Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

NIK szkoli ukraińskich urzędników

Flagi Polski i Ukrainy, poniżej zdjęcie ze szkolenia ukraińskich kotrolerów

30 listopada 2017 11:45

Blisko 50 przedstawicieli ukraińskich instytucji publicznych wzięło udział w pięciodniowym szkoleniu zorganizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Tematyka dyskusji koncentrowała się wokół realizowanych obecnie przez Ukrainę programów prywatyzacyjnych, reformy administracji publicznej oraz reformy systemu ochrony zdrowia. Ukraińcy dostrzegają istotną rolę NIK w procesie transformacji polskiego państwa. Doświadczenia i wiedza polskich kontrolerów są istotnym wsparciem w przeprowadzaniu reform, a analiza wniosków pokontrolnych NIK pozwala stronie ukraińskiej na lepsze określenie obszarów ryzyka. Za wsparcie, jakiego NIK od kilku lat udziela Ukrainie podziękowania złożył deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Anton Herashchenko.

W dniach 27 listopada - 1 grudnia w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach odbywa się polsko-ukraińskie seminarium pn. „Rola kontroli efektywności wydatkowania środków publicznych w modernizacji demokratycznego państwa".  Uczestniczą w nim przedstawiciele Rady Najwyższej, Izby Obrachunkowej, MSW, Ministerstwa Środowiska, Narodowej Agencji Dialogu Społecznego, Akademii Administracji Publicznej, Akademii Prokuratury, Straży Granicznej, oraz Policji. Obecni są także przedstawiciele współpracującej z NIK organizacji Majdan Monitoring, Instytutu Przyszłości, samorządów lokalnych oraz innych organizacji społecznych.

Otwarcie szkolenia dla kontrolerów z Ukrainy

W ramach seminarium odbywają się wystąpienia zarówno ekspertów z NIK, jak i wykładowców zewnętrznych, m.in.: legendy opozycji demokratycznej Zbigniewa Bujaka, wicedyrektora Departamentu Ubezpieczeń Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Anatola Gołąba, ambasadora Ukrainy Andrija Deszczycy, deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy Antona Gieraszczenki i Prezes Majdan Monitoring Natalii Zubar. W trakcie wizyty goście odwiedzą także Centrum Szkolenia Policji.

Głównym założeniem seminarium jest prezentacja roli i doświadczeń NIK oraz innych państwowych instytucji w procesie transformacji ustrojowej. Ukraińcy szukają inspiracji i wzorców przy wdrażaniu demokratycznych reform w swoim kraju. Polskie doświadczenia są w tym zakresie wyjątkowe, a przez to cenne dla naszych sąsiadów. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że Ukraina dokonuje stałego postępu we wdrażaniu reform zbliżających Ukrainę do UE.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia

Eksperci z NIK w ciągu pięciu dni seminarium przybliżają Ukraińcom m.in. następujące tematy:

  • Prywatyzacja jako instrument polityki gospodarczej
  • Doświadczenie NIK w kontrolach procesów prywatyzacyjnych
  • Prywatyzacja usług i regulacja rynku w aspekcie doświadczeń europejskich
  • Jak zapobiegać oszustwom podatkowym
  • Zarządzanie i nadzór w gospodarce narodowej.
  • Rola funduszy zagranicznych w rozwoju gospodarczym Polski
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w świetle kontroli NIK
  • Polityka informacyjna w instytucjach publicznych.

Poza kwestiami reformy administracji, systemu ochrony zdrowia, samorządu i prywatyzacji dyskutowane są także kwestie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Najwyższa Izba Kontroli jest bezpośrednio zaangażowana we wsparcie eksperckie wdrożenia w Ukrainie zautomatyzowanego systemu wykroczeń w ruchu drogowy.

Dodatkowo Zbigniew Bujak poprowadził warsztaty pn. „Praktyka dialogu w transformacji społecznej. Doświadczenie Polski”, a Anatol Gołąb z Ministerstwa Zdrowia opowiedział o kluczowych elementach reformy systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Seminarium zakończy wręczenie Ukraińcom certyfikatów przez prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Zdjęcia:

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wita kontrolerów z Ukrainy
Uczestnicy spotkania w siedzibie NIK
Uczestnicy spotkania w siedzibie NIK 2

Uczestnicy spotkania w siedzibie NIK 3
Uczestnicy spotkania w siedzibie NIK 4
Uczestnicy spotkania w siedzibie NIK 5

Uczestnicy spotkania w siedzibie NIK 6
Uczestnicy spotkania w siedzibie NIK 7
Zborowe pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 30 listopada 2017 10:57
Data publikacji: 30 listopada 2017 10:57
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 30 listopada 2017 13:39
Ostatnio zmieniał/a: Katarzyna Prędota

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052