NIK pracuje nad systemem zarządzania informacją

NIK przejęła kierownictwo w działającej w ramach EUROSAI podgrupie ds. projektu e-Government i zaproponowała swoim europejskim partnerom autorskie narzędzie do zarządzania wiedzą gromadzoną przez najwyższe organy kontroli. W pracach podgrupy biorą udział przedstawiciele NOK: Holandii, Portugalii, Rosji, Słowacji i Szwajcarii. Na październikowym spotkaniu w Warszawie Polacy wyjaśniali swoim partnerom ideę systemu oraz jego architekturę.

Jak zarządzać informacją

Problemy kontroli informatycznych są w wysokim stopniu uniwersalne. Audytorzy badający nowe zjawiska (np. cloud computing czy międzynarodowy obrót podpisem elektronicznym) mogą z powodzeniem korzystać z doświadczeń kolegów z innych krajów, którzy prowadzili już kontrole związane z tymi zagadnieniami. Narzędzie proponowane przez NIK jest dopiero w fazie prototypu, ale już można wskazać efekty jego działania - w kontroli e-PUAP z powodzeniem  wykorzystano schemat kontroli e-Government (efekt współpracy kilku NOK), który został następnie udostępniony partnerom z całego świata.

Pracujący nad rozwojem platformy e-GOV przedstawiciele europejskich NOK podzielają opinię, że kluczem do powodzenia projektu jest współpraca i zaangażowanie wszystkich jego uczestników. Przewodzona przez Szwajcarię Grupa zajmująca się w EUROSAI technologiami IT wezwała poszczególne instytucje kontrolne do dostarczania raportów i danych, wskazując jednocześnie jako adres stronę internetową NIK, goszczącą platformę e-GOV.

Projekt wykonywany jest w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, ale Izba podkreśla, że jest gotowa do współpracy ze wszystkimi kontrolnymi i audytowymi instytucjami z całego świata. Tworzone obecnie narzędzie będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych sprawnym docieraniem do wyników kontroli informatycznych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 października 2011 13:43
Data publikacji:
28 października 2011 14:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 10:53
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
NIK pracuje nad systemem zarządzania informacją © SXC

Przeczytaj treść ponownie