Nowy Plan strategiczny EUROSAI

Rozwój potencjału, rozpowszechnianie standardów zawodowych, wymiana wiedzy oraz dobre zarządzanie EUROSAI  to główne cele nowego planu strategicznego, który został przyjęty przez VIII Kongres EUROSAI.

Budowanie potencjału najwyższych organów kontroli to rozwijanie ich kompetencji, wiedzy, struktur i metod działania. EUROSAI odgrywa ważną rolę w tym procesie. Organizacja chce pomagać instytucjom poszukującym dobrych praktyk wypracowanych przez inne europejskie organy kontroli.

Ważne dla EUROSAI jest również upowszechnianie standardów zawodowych. Organizacja chce usprawniać wdrażanie ISSAI wśród swoich członków, np. organizując seminaria czy tłumacząc dokumenty dotyczące standardów.

Trzeci cel to wymiana wiedzy. EUROSAI chce pobudzać współpracę, a tym samym ułatwiać wymianę doświadczeń wśród członków organizacji, w ramach INTOSAI i z partnerami zewnętrznymi. Jakie narzędzia będą służyły do osiągnięcia tego celu? Przede wszystkim seminaria i szkolenia. Planowane jest także uruchomienie bazy danych z przeprowadzonych kontroli, tak aby doświadczenia jednych mogły być źródłem wiedzy dla innych.

Kierowanie EUROSAI zgodnie z zasadami dobrego zarządzania i nadzoru, przy zachowaniu skutecznej komunikacji, to czwarty cel strategiczny organizacji. Plan wyznacza nie tylko główne cele, ale w ich ramach wskazuje także kluczowe inicjatywy oraz sposoby, dzięki którym można będzie zmierzyć ich skuteczność.

Plan strategiczny opracowała specjalna grupa zadaniowa w skład której weszli przedstawiciele NOK Austrii, Niemiec, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i przewodzącej projektowi Polski.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 czerwca 2011 08:32
Data publikacji:
29 czerwca 2011 08:32
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 września 2019 14:44
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo spotkania EUROSAI w Lizbonie

Przeczytaj treść ponownie