NIK zawiadamia prokuraturę i CBA w sprawie Szpitala Tymczasowego COVID-19 we Wrocławiu

W wyniku przeprowadzonej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu kontroli D/21/505 – „Utworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19”, Najwyższa Izba Kontroli skierowała do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw, które objęło sześć czynów z art. 231 Kodeksu karnego oraz jeden z art. 91a Prawa budowalnego. Pismem sygnalnym NIK powiadomiła także Centralne Biuro Antykorupcyjne o ustaleniach kontroli, mogących wskazywać na występowanie w skontrolowanej działalności obszarów zagrożonych mechanizmami korupcyjnymi.

Dodatkowo Prezes NIK w trybie przewidzianym w ustawie o NIK powiadomił o ustaleniach kontroli Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organy te mają prawny obowiązek poinformować NIK o zajętym w sprawie stanowisku oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 marca 2023 11:45
Data publikacji:
08 marca 2023 11:45
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
08 marca 2023 12:12
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie