Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

NIK sprawdzi dostępność języka migowego w urzędach

NIK sprawdzi dostępność języka migowego w urzędach

21 lipca 2014 15:00

Po dwóch latach od wejścia w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania Najwyższa Izba Kontroli postanowiła sprawdzić, czy prawo zapewnia wystarczający poziom wsparcia dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Ogólnopolską kontrolę, do której przygotowuje się Delegatura NIK w Poznaniu, poprzedził panel ekspertów.

W opinii ekspertów największym problemem osób niesłyszących jest to, że pozostała część społeczeństwa niewiele wie o niepełnosprawności słuchu. Najczęściej powtarzanym mitem jest np. twierdzenie, że osoby niesłyszące czytają z ust. Z kolei poziom znajomości języka migowego wśród pracowników administracji publicznej nie pozwala im często na załatwienie najprostszych nawet spraw.

Wypowiedź Joanny Kozak, koordynator kontroli NIK

Jakość obsługi osób niesłyszących w urzędach

Znaczną część spotkania z ekspertami poświęcono więc omówieniu dostępności tłumaczenia na język migowy. W ocenie specjalistów większość organów administracji publicznej nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku zapewnienia dostępu do tej usługi. Jeśli z kolei taka usługa jest dostępna, wątpliwości może budzić jej jakość.

Inspektorzy NIK omówili z ekspertami poszczególne rozwiązania wprowadzone Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się - ich przydatność dla osób niesłyszących, bariery na jakie osoby te napotykają w kontaktach z podmiotami świadczącymi usługi publiczne oraz potencjalne możliwości ich pokonania. Izba bacznie przyjrzy się każdej z poruszonych kwestii.

W panelu udział wzięli przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Polskiej Rady Języka Migowego, Polskiego Związku Głuchych i innych pozarządowych organizacji działających na rzecz osób głuchych i niedosłyszących. Instytucje zobowiązane do realizacji postanowień ustawy o języku migowym reprezentowali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Dyskusja tłumaczona była na język migowy.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Kategorie: panel ekspertów, niepełnosprawni

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 02 lipca 2014 13:49
Data publikacji: 02 lipca 2014 13:49
Wprowadził/a: Katarzyna Prędota

Data ostatniej zmiany: 21 lipca 2014 15:29
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052