NIK szkoli ukraińskich urzędników

W dniach 27 listopada - 1 grudnia w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach odbywa się polsko-ukraińskie seminarium pn. „Rola kontroli efektywności wydatkowania środków publicznych w modernizacji demokratycznego państwa".  Uczestniczą w nim przedstawiciele Rady Najwyższej, Izby Obrachunkowej, MSW, Ministerstwa Środowiska, Narodowej Agencji Dialogu Społecznego, Akademii Administracji Publicznej, Akademii Prokuratury, Straży Granicznej, oraz Policji. Obecni są także przedstawiciele współpracującej z NIK organizacji Majdan Monitoring, Instytutu Przyszłości, samorządów lokalnych oraz innych organizacji społecznych.

Otwarcie szkolenia dla kontrolerów z Ukrainy

W ramach seminarium odbywają się wystąpienia zarówno ekspertów z NIK, jak i wykładowców zewnętrznych, m.in.: legendy opozycji demokratycznej Zbigniewa Bujaka, wicedyrektora Departamentu Ubezpieczeń Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Anatola Gołąba, ambasadora Ukrainy Andrija Deszczycy, deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy Antona Gieraszczenki i Prezes Majdan Monitoring Natalii Zubar. W trakcie wizyty goście odwiedzą także Centrum Szkolenia Policji.

Głównym założeniem seminarium jest prezentacja roli i doświadczeń NIK oraz innych państwowych instytucji w procesie transformacji ustrojowej. Ukraińcy szukają inspiracji i wzorców przy wdrażaniu demokratycznych reform w swoim kraju. Polskie doświadczenia są w tym zakresie wyjątkowe, a przez to cenne dla naszych sąsiadów. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że Ukraina dokonuje stałego postępu we wdrażaniu reform zbliżających Ukrainę do UE.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia

Eksperci z NIK w ciągu pięciu dni seminarium przybliżają Ukraińcom m.in. następujące tematy:

  • Prywatyzacja jako instrument polityki gospodarczej
  • Doświadczenie NIK w kontrolach procesów prywatyzacyjnych
  • Prywatyzacja usług i regulacja rynku w aspekcie doświadczeń europejskich
  • Jak zapobiegać oszustwom podatkowym
  • Zarządzanie i nadzór w gospodarce narodowej.
  • Rola funduszy zagranicznych w rozwoju gospodarczym Polski
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w świetle kontroli NIK
  • Polityka informacyjna w instytucjach publicznych.

Poza kwestiami reformy administracji, systemu ochrony zdrowia, samorządu i prywatyzacji dyskutowane są także kwestie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Najwyższa Izba Kontroli jest bezpośrednio zaangażowana we wsparcie eksperckie wdrożenia w Ukrainie zautomatyzowanego systemu wykroczeń w ruchu drogowy.

Dodatkowo Zbigniew Bujak poprowadził warsztaty pn. „Praktyka dialogu w transformacji społecznej. Doświadczenie Polski”, a Anatol Gołąb z Ministerstwa Zdrowia opowiedział o kluczowych elementach reformy systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Seminarium zakończy wręczenie Ukraińcom certyfikatów przez prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 listopada 2017 10:57
Data publikacji:
30 listopada 2017 10:57
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
30 listopada 2017 13:39
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Flagi Polski i Ukrainy, poniżej zdjęcie ze szkolenia ukraińskich kotrolerów

Przeczytaj treść ponownie