Nowi wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli

Wniosek w tej sprawie do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, skierował Prezes NIK Marian Banaś.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o NIK wiceprezesów Izby powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek Prezesa NIK.

Wniosek, zgodnie z Regulaminem Sejmu, został skierowany do sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej, która 27 listopada zaopiniowała go pozytywnie.

Wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba i Wiceprezes NIK Marek Opioła otrzymują akty powołania od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek

Wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba w latach ubiegłych był posłem na Sejm, w latach 2005-2007 wojewodą wielkopolskim. W latach 1993 - 2000 był wicedyrektorem delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu, 2000 - 2001 wicedyrektorem Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury NIK, 2001 - 2005 ponownie wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu. Publikował na łamach czasopisma NIK „Kontrola Państwowa”.

Wiceprezes NIK Marek Opioła jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada długoletnie doświadczenie parlamentarne, będąc posłem V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Sprawował m.in. funkcję przewodniczącego Komisji ds. Służb Specjalnych, wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oraz  wiceprzewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.

Wiceprezes NIK Marek Opioła, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba

fot. Kancelaria Sejmu / Aleksander Zieliński

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
28 listopada 2019 06:26
Data publikacji:
28 listopada 2019 06:26
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 listopada 2019 09:06
Ostatnio zmieniał/a:
Krzysztof Andrzejewski
Wiceprezes NIK Marek Opioła, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba © Kancelaria Sejmu / Aleksander Zieliński

Przeczytaj treść ponownie