NIK wspiera inicjatywę ONZ

Do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ przystąpiło już ponad 12 000 członków ze 145 krajów. Działania UN Global Compact dotyczą przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Inicjatywę wesprze także NIK, która będzie współpracować z organizacją przede wszystkim w zwalczaniu szarej strefy. O tym, jak najlepiej wykorzystać potencjał obu instytucji rozmawiali już w marcu jej szefowie: Krzysztof Kwiatkowski i Kamil Wyszkowski.

Krzysztof Kwiatkowski i Kamil Wyszkowski o współpracy NIK i UN Global Compact

Współpraca NIK z UN Global Compact - obszary wspólnych działań

 

UN Global Compact jest zainteresowana wykorzystywaniem ustaleń zawartych w raportach NIK. Agenda ONZ chce też włączyć Izbę w dyskusję wokół korytarzy tranzytowych. Polska ze względu na swoje położenie jest krajem kluczowym dla europejskiego transportu. Pojawia się przy tym temacie pytanie o możliwość lepszego wykorzystania polskich rzek. - Nasi kontrolerzy chętnie podzielą się informacjami dotyczącymi żeglugi śródlądowej i barier, na jakie napotyka w naszym kraju ta jedna z najbardziej ekologicznych form transportu - zapowiada prezes NIK.

Przedstawiciele NIK wzięli 19 czerwca udział w posiedzeniu Rady Programowej Global Compact Network Poland. To wydarzenie wysokiego szczebla, które swoją obecnością zaszczycają światowej klasy eksperci, prezesi firm, przedsiębiorstw i organizacji, a także przedstawiciele administracji rządowej (w Polsce i w organach Unii Europejskiej) oraz samorządowej. Prezes Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się do uczestników spotkania z przesłaniem dotyczącym skutków funkcjonowania szarej strefy.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski o konsekwencjach funkcjonowania szarej strefy

Skutki szarej strefy

 

Kamil Wyszkowski zwrócił także uwagę na wspólnotę ideową obu organizacji w dziedzinie przeciwdziałania korupcji i walki z tym zjawiskiem. - O walce z korupcją mówi 10. zasada inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, razem z pozostałymi dziewięcioma przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne, i dlatego chcemy w tej sprawie z Najwyższą Izbą Kontroli bardzo ściśle współpracować - podkreśla polski przedstawiciel UN Global Compact.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 kwietnia 2015 13:33
Data publikacji:
19 czerwca 2015 13:35
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
23 czerwca 2015 09:12
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki

Przeczytaj treść ponownie