Przejdź do treści

O NIK

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski z wolontariuszami WOŚP

NIK dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

15 stycznia 2018 09:00

Prezes NIK wziął czynny udział w 26. finale WOŚP. Szef Najwyższej Izby Kontroli kwestował na ulicach Łodzi, a po południu poprowadził jedną z licytacji w Rotundzie Manufaktury. W tym dniu również wielu innych pracowników NIK dołączyło do Największej Orkiestry Świata i zbierało pieniądze na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków. Powodzeniem cieszyły się też internetowe aukcje przedmiotów wystawionych przez prezesa NIK dla WOŚP.

więcej treści z artykułu: NIK dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Logo KPRM, NIK i KSAP

NIK dzieli się wiedzą i doświadczeniem z administracją publiczną

03 stycznia 2018 08:00

NIK we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego zaangażowana jest w organizację kolejnej edycji specjalistycznego szkolenia dla kontrolerów zatrudnionych w administracji rządowej. Izba współuczestniczyła w opracowaniu programu szkolenia oraz oddelegowała do prowadzenia zajęć najlepszych specjalistów w dziedzinie procedur i standardów nowoczesnej kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: NIK dzieli się wiedzą i doświadczeniem z administracją publiczną

Znaki z ikonami rodzajów niepenosprawności obok zdjęcie z panelu

NIK chce poprawić sytuację osób starszych i niepełnosprawnych [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

29 listopada 2017 08:20

NIK sprawdzi, w jakim stopniu przestrzeń publiczna dostępna jest dla osób potrzebujących szczególnej pomocy. To dla Izby jeden ze strategicznych tematów. Przygotowania do kontroli wsparli liczni eksperci z rządu, parlamentu oraz organizacji społecznych.

więcej treści z artykułu: NIK chce poprawić sytuację osób starszych i niepełnosprawnych [panel ekspertów]

Plakat konferencji: napisy Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego, Konferencja 9 listopada 2017 r., logotypy NIK PIBR i IIA

Kontrolerzy liderami zmian w przestrzeni publicznej Zawiera wideo

09 listopada 2017 09:45

Najwyższa Izba Kontroli we współpracy z Polską Izbą Biegłych Rewidentów oraz Instytutem Audytorów Wewnętrznych zorganizowała konferencję pn. "Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego". NIK, której praca bezpośrednio przekłada się na lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych oraz poprawę życia obywateli, chce wraz z partnerami jeszcze bardziej zaangażować się w budowanie sprawnego i odpowiedzialnego Państwa.

więcej treści z artykułu: Kontrolerzy liderami zmian w przestrzeni publicznej

Logo INTOSAI i mapa świata, poniżej zdjęcie grupowe uczestników posiedzenia INTOSAI

NIK na posiedzeniu Zarządu INTOSAI

07 listopada 2017 08:30

Odbyło się 70. - jubileuszowe - posiedzenie Zarządu INTOSAI - Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Polska NIK wchodzi w skład Zarządu jako przedstawiciel Europy. W Zarządzie obecni są m.in. prezesi organów kontroli ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii, Argentyny, Rosji, Indii i Japonii. Trzon dyskusji i paneli jubileuszowego posiedzenia Zarządu stanowiły: wkład podkomisji ds. standardów kontroli wewnętrznej, której przewodniczy NIK, do raportu Komisji INTOSAI ds. Standardów oraz kwestie Rozwoju Instytucjonalnego. Polacy szczególnie aktywnie brali udział także w dyskusjach na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

więcej treści z artykułu: NIK na posiedzeniu Zarządu INTOSAI

Zdjęcie z panelu, poniżej napis PANEL EKSPERTÓW LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WSPARCIE SAMORZĄDÓW

Samorządy powinny wspierać lokalną przedsiębiorczość [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

03 listopada 2017 08:00

Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała panel ekspertów poświęcony wspieraniu przedsiębiorczości przez gminy. Prawo nakłada na samorządy taki obowiązek, ale nie precyzuje, jak należy go realizować. W dodatku ustawodawca nie wyposażył gmin w szczególne środki służące realizacji tego zadania.

więcej treści z artykułu: Samorządy powinny wspierać lokalną przedsiębiorczość [panel ekspertów]

Kolaż: Zdjęcie tablicy z napisem

NIK przyczynia się do poprawy jakości funkcjonowania państwa

31 października 2017 09:00

Efekty kontroli NIK służą organom państwa w wykonywaniu zadań. Przykładem może być reakcja na publikację raportów o suplementach diety oraz o Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. W pierwszym przypadku urzędnicy rozpoczęli wprowadzanie głębokich zmian systemowych, w drugim – sprawą zajęły się organa ścigania.

więcej treści z artykułu: NIK przyczynia się do poprawy jakości funkcjonowania państwa

Logo NIK i Bundesrechnungshof poniżej flaga Polski i Niemiec

Organy kontroli Polski i Niemiec - doroczne konsultacje

28 października 2017 08:00

Odbyły się doroczne konsultacje pomiędzy Prezesem Najwyższej Izby Kontroli i Prezesem Federalnej Izby Obrachunkowej (Bundesrechnungshof) Niemiec. Są one realizacją porozumienia zawartego przez Prezesów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Kaya Schellera w maju 2016 roku w Bonn. Podczas tegorocznych konsultacji dokonano corocznej oceny współpracy pomiędzy obiema instytucjami oraz przyjęto program wspólnych działań na kolejny rok. Rozmawiano także o kontroli handlu elektronicznego (e-commerce) prowadzonej wspólnie przez niemiecką Federalną Izbę Obrachunkową i czeski Najwyższy Urząd Kontrolny. Kontrolę tego obszaru będzie realizowała także polska NIK.

więcej treści z artykułu: Organy kontroli Polski i Niemiec - doroczne konsultacje

Napisy: XXVII Forum Ekonomiczne i Dlaczego nie powinniśmy bać się kontroli?, pomiędzy napisami zdjęcie z panelu z udziałem Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskie

NIK partnerem instytucjonalnym na Forum Ekonomicznym w Krynicy

07 września 2017 12:20

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy NIK po raz pierwszy była partnerem instytucjonalnym i zarazem współgospodarzem panelu: Dlaczego nie powinniśmy bać się kontroli? - z udziałem przedstawicieli najwyższych organów kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej i Rosji. Odpowiedzialne kadry instytucji publicznych nie powinny bać się kontroli NIK, bo może ona kontrolowanym przynieść istotne korzyści: przede wszystkim pokazać, jak lepiej działać, m.in. dzięki naszym zaleceniom – przekonywał prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podczas panelu.

więcej treści z artykułu: NIK partnerem instytucjonalnym na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Logo ETO i NIK, w tle smog unoszący się nad miastem

NIK i ETO o współpracy w ramach europejskiej kontroli powietrza

04 września 2017 10:00

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski oraz polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Janusz Wojciechowski podpisali w Warszawie porozumienie o zasadach współpracy w ramach kontroli ochrony powietrza. List intencyjny NIK i ETO wiąże się z rozpoczęciem kontroli na terenie Polski. Audyt jest równolegle prowadzony w kilkunastu państwach europejskich. Wspólny raport, podsumowujący wnioski ze wszystkich krajów, zostanie zaprezentowany w połowie 2018 r.

więcej treści z artykułu: NIK i ETO o współpracy w ramach europejskiej kontroli powietrza

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052