NIK w europejskim projekcie wymiany wiedzy

NIK jest częścią zespołu, który w ramach Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) zajmuje się projektem wymiany wiedzy (ang. knowledge sharing). Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem to trzeci w kolejności ze strategicznych celów EUROSAI. Zespół, nazwany z tego powodu GT3 (z ang. Goal Team 3), spotkał się w grudniu w warszawskiej siedzibie NIK.

Projekt wymiany wiedzy

W skład zespołu wchodzi grupa Najwyższych Organów Kontroli (NOK) z kilkunastu państw europejskich. Wspólnie pracują nad różnymi formami wymiany i upowszechniania wiedzy. W Warszawie dyskutowano np. o seminariach tematycznych. Organizują je poszczególne grupy robocze NOK w ramach EUROSAI. Np. w maju 2011 r. Grupa Robocza ds. Kontroli Środowiska zorganizowała seminarium na temat rybołówstwa i leśnictwa. We wrześniu 2012 r. odbyło się seminarium dotyczące zastosowania narzędzi programistycznych, które zorganizował Najwyższy Urząd Kontroli Czech.

Członkowie GT3 podkreślali w Warszawie, że europejskie najwyższe organy kontroli są otwarte na współpracę ze swoimi odpowiednikami z innych części świata. Kontrolerzy są także chętni do wymiany wiedzy z różnymi partnerami zewnętrznymi. Ostatecznym celem projektu wymiany wiedzy jest wzmocnienie skuteczności publicznego audytu, a poprzez to pozytywne oddziaływanie na jakość administracji państwowej w każdym z krajów.

NIK w ramach GT3 przewodniczy podgrupie odpowiedzialnej za promowanie staży zawodowych. Chodzi o czasową wymianę pracowników między poszczególnymi instytucjami kontrolnymi. To także jeden ze sposobów na dzielenie się wiedzą i doświadczeniami przez poszczególne organizacje. Wracający po stażu pracownik może wnieść do macierzystej instytucji zarówno dobre praktyki, jak i szerszą perspektywę zawodową. W Warszawie dyskutowano m.in. o oczekiwaniach, możliwościach i barierach związanych z organizacją takich staży przez EUROSAI.

GT3 prowadzi także prace nad stworzeniem dwóch baz danych. Pierwsza z nich ma gromadzić kontrole realizowane przez członków EUROSAI. Co prawda w EUROSAI istnieje już kilka podobnych baz danych, ale zawierają jedynie wyspecjalizowane informacje (np. baza danych dotycząca kontroli środowiska czy zagadnień IT). Tworzona przez GT3 baza ma zawierać informacje o wszystkich kontrolach. Na 2013 r. zespół zaplanował uruchomienie pilotażowego projektu takiej bazy. Początkowo będzie ona zawierać informacje dostarczone przez członków zespołu GT3.

Druga baza danych ma gromadzić wytyczne dla członków EUROSAI, materiały szkoleniowe, protokoły ze spotkań i publikacje (w tym corocznie publikowany magazyn i kwartalny biuletyn EUROSAI). Część z tych materiałów jest już dostępna na stronie EUROSAI. Zespół GT3 pracuje nad modernizacją witryny. Nowa strona ma zapewniać kontrolerom łatwy dostęp do aktualnych i pełnych informacji. Ma być przejrzysta i jednocześnie niedroga w utrzymaniu. Jej uruchomienie w nowym kształcie zaplanowano na przyszły rok.

Przewodniczącym zespołu GT3 jest Najwyższy Urząd Kontroli Czech. Członkowie zespołu to Najwyższe Organy Kontroli: Austrii, Belgii, Estonii, Litwy, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy i Węgier. Zaproszonym do współpracy ekspertem GT3 jest NOK Hiszpanii. Spotkania członków GT3 odbywają się raz do roku. Pierwsze spotkanie zespołu ds. realizacji 3 celu strategicznego EUROSAI odbyło się w Pradze w listopadzie 2011 r. i miało charakter organizacyjny - poświęcone było pracy nad projektem planu operacyjnego oraz nad dokumentem określającym zasady funkcjonowania Zespołu.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 grudnia 2012 11:26
Data publikacji:
17 grudnia 2012 11:26
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:40
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
NIK w europejskim projekcie wymiany wiedzy

Przeczytaj treść ponownie