiczne

Przeczytaj treść ponownie