NIK pomaga w wyrównywaniu szans młodzieży

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” prowadzi program stypendialny dla młodzieży i studentów. Stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym i jednocześnie ubogim osobom z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem objętych jest 2500 stypendystów. Dla tych, którzy studiują, Fundacja poszukuje miejsc praktyk i staży. Szczególnie trudno o nie właśnie w mniejszych miejscowościach. Pochodzącym z nich młodym ludziom dodatkowo utrudnia to znalezienie pracy po studiach.

NIK od kilku lat regularnie współpracuje z Fundacją, organizując bezpłatne staże dla jej stypendystów. W 2014 roku ośmioro z nich zdobywało doświadczenie zawodowe w Departamencie Infrastruktury, Departamencie Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego, Biurze Organizacyjnym oraz oddziałach terenowych Izby w Krakowie i Olsztynie.

Podczas świątecznego spotkania z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim Przewodniczący Zarządu Fundacji ks. Jan Drob podziękował za zaangażowanie NIK w wyrównywanie szans młodych ludzi. Prezes Kwiatkowski zapewnił, że Najwyższa Izba Kontroli nadal będzie organizować dla nich staże i praktyki. - Dla nas to przywilej móc gościć na stażu wyróżniających się polskich studentów - podsumowuje prezes NIK.

Spotkanie prezesa NIK z przewodniczącym Fundacji DNT i trójką stypendystów

Spotkanie prezesa NIK ze stypendystami Fundacji DNT

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
22 grudnia 2014 10:23
Data publikacji:
22 grudnia 2014 15:00
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
25 grudnia 2014 20:59
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
NIK pomaga w wyrównywaniu szans młodzieży

Przeczytaj treść ponownie